1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Jelena!

  Om en elev saknar godkända betyg från vårterminen i åk9, är inte eleven behörig till några andra utbildningar på gymnasiet än

  1. Yrkesintroduktion - om yrkesintroduktion, läs här >>

  2. Individuellt alternativ - läs här >>

  Behörighet till Yrkesintroduktion är att man har språkkunskaper i svenska/svenska som andraspråk motsvarande åk6 i grundskola + intresse och motivation för att lära sig något yrke.

  Individuellt alternativ brukar inte vara sökbar via gymnasieantagningen, utan det är speciallärare, kurator och/eller rektor som anmäler eleven. Man kan också ta direkt kontakt med rektor på IM; individuellt alternativ för att få reda för vad som gäller i just den aktuella kommunen. Den kommunala utbildningsförvaltningen bör också kunna ge info om hur man kan komma in på Individuellt alternativ.

  Skillnaden mellan de två alternativen är att:

  - på yrkesintroduktion har man som mål att lära sig ett yrke och bli anställningsbar. Om man uppnår behörighet till gymnasiet, kan man gå över till ett nationellt program, men annars kan man efter 3 år på yrkesintro försöka få jobb eller praktik och på så sätt ta plats på arbetsmarknaden.

  - på individuellt alternativ är utbildning individuellt anpassad och se väldigt olika ut vad det gäller "allt", både mål med studierna och studieupplägget. Man kan t.ex kombinera studier med praktik eller gå på "helpraktik" dvs vara inskriven på gymnasiets IM, men i praktiken inte gå i skola, utan bara gå på praktik. Man kan också läsa ett eller flera ämnen - i små grupper, individuellt eller i en vanlig klass. Den individuellt studieplanen utarbetas i samråd med speciallärare, rektor, SYV och kurator och ibland även skolsköterska är involverad och även skolläkare och/eller skolpsykolog.

  Jag hoppas mitt svar blir till hjälp! Svara gärna var i landet eleven bor, då kan jag tipsa på vilka gymnasieskolor erbjuder de olika alternativen på IM.

  Vänligen

  Milla SYV

  P.S: eleven får gärna läsa info om olika yrkenwww.framtid.se

  Studie- och yrkesvägledare
  • Ludmila : I vissa delar av Sverige kan Individuellt alternativ inom IM vara en sökbar (i gymnasieantagningssystemet) för eleverna; det är alltså precis som det står i Millas svar OLIKA i olika kommuner - hur man kommer in på Individuellt alternativ. Jag vill också lägga till ang. Skolplikten - som varar tills man uppnår behörighet till gymnasiets yrkesprogram (dvs får godkända betyg i sv/sas, eng, matte + 5 andra valfria godkända betyg från vårterminen i åk9) eller om man inte uppnår det, fram tills man fyller 18 år. Skolplikten behöver inte uppfyllas på grundskolan, utan eleven kan fortsätta uppfylla skolplikten på Introduktionsprogrammen på gymnasiet (enligt vad Skolverket svarar via telefon).
  • Liselotte : Vill lägga till att även Preparand inom IM kan kanske passa i detta fallet, info om den utb finns på http://www.gymnasieguiden.se/program/IM/preparandutbildningen
  • Liselotte : Angående Skolplikten - så är det inte solklart ... utan olika tolkningar kan göras. Sista ordet är det "kommunen" där eleven är folkbokförd - som har.
  • Mikael : Skolverkets tolkning av skolplikt är att man "gick i skola" i nio år och även om man inte har några godkända betyg, så har man ändå uppfyllt sin skolplikt , säger skolverkets expert men medger också att olika tolkningar kan göras.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga