Sofia

  Hej! Jag har pratat med SYV på komvux. Han tycker också att jag bör byta till Sam-programmet från Naturprogrammet för att bli behörig till förskollärarutbildning. Men jag är lite rädd att Sam skulle vara lika svårt för mig som Natur. Kan man då göra GyA i Naturkunskap om man går på Sam? Var kan jag hitta inspiration för Sam-GyA? Tusen tack för svaret! Bästa hälsningar,

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Sofia,
  jag tänke så här - om du vill bli förskollärare och du söker tema för GA inom samhällsvet.inriktning: kanske skriva ngt. om barnomsorgen i Sverige (historiskt, när första förskola öppnades och vilka olika typer av förskolor finns idag... om att förskoleklass blev nyligen Obligatorisk: varför det blev beslutat om det ... vilka ped.metoder man använder i olika typer av förskolor: Waldorf? Montessori? "vanlig pedagogik" (vad är det?); Utomhuspedagogik? - för- och nackdelar med alla de...).
  *******
  En annan tanke är att du i ditt GA tittar på de "nya roller" inom förskola: t.ex Specialistbarnskötare - det är ganska nytt sedan året 2018, tror jag... men du kan undersöka det mer, om du vill. Titta t.ex på en yh till specialistbarnskötare.
  Förskolelärare samarbetar med barnskötare och andra yrkeskategorier som är verksamma på förskolorna: lista upp Vilka de olika yrkeskategorierna är, hur de samarbetar och fördjupa dig i t.ex om det är stora skillnader mellan vad förskolelärare och vad barnskötare och numera också specialistbarnskötare - har för arbetsuppgifter.
  Du kan t.ex göra intervjuer med personal på en eller flera förskolor som grund för ditt gymnasiearbete.
  Yrken på förskola (historiskt och i dagens läge) - kan t.ex ditt GA heta... bara en tanke från min sida; tema för GA måste handledare på Komvux godkänna.
  Jag tänker så här: "yrken" är ju en stor och vilktig del av samhället... så skriva om yrken är ju också att skriva om samhället - och då borde det ju passa in på samhällsvet.programmet... :)

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga