Zeinab

  Jag fick 2450 poäng med gymnasiearbete.Du min studievägledare sa att poängen för att få gymnasieexamen skulle vara exakt 2400 poäng. 1- Vad ska jag göra om jag behöver den 50 poäng och det är obligatorisk ämne och kan inte heller ta bort 100 poäng då?! Eftersom det blir 2350 p och inte tillräckligt för att få examen. 2-Stämmer det vi ska få 2500 poängen eftersom gymnasiearbete kommer inte räknas mellan poängen och inte heller på meritvärde. Jag fick 2450 med GA. 3- Om jag måste ta bort 50 p, kan jag ta bort Narukunskap 1a2 och kan få examensarbete fortfarande och söka till civilekonom på universitetet ( jag har gjort redan i april)?! Mvh Tack snälla om du svar på mina frågor så fort som möjligt.

  • Julia : Gäller din fråga Examensbevis från KOMVUX?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Zeinab! jag gissar på att din fråga gäller examensbevis från Komvux. Det är lite olika regler vad gäller gymnasiet och komvux.
  Sedan spelar det också stor roll "vilket program" som ditt examensbevis kommer att bli "från". Det kan krävas minst 100poäg inom ämnet naturkunskap, om ditt examensbevis är från Ekonomi, Samhällsvetenskapsprogrammet eller Humanistiska programmet, och i så fall går det inte att exkludera naturkunskap 1a2, för att då har du endast 50p.kurs (nk 1a1) med och det räcker inte.
  Gymnasiearbete med godkänt betyg måste finnas med, annars kan man inte ta ut examensbevis. Då är det på komvux ännu 2300poäng som krävs och av de kan 150 poäng vara betygsatta med F, alltså med icke-godkänt betyg.
  Vi rekommenderar alltid att innan man läser kurser på komvux, göra Planering mot examensbevis Tillsammans med SYV på komvux, detta för att undvika situationen när den studerande tror hen är klar med studierna och kommer få ut examensbevis,men det visar sig att någonting fattas.
  Exakt hur ditt examensbevis kommer att se ut är det rektor på komvux som har sista ordet, men jag kan givetvis ge dig några råd;
  om det nu är så att du måste exkludera en 100p.kurs från listan på vilka kurser som ska ingå i ditt examensbevis, och behöver få betyg i ännu en 50p.kurs - då kanske du kan läsa den 50p.kursen på heltid på 2,5 veckor eller göra prövning i den kursen. Du kan ta F-betyget i en 50p.kurs in i ditt examensbevis. Det drar ner ditt jämförelsetal, men kanske väljer du den lösningen om du måste få ut examensbevis snabbt.

  Jag förstår det som så att du gjorde anmälan till en högskoleutbildning med start HT21, och du behöver i så fall komplettera med examensbeviset senast sista dag för komplettering som för dig blir 5 juli 2021. Ännu finns det tid att läsa eller göra prövning i en kurs på komvux. En 50p.kurs läser man på heltid på 2,5 veckor och på halvtid på 5 veckor. Prata med SYV på komvux om den möjligheten, är mitt råd.

  OBS! från 1 juli 2021 införs det regeländringar som bl.a innebär att det blir något friare - vilka kurser som får ingå i examensbevis från Komvux. Kanske kan du tillsammans med SYV-en på komvux planera så att ditt examensbevis blir daterat 1 eller 2 juli 2021 (men då måste du mycket snabbt ladda upp det på din inloggning på www.antagning.se - eftersom sista dag för komplettering är 5 juli)! Om du har betyg i Historia 1b, kanske kan rektor på komvux "klyva" den kursen i 2 st.kurser - Historia 1a1 och 1a2 och du tar då endast en av historia-kurserna in i ditt examensbevis? Här tänker jag så här: på teknikprogrammet på gymnasiet läses endast 50p.historia (Historia 1a1), vilket kan ses i Programplanen för TE >>och TE är ett högskoleförberedande gymnasieprogram. Från 1 juli 2021 blir det möjligt att "blanda" olika program på komvux på ett friare sätt. Så, kanske går det i så fall att ta in endast 50p.historia in i ditt examensbevis? Prata med SYV på komvux om det. Du får visa mitt svar på komvux om du vill.
  Ytterst är det rektor på komvux som är ansvarig och har sista ordet. SYV på komvux kan söka hjälp av experter vid svårare frågor om utfärdandet av examensbeviset.

  • :

   Jag har läst historia 1b och sökte till civilekonom. Min fråga är att är kursen ett obligatorik ämne inom ekonomiprogram? har jag möjligheten att dela kursen till 1a1 och 1a2 och sen ta bort 1a2 med hjälp av rektorn och få examenbexiset från komvux?

  • Julia :

   I EK på gymnasiet är historia 1b en obligatorisk kurs. Du kan se det i programplanen för EK här>> men det kanske (eventuellt) är möjligt att göra så att rektorn klyver kursen i 2 st. historia 1a1 och 1a2 och man tar in endast en av kurserna in i examensbeviset från komvux. Det blir i så fall samma betyg i historia 1a1 och 1a2 som du hade i his 1b. Fråga om den lösningen på komvux i din kommun; om din komvux säger Nej till den lösningen, fråga vilken lösning de föreslår i stället. Lycka till!

  • : som jag förståt att det är möjligt att få examen inom EK om rektorn kan klyva Historia 1b till 1a1 och 1a2? Det går bra om jag läser 50p av Historia och få examen inom EK?
  • Julia : Det är en Bedömning som rektor på komvux ansvarar för. Oavsett vad vi svarar på din fråga här, så kommer det bli så som rektor på komvux i din kommun beslutar om. Detta är "gränsfall"/gråzon och man kan bedöma både "si" och "så", sedan beror det också på om komvux kan/vill uppge datum för utfärdandet för ditt examensbevis 1 juli 2021 eller senare, men då kanske du inte hinner komplettera (för att kompletteringsdatum är 5 juli 2021). Vänd dig till komvux i din kommun. Ytterst ansvarig är det rektorn. Men ofta är ansvaret (av rektorn) delegerat till bidrädande rektor eller till SYV (olika i olika kommuner).
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga