Olle
  Har från HT betygen C i samhällskunskap. Har fått A på 2/3 lexförhör (har ej haft det sista). Läraren sa att det oavsett betyg på sista läxförhör var omöjligt att få A som slutbetyg.

  Är det så det är?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Olle,
  det är lärarens kompetens att sätta betyg. Jag kan tyvärr inte säga ngt annat än att läraren bedömer dina kunskaper i hela kursen och sätter det betyget som hen anser att du förtjänar.
  Ytterst ansvarig är det rektorn på en skola. Dina vårdnadshavare kan också kontakta skolpersonal: läraren, rektorn och även utbildningsförvaltningen i den aktuella kommunen. Ni är också välkomna att fråga Skolverket: tel.nr 08-527 332 00 (jag tror skolverket kommer att svara att det är upp till läraren att sätta betyg och att det är inte reglerat mer än så... alltså står inte skrivet någonstans om man kan eller inte kan höja sig i två steg från en termin till nästa). Allmänt, tycker jag att det borde gå att höja sig i "två steg" och att eleven bör få det betyget som motsvarar elevens kunskapsnivå vid tidpunkten för betygssättningen, men vad jag som SYV tycker i den frågan spelar ingen roll, för att SYV-en ej har kompetens eller befogenheter inom betygssättningen.

  Vänligen
  Julia SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga