1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,

  Gäller din fråga examen från gymnasiet eller från komvux ? På komvux är det ganska fritt vilka kurser som får ingå i examen men prata gärna med en SYV på komvux innan du ansöker om att få en studieplats.
  Vad gäller gymnasiet, så är det så att i fall rektorn fattade beslut om Individuellt anpassat program (och det beslutet måste fattas innan eleven går ut årskurs 2) då framgår det i beslutet vilka kurser som är utbytta.  Läs gärna information på https://www.fragasyv.se/info/individuellt-anpassat
  Rektor får i sitt beslut om IAP byta ut alla programfördjupningar mot andra kurser.
  Och eleven får ta ut gymnasieexamen om hen läste IAP - i examensbeviset bör i så fall stå att eleven läste IAP.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga