Anthon 27 år

  Hej. Jag har 19.7 i betygssnitt (tog studenten 2013, dvs g/vg/mvg-betyg och meritpoång). Jag vill läsa upp mina betyg till ca 21.5 för att komma in på de utbildningar jag vill. Kan jag då bara läsa nya gymnasiekurser på komvux, istället för att ”läsa upp” befintliga betyg, och på så sätt höja mitt snitt? Om jag förstår det rätt så söker man på sina bästa 2500 poäng, oaktat om man läst utökat eller ej. Ca hur mycket poäng med MVG/A behöver jag för att komma upp i 21.5? En annan fråga, hur blir det när jag blandar mina gamla betyg med GY11-betyg? Vilken kvot (dvs ej urval, jag vet att det är BII) söker man i till högskolan?

  • Julia När du gick ut gymnasiet fick du då ett SLUTBETYG eller ett Samlat betygsdokument? Har du tidigare läst på högskolenivå i Sverige? Detta frågar jag för att få det klart för mig om du har Grundläggande behörighet.
  • Anthon Hej, jag har slutbetyg och har påbörjat ett program på högskola (pol kand) men hoppade av innan första terminen var avslutad. Jag har även läst på komvux men hoppade av även den kursen (Ma C).
  • Julia Då har du Grundläggande behörighet; det är bra. Hur många MERITPOÄNG har du? max är 2,5.
  • Anthon Jag har läst moderna språk steg 3 och 4 samt engelska C.
  • Julia

   Att du "har läst" är bra men har du GODKÄNDA BETYG i de kurserna? Om du har godkända betyg i mod.språk steg 3 och 4 samt i eng C så har du, som har Slutbetyg efter året 2010 (reglerna ändrades då) - enl. info på https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/Slutbetyg-2010-och-framat/Meritpoang-slutbetyg-gy-2010-framat/ - 2.0 meritpoäng; det finns utrymme för ännu + 0.5 meritpoäng. Men om du t.ex söker till högskoleutbildning som ej kräver matte (exempelvis Juristprogrammet eller till Konstfack) då fick du + 0.5 även för Matte B; och då har du max i merit nu.

  • Anthon Ja! Godkända betyg!
  • Julia Kräver din högskoleutb. särskilt Matte? Om det är t.ex psykologprogrammet då krävs det Matte B/matte 2 men om det är juristprogrammet då krävs det inte särskild matte och i ditt fall kan det bli Väldigt stor skillnad, läs mitt svar - ovan. Så, om du söker utbildning som kräver matte B/2, då har du idag ännu inte meritpoäng för matte och då kan du genom högt betyg i matte 3 (gammal kurs matte C) uppnå nästan hela den höjningen som du vill uppnå... inte hela men i alla fall + ca 0.6 och hamna på meritvärde ca 21.3 och har du tur så kan du med det meritvärde komma in (kanske från RESERV).
  • Julia Jag har även skrivit Svar till dig. läs gärna det.
  • Anna Om du idag ej har max i merit, som är 2.5 - kan du få ännu + 0.5 meritpoäng för godkänt betyg i Moderna språk 5; får du A betyget i mod.språk5 blir din totala höjningen i så fall ca + 0.6 och du kommer i så fall nästan till den nivån som är ditt mål. Om du då samtidigt höjer betyget i en 100 poängskurs från VG till A (prövning) - får du då ca + 0.2 och på så sätt kommer du upp till den nivån på meritvärde som är ditt mål.
  Läs alla kommentarer

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Anthon,
  Vi har nu samrått med en sakkunnig: fick svar från Antagningshandläggare
  på Avdelningen för antagning och studentstöd och fick fram följande: Man kan INTE läsa nya kurser som inte finns i slutbetyget, för att höja sitt meritvärde.Man kan bara höja genom att läsa upp kurser man redan har i slutbetyget eller läsa kurser för meritpoäng (inte områdespoäng - här syftas det på meritpoäng som man kunde få för "områdeskurser" och de gäller fortfarande om man redan har betygen i de "gamla kurserna": betygsskala IG-MVG).
   
  Alla betyg som finns i ditt Slutbetyg räknas in; du kan inte bortse från ngt betyg i Slutbetyget. Och nya kurser skulle i så fall läggas till (de också) - medan gamla är kvar - på så sätt krävs det jättemånga nya betyg och alla måste bli högsta (A) betygen... jag tror inte på det upplägget alls. 
  Jag tror mer på HÖGSKOLEPROVET;
  på att samtidigt som du förbereder dig till högskoleprovet även försöka göra prövningar (om det är möjligt - för att det är ju tyvärr inte alla gamla kurser som har motsvarande ny kurs; se Tabell för utbyteskomplettering) i de kurser i vilka du kan höja betygen;
  du kan också försöka komma in på en Allmän kurs på en folkhögskola och på ett läsår (2 terminer: kanske vårtermin + hösttermin) få omdöme om Grundläggande behörighet (du måste sikta på högsta omdöme som är 4.0). med omdöme från en folkhögskola prövas du i BF-urvalet; om du har ett giltigt resultat från högskoleprovet - i HP-urvalet och samtidigt även i BI, om du är behörig till din utbildning utan kompletteringar av gymnasiala kurser; och om du genom prövningar eller på annat sätt höjer ditt meritvärde - prövas du samtidigt även i BII, kompletteringsgruppen.
  Du kan på så sätt prövas i BF, HP, BI och BII samtidigt och i varje grupp har du en ny chans.

  Vänligen
  Julia SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga