Alice 22 år
  Hej, här kommer jag med två nya frågor :)

  Jag undrar om det finns någon gymnasielinje med lite eller lätt matematik?
  och
  Jag har funderat på att gå estetiska med inriktning teater, men hur stor chans har man efter gymnasiet att komma vidare om man har gått den linjen?

  1 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden
  Hej Alice,
  minst matte läser man på YRKESPROGRAM som t.ex. Hantverksprogrammet, Vård & Omrorgsprogrammet, Barn & Fritids, El & Energi m.fl. Det finns 12 Ykresprogram på dem ingår det Matte 1 a som är första kurs i Matte på gymnasiet.
  Estetiska programmet ingår i de Högskoleförberedande och man läser b-spår men det är bara Matte 1 b som är en obligatorisk kurs på Estet. Läs mer på http://www.gymnasieguiden.se/program/ES.

  B-spår i Matte på gymnasiet är "medelsvår". Det finns dock en möjlighet att få betyg i Matte 1a i stället för Matte 1b. Det är "motsvarande kurser" men "lättare spår". Det finns inget som förbjuder det, så vitt jag vet. A-spår i Matte går upp till nivå Två men inte längre, dvs om du skulle behöva läsa Matte 3 någon gång, så blir du inte behörig om du läste Matte 1a /och sedan 2a - där tar spåret slut/.
  B-spår leder hur högt upp som helst - precis som C-spår. Men om du inte planerar läsa högre kurser i Matematik, så kanske det inte gör ngt. Gymnasieexamen kan du få med Matte 1a. Matte 1 är en obligatorisk kurs som måste vara Godkänd - för att få ut Gymnasieexamen.
  I praktiken kan man göra så här att du i början av å k 1 på gymnasiet ber att få samtal med matteläraren och förklarar att du har svårt för matte, att du skall göra ditt bästa men om risken skulle uppkomma att du inte blir godkänd, vill du i så fall pröva dina kunskaper mot mål i kursen Matte 1a /i stället för 1b/ och få in betyg i Matte 1a in i Gymnasieexamen. Detta skulle du kunna be att skriva in i din Studieplan /varje elev bör ha en Individuell studieplan/.
  Du frågar ang. chans att komma vidare efter Estetiska programmet, inriktning teater. Förutom att bli skådespelerska, så kan man söka jobb som t.ex. säljare i butik, handläggare på en Myndighet /där gymnasiekompetens räcker/, ledsagare, vikarie inom barnomsorgen eller hemtjänsten alt. söka en eftergymnasial utbildning. På Estetiska programmet /om du uppfyller krav för Gymnasieexamen/ får du Grundläggande behörighet till högskolestudier.
  Förutom högskoleutbildningar som du kan se på www.studera.nu, finns det även andra utbildningar: t.ex. på Folkhögskolor /exempel: Fritidsledare/ och på en Yrkeshögskola. Här kan du se exempel på YHutbildningar: http://www.yhguiden.se/utbildning/natverkstan-kultur-vast/internationell-kulturprojektledare
  http://www.yhguiden.se/utbildning/gtv-gamley/tv-produktionsspecialist1
  http://www.yhguiden.se/utbildning/xenter-botkyrka/livesandningsspecialist
  http://www.yhguiden.se/utbildning/brobygrafiska-utbildning/grafisk-formgivare
  http://www.yhguiden.se/utbildning/medieinstitutet/tv-produktionsspecialist

  För att få ut Gymnasieexamen /och med det även få Grundläggande behörighet från högskolestudier/ från ett Högskoleförberedande program /som t.ex Estetiska/ måste man uppfylla följande:
  Minst 90 procent godkända betyg på en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng.
  Betygen i kurserna svenska/svenska som andraspråk 1, 2, 3, engelska 5, 6 och matematik 1 samt Gymnasiearbetet ska vara godkända.

  Det kan - som det ser ut i dagens läge - bli svårt att få arbete efter gymnasiet, men det gäller alla ungdomar, inte bara dem, som går Estetiska programmet.
  Jobben lär finnas för Undersköterskor /Vård & Omsorgsprogrammet/; för vissa Industri- och verkstadsarbetare /Industitekniska och VVS&Fastighetsprogrammet/ och för Byggarbetare /Bygg & Anläggning/. Om en tjej söker t.ex. Bygg&Anläggning, väljer hon oftast inriktning Målare eller Kakelsättare /det är lika mycket konst som bygg/. Inom Bygg går behovet av arbetskraften upp och ner från år till år, men behovet av Undersköterskor är ökande stor.

  Du har ännu gott om tid för att bestämma dig vilket program du kommer att söka till gymnasiet.
  Gå på Öppet hus på flera skolor, besök Gymnasiemässa om du kan, läs på om olika program och inriktningar och återkom till oss, om du har fler frågor.

  Bästa hälsningar & lycka till!
  Liselotte SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga