Karol

  Hej! Tack för att du tar tid att läsa det här. Jag undrar nämligen om det är möjligt att läsa upp till en gymnasieexamen i ett specifikt gymnasieprogram via komvux om man redan har grundläggande gymnasiebehörighet från folkhögskolan. Jag förstår att det kan vara smidigare att göra högskoleprovet för att konkurrera om en plats på det sättet men jag är i en sådan situation att jag har tittat tillbaka på min studietid där jag inser att jag inte gjort mitt bästa och skulle nu vilja göra det för att sedan kunna söka till den utbildningen som jag vill söka till. Jag har redan ett dussin ämnen som jag läst upp på komvux och jag är faktiskt redan på god väg till en gymnasieexamen genom komvux. Jag undrar hur det skulle kunna gå till i praktiken. Eftersom att jag redan har exempelvis godkänt betyg i Svenska 1,2 och 3 kommer jag då behöva läsa om alla de tre kurserna på komvux om jag vill ha ett betyg in de eller räcker det möjligen om jag bara läser den högsta nivån av en kurs? Under fallet Svenska 3 och får ett betyg i det eller är det så att jag faktiskt måste läsa alla 3 och därmed få ett betyg i de 3? Och jag undrar hur det skulle kunna se ut om jag exempelvis skulle kunna göra en prövning på de kurserna som jag redan har läst på folkhögskola för att på så sätt få ett betyg i de. Och jag behöver också vet vad som är viktigt att tänka på om man ska försöka få en gymnasieexamen på det sättet som jag beskrivit så att det inte blir fel. Alltså att jag läser rätt ämnen, de ämnen som behövs för ett specifikt gymnasieprogram, jag tänker att jag vill få en gymnasieexamen i det naturvetenskapliga programmet. Hur ska jag gå till väga och hur vet jag de exakta ämnena som jag behöver läsa upp på komvux? Skulle jag kunna ansöka för att få läsa naturvetenskapliga programmet på komvux men förkorta tiden till kanske 1 år istället eftersom jag redan har många ämnen klara på komvux? Med varma hälsningar.

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Karol!
  Planering mot examensbevis från komvux gör man tillsammans med en studie- och yrkesvägledare på komvux. Man läser inte några "program" på komvux. Du behöver kurserna = 2400poäng, av dem 100poäng gymnasie- eller komvuxarbete. I svenska måste 3 kurser ingå med var sitt betyg: svenska 1, 2 och 3 (sammanlagt 300poäng).

  I planeringen mot examensbevis utgår man ifrån de gymnasiala betyg man redan har och "bygger" på dem. Du får gärna titta på programplan för NA för ungdomsgymnasiet. OBS! betyget i idrott och hälsa1 får inte ingå i examensbevis från komvux.
  Detta gäller för examensbevis från komvux:
  2400poäng, av dem 100poäng gymnasie- eller komvuxarbete med godkänt betyg. Du behöver "tvunget" ha de kurserna som finns under "gymnasiegemensamt"; i matematik 1 kan man ha betyget i kursen matte1a eller 1b (behöver inte tvunget vara just i matte 1c). Inkludera också de kurser som du behöver för särskild behörighet till "din" högskoleutbildning, exempelvis om det är läkarprogrammet, då är det kurserna fysik2, kemi2, biologi2 och matematik 4 (det blir 400poäng). Rimligtvis har man i så fall även underliggande kurser i samma ämnen (dock är det inte obligatoriskt, men då ska man i ställer för fysik1a, kemi1 och biologi1 ha andra kurser á 350 poäng). Fördelaktigt att även ha i sitt examensbevis kurserna som ger Meritpoäng, t.ex engelska 7 och moderna språk 3 och 4. Reglerna kring meritpoäng för dig med examensbevis - var god se gymnasieGuiden.se/merit och har man i sitt examensbevis från komvux t.ex Spanska 3 och 4, då är det rimligt att ta in även Spanska 2 och 1 (fyra språkkurser går på sammanlagt 400p.).
  Prövningsbetygen får ingå i examensbevis från komvux.
  Boka tid med SYV på komvux. Du kan ta med dig den planeringen som du gör själv och önskar att SYV på komvux godkänner.
  Du kan i din planering utgå ifrån
  1. de betygen du redan har
  2. de kurser du behöver för särskild behörighet
  3. kurser som ger dig Meritpoäng
  4. generell
  programplan för NA för ungdomsgymnasiet.

  • : Tack för ett bra och djupgående svar. Jag undrar då hur det kommer att påverka mig om jag får en gymnasieexamen där idrott och hälsa 1 inte får ingå alltså att jag endast läser 2400 poäng istället för 2500 poäng kommer det att ha någon påverkan på antagning? Eller kommer jag fortfarande att kunna ha 22.5 i meritvärde givet det att jag får A i alla ämnen samt de extra 2.5 poängen som man kan få genom moderna språk, fler matte kurser och Engelska 7. Kommer det inte ha någon påverkan alls att jag inte har idrott och hälsa kursen 1 inräknat i min examen? Och jag har en till fråga angående prövning i en kurs, hur många ämnen skulle man kunna göra en prövning i per månad? Hur lång tid tar det i genomsnitt på ett ungefär att genomföra en prövning insett ämne. För man det under en hel dag likt det man gör när man genomför högskoleprovet eller är det mer omfattande än så? Med varma hälsningar,
  • : Jag undrar också hur det fungerar med de där extra 2.5 meritpoängen man kan få. Min fråga lyder som följande: spelar det roll vilket betyg man får där om man vill ha det maximala 22.5 merit värdet i BII gruppen? Jag förtydligar: måste jag också ha A i de ämnena som exempelvis Engelska 7 för att kunna få det maximala meritvärdet av 22.5 när man konkurrerar i BII gruppen? //God kväll Karol.
  • Julia :

   För de med examensbevis räknas betygen i kurserna som ger meritpoängen - in i jämförelsetalet, därför måste man ha A-betygen i alla kurser, även i kurserna som ger meritpoängen för att uppnå max merit (22.5). Har man lägre än A, så får man ju självaste meritpoängen men då blir jämförelsetalet lägre och med det går inte uppnå max meritvärde på 22.5. --- Vad gäller prövningar: i de flesta kurser brukar prövning bestå av 2 delar; först skriver man svar på frågorna (skriftlig del) och om cirka 2 veckor bokas den muntliga delen (frågorna till den skriver läraren individuelt för just Dig beroende på dina svar på den skriftliga delen); i fysik och kemi brukar även tredje delen (laborationer) ingå också. Varje del gör man på ett par timmar men de är spridda på olika dagar och ofta också olika veckor. Från anmälan till första delen i prövningen brukar gå minst 3-4 veckor, ibland längre tid. Svårt att hitta var man kan anmäla sig till prövningar (många vill göra prövningar och det är lärarbrist och andra "hinder" som "corona" och att det är dyrt för de som erbjuder prövningar - då prövningsavgift täcker inte kostnaderna som uppstår i samband med prövningar). ---- Vad gäller examensbevis från komvux, så är det inga problem som uppstår om man vill uppnå max meritvärde pga kursen Idrott1 inte ingår. Jämförelsetal är ju snittet av de betygen som räknas in. Jämförelsetal påverkas inte av antal poäng som ingår i examensbeviset... snittet är ju "snittbetyget". till snittet plussar man sedan på meritpoängen, om man har några, och så får man fram meritvärde. Det är med meritvärdet som man konkurrerar om plats på svenska högskole-universitetsutbildningar.

  • :

   Tack för svaret. Jag har en till fråga angående konkurrensen om platserna i de olika grupperna. Finns det några nackdelar med att konkurrera i BII gruppen jämfört med BI gruppen? Och hur är platserna fördelade till de olika grupperna procentuellt? Alltså HP, BI, BII och folkhögskola. Eftersom att jag i mitt fall inte kommer att kunna konkurrera om platser i BI gruppen utan endast BII gruppen är det en nackdel? Och medför detta att det blir lägre sannolikhet att komma in på en given utbildningen för mig även om jag har det maximala jämförelsetalet av 22.5 med meritpoäng inräknat bara för att jag inte konkurrerar både i BI gruppen och BII gruppen samtidigt utan istället endast i BI gruppen eftersom att det finns färre platser att konkurrera om för mig i BI gruppen? Och en fråga vid sidan om om vi ändå är inne på temat. Hur fungerar antagningspoängen för en specifik utbildning? Om jag exempelvis ser att antagningspoängen för 2020 hösten på en specifik utbildning var 20.41 i BII gruppen innebär det då att alla som hade jämförelsetalet 20.41 för BII gruppen kom in på den givna utbildningen 2021 i det specifika urvalet? Och hur är det om till exempel antagningspoängen för samma utbildning var 0.00 i HP gruppen, innebär det då att det räcker att ha 0.00 i HP gruppen för att komma in?

   se länk för att se vilken utbildning jag menar och för specifikationer: http://www.antagningspoäng.se/chalmers-tekniska-hogskola/teknisk-matematik-civilingenjor

   Vänliga hälsningar.

  • Liselotte : Om du exempelvis ser att antagningspoängen för 2020 hösten på en specifik utbildning var 20.41 i BII gruppen, så innebär det att minst en person med den meriten kom in och att alla med högre meritvärde kom in. Hur platserna fördelas kan förändras till nästa antagningsomgång. I viss mån får lärosätet självt bestämma hur plaserna fördelas. De generella "ramarna" kan man läsa om på www.antagning.se - du kan inte påverka hur platserna kommer fördelas och om du inte kan prövas i BI, så kan du inte det, så det tjänar inget till att konstatera att man oftast har bättre chans i BI än i BII (eftersom BI-sökande får fler utbildningsplatser att konkurrera om än BII-sökande). Har man så högt meritvärde man kan uppnå, så kan man göra högskoleprovet ännu en gång (högsta resultat kommer att gälla). I värsta fall kan det bli så att inte ens alla med högsta meritvärde (22.5) kommer in; så blir det om antal sökande med högsta meritvärde är fler än antal platser som den sökande-gruppen får, och då tittar man på HP-resultatet och i värsta fall kan utlottning tas i bruk. Försök få så högt meritvärde du kan få och gör högskoleprovet så många ggr du kan. Se också om du kan tänka dig även (i andra hand) söka till ngn annan utbildning där det brukar vara lättare att komma in. Lycka till!
  • :

   Tack för svaret! Jag förstår vad du menar. Innebär det då att om antagningspoängen var 0.00 i HP gruppen så kommer alla in som haft högre än 0.00 för den terminen? Eller finns det någon annan faktor som kan förklaras i sådana fall där lägsta antagnings poängen är 0.00? Jag förstår att antagnings poängen kan förändras från termin till termin. Tack för hjälpen!

  • Anna : Du får bäst svar på den frågan från antagningsgruppen på det lärosäte från vilket antagningsstatistik är. Det kan vara allt från tekniskt fel som visar fel siffror till att den gruppen inte användes vid antagningen... eller som du skriver att det är möjligt att alla kom in i den urvalsgruppen. Fråga antagningsgruppen på lärosätet.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga