1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  om du har godkänt betyg i kemi2 och i biologi1 och fysik 1a, så är min uppfattning att du kommer bli bedömd som behörig (vad gäller Naturkunskap) till ssk-programmet. Sjuksköterskeprogrammet kräver inom naturvetenskap godkänt betyg i kursen nk2. I stället för det betyget kan man ha godkända betyg i en kombination av kurserna kemi1, biologi1 och fysik1a. 
  Kemi 2 är en högre kurs som baserar sig på kemi1. Därför anses man kunna innehåll i kemi1 om man har godkänt i kemi2.
  Så, mitt svar är att det borde gå bra. Men du kan kolla med Antagning.se eller med antagningsgruppen på det lärosäte där du vill läsa ssk-programmet (för säkerhets skull).

  Studie- och yrkesvägledare
  • hjälp med utbildning :

   Jag kontakade dem och fick detta svaret:

   Det är svårt att bedöma om du är behörig eller inte med dina betyg eftersom vi inte har meriter i systemet. Angående din möjlighet att komma in då avgör allt ditt meritvärde (om du är behörig). Urvalet sker enbart utifrån meritvärdet, där den som har högst meritvärde blir antagen först.

   Sjuksköterskeprogram är program på grundnivå.  För att kunna bli antagen måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven är uppdelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och kraven är desamma för alla utbildningar. Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning du söker till.

   Så, grundläggande behörighet behöver sökande ha och utöver det behöver hen uppfylla alla behörighetskrav för särskild behörighet som består av godkända betyg i Naturkunskap 2/B, Samhällskunskap 1b/Samhällskunskap 1a1+1a2 och Matematik 2a/2b/2c/B.

   Kravet för Naturkunskap 2/B kan sökande uppnå genom andra betyg och information om det finns på vår hemsida. Bra att veta att högre betyg upptäcker alltid lägre betyg.

    

    

   _________________


   Jag förstår frf inte om jag hade kunnat komma in om jag har godkänt i kemi 2?

   Jag räknar med att jag fpr ca 17 i merit, finns det en chans för mig att komma in då?

  • Milla : Utifrån det svaret som du klistrade in i din kommentar (ovan) så står det att det går bra att ha godkänt betyg i en högre kurs i stället för en lägre kurs och det kommer du ju att ha, om du har godkänt betyg i kemi 2. Det står ju i svaret (ovan). Ang.ditt meritvärde och din chans att komma in, så vet man inte på förhand hur höga meriter som kommer att ge plats. Alla behöriga sökande konkurrerar om studieplatserna; de med högre meriter kommer in först och så länge platserna räcker. Det går inte att på förhand veta hur högt antagningsgränserna kommer att "hamna".

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga