1 Svar

  SYV-besökare Syv SYV

  Hej Anders,
  det är Antagning.se som administrerar antagning till högskola/universitet i Sverige. Du kan också försöka få svar på din fråga hos antagningsgruppen på just det lärosäte dit du vill söka.
  Vad vi här på fråga syv svarar dig på just den frågan, kommer inte spela någon som helst roll, för att det är ju inte vi här som gör antagning till högskoleutbildningar i Sverige.
  Personligen tror jag att det kan uppstå Olika situationer; det är till exempel stor skillnad om ett av dokumentet är från gymnasiet och ett annat - från komvux, eller om båda dokumenten är från komvux.
  Sedan måste man också veta: är man på yrkesexamen helt behörig till just den utbildningen man söker? Det kan man vara ... eller inte; för det första så måste i så fall i YRKESEXAMEN ingå svenska2,3 och eng6 med godkända betyg (vilka är valbara - för Yrkesexamen - kurser) + om särskild behörighet krävs, så måste även de kurserna ingå, annars är man inte behörig. Ponera att en elev på handels- och adminprogrammet vill söka till Fastighetsmäklarutbildningar - då krävs det bl.a godkänt betyg i matematik 3; men på yrkesprogram endast matematik 1 läses som obligatorisk mattekurs; här blir det stor skillnad om eleven valde matte 2 och 3 och har matte 3 med godkänt betyg i yrkesexamen + även har de övriga kurserna, bl.a i svenska och engelska med godkända betyg också - då är hen BEHÖRIG till fastighetsmäklarprogrammet och kan med meritvärde från yrkesexamen på gymnasiet prövas i BI, direktgruppen  - säg att hen gör det men ej kommer in och går till komvux och där tar högskoleförberedande examen, som innehåller mindre än 2/3 delar kurser från komvux, då prövas hen sedan i både BI och BII men i BI med meritvärde från gymnasiet och i BII - med meritvärde från komvux. Det är i alla fall vad jag tror. Som sagt, det är Antagning.se som jobbar med de frågorna... så det är svar från de som du bör söka, egentligen.
  ****
  Ett annat exempel: en person har båda dokumenten från Komvux: yrkesexamen och högskoleförberedande examen. En eller båda av de kan vara kompletteringar, eller så är båda - ej en komplettering; alltså om hen läste många kurser på komvux och/eller gjorde många prövningar i har i båda sina examina minst två tredje delar (2 års studier på heltid) kurser från komvux, då är det ej en komplettering och hen kan prövas med båda sina examina i direktgruppen (BI). I så fall så tror jag att meritvärde för konkurrens blir det som är högre... alltså, om t.ex yrkesexamens-meritvärde är högre, då tar antagning.se det meritvärde "i anspråk". Som sagt, jag tror det är så - för att principen är att man ska räkna till den sökandes fördel (i de fall det är möjligt).
  OBS! ingen här på Fråga SYV kan garantera sig hur administration kring antagning till högskola-universitet kommer att gå till. Då vi inte direkt jobbar med de frågorna.

   

  • Anders Jaha, okej, men, kan en person som har en yrkesförberedande gymnasieexamen läs en högskoleförberedande gymasieexamen på Komvux?
  • Mikael Ja, det borde hen kunna göra. Men ytterst är det till komvux att svara på. Och på komvux - upp till rektorn.
  • Anders

   Ja, visst, jag kontaktade faktiskt Komvux och fick följande svar, de hänvisade mig till denna länk och citat,

   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20111108-om-vuxenutbildning_sfs-2011-1108

   Det står i kapitel 4 stycke 19, "För den som tidigare har fått en gymnasieexamen får en sådan högskoleförberedande examen som avses i detta kapitel inte utfärdas.", de sa mer eller mindre att om en person har en yrkesexamen så kan de inte få utfärdad en högskoleförberedande gymnasieexamen, det var deras svar dock, jag tänkte fråga, vet ni något mer, eller, verkar det som deras svar är som det är?

  • Anna Jag har svårt att du att du skulle få felaktigt svar från Komvux. de har nog undersökt saken noga innan de svarade dig. Vad vill du att vi här på fråga syv ska göra? Vi bestämmer inte över rektorn på komvux i din kommun. Kontakta Skolverkets juridiska avdelningen och kontrollera med den om du fick rätt svar från komvux. Vi är inte jurister, utan vanliga vägledare (allmänna sådana). Vi är inte experter på skoljuridiska frågor; det är Jurister som är det.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga