1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  När en studerande på en folkhögskola avslutar sina studier på allmänna kurser på gymnasial nivå, får hen ett Behörighetsintyg som sedan nu i juni (alltså juni 2024) skickas in till det gemensamma betygsdatabasen BEDA. Tidigare har de studerande på folkhögskolorna behövt skicka in eller ladda upp på Antagning.se sina behörighetsintyg själva.
  De som avslutar sina studier på allmänna kurser på gymnasial nivå på folkhögskolorna får också ett Intyg som folkhögskolan själv utfärdar där det framgår vad som har ingått i studierna. På folkhögskola läser man, som regel, så mycket mer än bara behörighetsämnen. Vad man läser (vilka ämnen) beror på vilken folkhögskola man går på. T.ex kan man läsa ämnen med anknytning till idrotten så som kost, träningslära, friluftsliv eller estetiska ämnen som musik och bild, eller ha fördjupade språkstudier i flera olika språk.
  Från 2023 började de nya intygen gälla, där det i den vänstra spalten framgår vilka kurser som krävs för att ha grundläggande behörighet till universitet. Ibland krävs ytterligare behörigheter (särskild behörighet) och de skrivs på de nya intygen i den högra spalten under särskilda behörigheter.
  För att ett behörighetsintyg från folkhögskola ska ge grundläggande behörighet måste rutan om intygat omfattningskrav vara kryssad i; om någon kurs fattas (efter avslutade studier på en folkhögskola) går det att komplettera med den kursen på Komvux. I dokument från folkhögskola kan inte den kompletteringen framgå, utan den skickas in eller laddas upp på www.antagning.se separat.
  Om studieformen folkhögskola kan man bland annat läsa på sajten Framtid.se, som, för övrigt, berättar om fler än 2.ooo olika yrken.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga