Sara

  Hej. Jag går sista året på ekonomi programmet inriktining ekonomi. Vi ska göra uf iår, och även skriva GA. Vårt gymnasiearbete baseras på Uf, alltså ska frågeställningen vara kopplat till ditt UF företag. Det är så att jag inte har intresse alllsss att driva ett företag, (UF), så jag undrar om det är möjligt att skriva om någonting EKONOMI relaterat bara och inte göra UF?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Sara,
  du måste prata med personal på din skola. Ytterst är det rektorn som är ansvarig. Vi har tidigare försökt få svar om UF-företagande är obligatoriskt på alla de utbildningar där gymnasieskola har bestämt sig att införa UF, men vi har inte lyckats få något generellt svar. Föreningen UF svarade att gymnasieskolorna väljer att samarbeta med UF-föreningen och det är en Möjlighet för elever och det finns många bra argument varför man kan ha nytta av att ha drivit UF (detta även om man inte tänker satsa på företagande i framtiden). Skolverket säger att det finns inget skrivet om UF i skollagen eller i gymnasieförordningen, så skolverket inte kan säga någonting mer än att det är upp till gymnasieskolorna att bestämma vilka metoder som används i undervisningen. UF-företagande är alltså en metod (en av många olika metoder) som på många (men inte på alla gymnasieskolor) används i undervisningen. Det kan jämföras med att olika läroböcker kan användas inom samma kurs på olika gymnasieskolor. Exempel: en elev vill använda en annan lärobok än den boken som läraren har valt och hela klassen använder sig av - får eleven göra det eller inte? Det blir en skol-juridisk fråga. För läraren är det obekvämt att behöva anpassa undervisning för en elev som använder en annan lärobok. Nä läraren säger att "till nästa lektion ska ni läsa från sida 14 till sida 31 i läroboken, men du, Calle, ska läsa i din bok från sida 10 till sida 17 + att "det här och det här som jag vill att även du, Calle, lär dig, står inte i din bok...-  så här får du några sidor från en annan bok som jag har kopierat för dig, Calle. --- Och så ska läraren hålla på så här under hela läsåret, kolla upp vad som står i just den boken som "Calle" väljer att använda sig av?
  Vi på FRåGA SYV är inte jurister. Vi kan inte ge svar på en frågan som du ställer, alltså vi kan inte säga att du har eller inte har rätt att vägra delta i UF-företagande när din skola har bestämt sig för att använda den metoden.
  Ytterst blir det upp till rektor på din skola att ta frågan till jurister om du insisterar och inte låter dig övertalas att delta i UF.
  Du får gärna höra av dig senare och berätta hur det går - vad som händer, vi vill också lära oss vad som kan hända om en elev på en UF-skola vägrar delta i UF.
  Det finns annars många argument till varför UF-företagande kan hjälpa dig i framtiden, även om du inte ska driva något egetföretag. Några av de argument är: eleven lär sig planera och genomföra ett projekt, från början till slut, utvärdera och dra slutsatser - vad som lyckades, vad som var mindre bra och varför; eleven får bättre förståelse hur ekonomin och företagande fungerar och senare i livet när hen är anställd har då djupare förståelse kring hur företagets (eller organisationens) ledning tänker.
   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga