Olivia

  Hej jag är en tjej som går första året på gymnasiet! Jag undrar om det finns möjlighet och ha distansundervisning och endast komma till skolan för prov och såna lektioner som kanske är svåra och ha på distans så tex som ämnen som matte att man kan ha dem hemma, jag har rätt lätt och plugga själv. Jag mår psyskiskt dåligt av att vara i skolan har ganska svårt att få vänner mår också dåligt av skolmiljön och så. Jag skulle kunna fixa allt hemma själv med distans undrar bara om det finns möjlighet, har inte riktigt vågat fråga i skolan därav skriver jag här, mår psysiskt dåligt och gråter oftast av ångest att gå till skolan.

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Olivia!
  jag tycker du fick bra tips i kommentaren till din fråga, från Jelena. Du kan söka till Korrespondensgymnasiet/distansgymnasiet. Att en "vanlig gymnasieskola" skulle erbjuda anpassad distansundervisning, tror jag tyvärr inte på. Problemen är flera:  det blir väldigt dyrt för skolan: för att det är inte bara att säga "OK, kom ibland, till vilka lektioner du vill och kom på proven", utan distans-upplägget är någonting som man måste planera noga för och bl.a  måste lärarna i så fall alltid tänka på att "det jag säger nu t.ex att det ska bli prov den och den dagen eller vad som kommer på provet måste jag också särskild meddela till eleven som läser på distans och få bekräftat att även den eleven fick informationen". Tänk också på att det man som elev kan fråga läraren i skolan om - på lektioner eller under raster - måste läraren svara till dig via epost, vilket tar extratid. Och även ett annat problem kan också uppstå: många andra elever kan också kräva få läsa delvis på distans (de kan fråga- "varför får hon men inte jag?" och då blir det omöjligt för skolan att hålla koll på vilka elever som över huvudet taget läser på skolan... hur många som ska komma till vilka lektioner och hur ska lärarna se till att information som ges under lektioner når även de som läser på distans).
  Ännu en aspekt i detta är att skolans uppgift är inte endast att ge kunskaper utan även att förbereda inför framtida studier och yrkesliv. Det är ganska begränsat urval av studier som ges på distans utan obligatoriska träffar och om eleven inte lär sig läsa på "vanligt sätt" då har hen i framtiden mycket begränsade möjligheter att skaffa sig utbildning. Även på arbetsplatserna är det inte så vanligt att man kan jobba helt på distans. Inom många yrken måste man jobba på arbetsplatsen.
  Ovan försökte jag förklara varför "vanliga gymnasieskolor" inte erbjuder distansundervisning (i andra fall när det är extrema situationer som t.ex restriktioner under "corona").
  Prata med kurator på din skola. Sök till distansgymnasiet. Du får givetvis fråga på din gymnasieskola om anpassningar kan göras på det viset som du önskar, men jag tror inte du får ett positivt svar på den frågan.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga