Elev

  Hej , jag går andra året på gymnasiet i samhällsprogrammet och har börjat fundera lite kring mitt gymnasiearbete. vilka slags ämnen på mitt gymnasiearbete skulle vara bra för mig som går samhällskunskaps programmet ?

  1 Svar

  Liselotte SYV på GymnasieGuiden

  Hej, nedan ser du ett antal tips för vad man kan ha för temat för sitt Gymnasiearbete:

  1. Vad är samhällsnytta? Vem bestämmer vad samhällsnytta är? Kan man mäta den och i så fall hur?

  2. Hur påverkar man den globala hållbara utvecklingen genom sina lokala inköp?

  3. Hur påverkar globaliseringen utbildningsväsendet och yrkeslivet?

  4. Finns det motsatta tendenser - någon sort "av-globalisering", ex. när man går över till att endast handla närproducerat; kan man som enskild konsument eller en enda familj "koppla bort" sig från globaliseringen och leva endast i när-samhället? 

  5. För- och nackdelar med globaliseringen för människor och för naturen?

  6. Nobelpristagare i olika kunskapsområden. Välj några (eller en av dem) och berätta varför just den personen förtjänade att få Nobelpriset. Kom med förslag på nästa nobelpristagare i t.ex kemi, fysik eller litteratur. Förklara varför du tycker att just den personen skulle kunna få Nobelpriset.

  7. Uppfinn ett nytt yrke, som idag ännu inte finns men som du tror kommer att finnas i framtiden.

  8. Berätta om några yrken som har försvunnit (som fanns förut men inte längre finns): förklara när de försvann och varför. Kan något av de yrken återuppstå i framtiden?

  9. Vad är "ett bra jobb" och/eller "en bra arbetsplats"? Vilka mätinstrument finns det för att mäta NMI (nöjd medarbetarindex) och är de pålitliga?

  10. Folkhälsa och olika faktorer som påverkar den. Hur stor roll spelar det att man "tar med sig jobbet hem" för ens hälsa?

  11. Bristyrken - vilka är de och varför är de just "bristyrken"? Hur (och vem) bör agera för att lösa personalbrist inom de yrkena?

  12. För den som är intresserad av rymden och astronomi, finns bra information och förslag på teman för gymnasiearbete på sajten Astronomisk Ungdom>>

  13. Förintelsen, folkmord och mänskliga rättigheter... dessa ämnen är enormt breda och kan behandlas ur hundratals, om inte tusentals, perspektiv. Exempel på generella frågeställningar kring dessa ämnen kanske inte blir så intressanta just på grund av att det finns så många ingångar.  Men på Forum för levande historia finns det en verksamhet som kallas för Uppsatshjälpen. Elever som ska skriva gymnasiearbete, och som har en idé och tanke om ämne och perspektiv, kan boka in en tid hos Uppsatshjälpen och får då träffa en bibliotekarie och en pedagog som kan hjälpa med litteratur, research, tips, inspiration och idéer.

  14. Det finns en uppsjö av intressanta frågeställningar kring radikalisering, våldsbejakande extremism och terrorism. Ett antal förslag på sådana frågeställningar finns att se i detta svaret på en elevs fråga på www.fragasyv.se
   

  15. Inom ämnet "Hållbart samhällsbyggande": Hur ser en stad ut som är miljömässigt hållbar? Gör en miljökonsekvensbeskrivning för ett nytt byggprojekt, som t.ex en ny motorväg, tunnel eller flygplats.

  16. Släktforska. Ta reda på din familjs historia och knyt den till historiska händelser.

  17. Vad är Kulturarv? År det borgar och ruiner, gamla hus och föremål? Eller är det minnen och berättelser? Finns det en tydlig definition på vad "kulturarv" är för något? Finns det olika definitioner i olika länder och/eller hur förändringen sett ut genom tiderna?

  18. Möjligheter och utmaningar kring AI (artificiell intelligens): AI och etik, juridik och mänskliga rättigheter; hur arbetsmarknaden kommer att förändras på grund av framsteg inom AI (Will a robot take your job? - till exempel). Lästips: framtid.se/reportage/ak-ki

  *** *** ***

  ÖVRIG INFORMATION
  På Skolverkets hemsida kan man hitta information om hur man anger källorna på ett korrekt sätt. Det finns olika system för att ange källor. Handledare för ditt gymnasiearbete kan ge anvisningar för att du ska ange källor på ett speciellt sätt, t.ex. i den löpande texten. Fråga din handledare för GA /gymnasiearbete/ och om du får svar att det är upp till dig, får du i så fall själv välja det system som passar dig utifrån tema för GA och dina personliga preferenser.

  Skolverkets Checklista för källkritik på webben

  Skolverkets Checklista för källkritik i sociala medier

  Fler tips
  oavsett vad ditt GA handlar om är det bra om du inkluderar svar på följande frågor:

  Varför blev du intresserad av just det ämnet?

  Vilka är de viktigaste resultaten som du kom fram till?

  Vad överraskade dig under arbetets gång?

  Vem kan ha nytta av de resultat du kommit fram till i ditt Gymnasiearbete?

  Lycka till med ditt Gymnasiearbete`glöm inte att få temat och frågeställningar godkända av handledaren för GA på din gymnasieskola!
  L.

  Liselotte

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga