sabrina 17 år
  Hej! Jag går nu i gymnasiet. I naturlinjen. Jag hörde att om man läser modersmål och spanska 3 så kan man byta modersmåls betyg mot språk om man har bättre betyg i modersmål. Är detta sant?

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Sabrina,
  på naturvetenskapsprogrammet är en kurs i ämnet Moderna språk Obligatorisk men man kan i stället läsa Modersmål (men bara om modersmål är ett annat språk, än svenska).

  Man kan läsa t.ex spanska 3 eller så kan man läsa en kurs inom ämnet Modersmål.
  På så sätt kan man "ersätta" spanska 3 med modersmål, om man ej läser spanska 3 utan läser modersmål i stället... 
  Men om man läser både och så kan det vara lite olika. Mycket beror på om man sammanlagt läser mer än 2500 poäng på 3 år, dvs att man läser på mer än heltid /enligt rektors beslut läser Utökat program, vilket är ett undantag/ eller om man läser på "vanligt sätt". 

  Exempel nr.1
  En elev läser Modersmål som U-kurs, utökad kurs, utanför programmets 2500 poäng (enligt rektors beslut); enligt reglerna, måste U-kurser i examensbeviset markeras med "U" och eftersom den kursen ej krävs för behörighet och ej ger meritpoäng, kommer inte det betyget räknas in, över huvudet taget; det betyget påverkar inte meritvärdet och spelar ingen roll vid ansökan till en högskoleutbildning.

  Exempel nr.2
  En elev läser Modersmål 1 i ställer för Moderna språk på NA, där en kurs Moderna språk är obligatorisk. Betyg i Modersmål 1 kommer räknas in och påverkar jämförelsetalet. Dock ger inte någon kurs inom ämnet Modersmål Meritpoäng /extrapoäng/. 

  Exempel nr. 3
  En elev läster både Spanska 3 och Modersmål 1 men ingen riktig studieplan finns... pga slarv eller att personal på skolan har bytts ut och ingen riktigt förstår hur det från början var tänkt... om det visar sig att eleven får betyg i fler än 2500 poäng dvs hen har läst utökat program, då är det inte direkt förbjudet att i examensbeviset markera Spanska 3 som U-kurs och sätta Modersmål 1 som en "vanlig kurs" - i så fall kommer båda betygen räknas in; detta pga Modersmål 1 är en "vanlig kurs" och U-kursens betyg som ger meritpoäng, räknas in i elevens jämförelsetal. 
  Skulle i samma situation vara så att eleven har betyg i Modersmål 1 och i Spanska 1, eller Spanska 2, dvs en spansk-kurs som ej ger meritpoäng /och Spanska-kursen skulle vara markernad med "U" i examensbeviset/ kommer spanska-kursen i så fall inte räknas in.

  Examensbeviset måste, enligt reglerna, utfärdas utifrån elevens individuella studieplanen; kurser i elevens studieplan bör skivas in proaktivt; dvs innan kursen påbörjas, bör det av studieplanen framgå om kursen ska läsas som en "vanlig kurs" eller som en U-kurs, utökad. Att läsa U-kurser är inte en rättighet. Det är rektor som fattar beslut om eleven får läsa en eller flera U-kurser.

  Vänliga hälsningar
  Julia syv

  • sabrina Men jag kommer att läsa både matte 5 och engelska 7 . Jag läser modersmål och spanska 3.
  • Liselotte Det är viktigt att veta Om du kommer att läsa Utökat program eller ett Vanligt program. I ett "vanligt program" räknas alla betyg in, förutom Gymnasiearbete.

  Frågor och svar

  • philip 18 år

   Hur blir man åklagare?

   Hej Jag går för närvarande på teknikprogrammet tredje året på gymnasiet men har insett att jag vill jobba som åklagare eller något i den stilen i framtiden men undrar hur man gör för att bli det? Vilken utbildning måste man ha och är det försent för mig att bli det eftersom jag går...

   Anna SYV: Hej Philip, läs gärna på framtid.se/yrke/aklagare
  • Angelika 22 år

   Socionom i England?

   Hej! Jag har börjat fundera på att söka till socionom programet. Efter studierna vill jag just nu flytta till England för att jobba där. Det jag funderar på är om det bästa för mig är Kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete eller socionom programet? Vad...

   Anna SYV: Hej Angelika,Kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning Internationellt soc.arbete är en Internationell utbildning. Socionomprogrammet är en utbildning, som är anpassad till svenska förhållanden och... Läs hela svaret
  • Julia 22 år

   Gymnasiet utan behörighet?

   Hej! år 2013 kom jag in på samhällsvetenskapsprogrammet och hade inte betyg i historia från 9:an. Jag hade gått ett år i media och fått ett betyg i historia via den linjen. Jag skulle få gå om ett år pga bristande betyg men jag valde att byta linje och skola helt till samhäll på Drottning...

   Anna SYV: Hej Julia, när undantag beviljas kallas det ofta för "dispens".Dispens - är ett uttryck för en befrielse i ett enskilt fall från att följa villkor som framgår av lag eller förordning. Det... Läs hela svaret
  • Ksenia 28 år

   Kan man göra om SVA 3?

   Hej alla Jag har en fråga. Kan man göra kurs SVA3 2 gånger? Jag menar till exempel jag slutar kurs med C betyg nu, men i framtiden kan jag göra om kursen om det behövs? (kanske om jag vill ansöka till universitet och därför vill göra om kursen för att få högre betyg) Eller bara de som fick...

   Anna SYV: Hej Ksenia, det är inte förbjudet att läsa om kurser, men komvux har allt som oftast inte råd att bereda plats för "konkurrenskomplettering", som det heter, när man redan är behörig med har... Läs hela svaret
  • Anonym 17 år

   Måste man läsa Naturkunskap 1a1?

   Hej! Jag går ett yrkesprogram och vi läser inte naturkunskap förrens i 3an. När man ska läsa om indvalen vi kan välja på så står det inget om att man behövef ha läst Naturkunskap 1a1 vilket det gör på andra kurser man kan läsa om. Så min fråga är om man måste ha läst Naturkunskap 1a1 innan man...

   Julia SYV: Hej Anonympå de yrkesprogrammen är kursen Naturkunskap 1a1 obligatorisk. Det betyder att utan BETYG i den kursen, går det inte att få ut Examensbevis. Med F betyg i nk1a1 går det (om man,... Läs hela svaret
  • Mary 16 år

   Vad är skillnaden på nationalekonom och civilekonom?

   Ja, som rubriken lyder. Vad är skillnaden? Jag skulle gärna vilja bli bankchef (jag vet att man dock behöver arbeta sig upp till det) men vilka kurser behövs för att bli bankchef? Kan man studera på estet för att sedan bli det eller är det bara ekonomi?

   Anna SYV: Hej Mary, Civilekonom kallas man om man tar examen från civilekonomprogrammet, som är en heltidsutbildning på högskolenivå i 4 år. Läs gärna mer om yrket... Läs hela svaret
  • Kabraeil 21 år

   Vilen ursval grupp tillhör jag ?

   Jag vet inte vilken ursval grupp tillhör jag, när jag ska söka till högskolan. BI eller BII ? Jag kom till Sverige för 5 år sedan, hade inte med mig gymnasieexamen från hemlandet. Jag har läst 1 år i yrkesgymnasiet, sedan läste jag resten av kurserna i komvux. Nu har jag bara två kurser kvar,...

   Mikael SYV: Enligt info på Antagning.se prövas man i BI om man har minst 2/3 delar sv sin gymnasial utbildning från Komvux.  I examensbevis från komvux ingår kurser à 2400 poäng; om du har... Läs hela svaret
  • Emma 22 år

   Vilka kurser i kemi, fysik, biologi och matte behöver jag studera?

   Jag har börjat kolla på att studera kurser inom ekologi, problemet är att jag studerade ekonomi programmet på gymnasiet och är därför inte behörig just nu. På kursen jag är intresserad av står områdesbehörighet a11/11 som behörighetskrav. Jag skulle därför vilja läsa in de gymnasiekurser som jag...

   Mikael SYV: Hej Emma! enligt Uhr.se/globalassets/_uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/tabell-for-omradesbehorigheter-2015.pdf består områdesbehörighet 11/A11 av... Läs hela svaret
  • Sofia 20 år

   I vilka kommuner kan jag fortfarande läsa upp betygen?

   Jag skulle behöva läsa upp betyg som jag har godkänt i från gymnasiet till ett bättre betyg. Men som jag har förstått det så erbjuder inte alla kommuner detta utan endast en prövning. Finns det fortfarande kommuner som erbjuder detta, issåfall vilka?

   Mikael SYV: Det är endast i den kommunen där du är folkbokförd, som du har en chans att komma in på komvux om det är på gymnasienivå du vill läsa. Andra kommuner... Läs hela svaret
  • Linda 20 år

   Vilken kurs är bättre?

   Vilken kurs är bättre? Retorik A eller Våga tala-praktiska övningar. Båda på södertörns universitet

   Mikael SYV: När du skriver ”bättre” kurs - vad tänker du på? bättre för vad? Vad är ditt mål med studierna?
  • Linda 20 år

   Du är redan antagen till högsta möjliga antal högskolepoäng?

   Hej, jag sköta till universitetet nu till januari men jag sökte bara kurser och inga program. Jag sökte 8 olika kurser. På dem två första står det att jag är i reservplats och på den tredje och fjärde står det att jag är antagen. Men på resterande står det struken men förklaring: "Du är redan...

   Mikael SYV: Det är Antagning.se som bestämmer men så vitt jag vet kan man enligt de nuvarande reglerna bli antagen till 45 hp per termin, vilket motsvsrar 150 % av studietakt (60 timmar... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga