Olof

  Hej, ja går 2an natur natur. Ja vill hoppa av skolan efter att 2an e klar, ta mina betyg ja fått o hoppa av skolan o jobba. Men de resterande kurser ja ej läst (3ans kurser)... Det är väl bara att göra prövningar på varje kurs när ja fyller 20 hos komvux? Tycker att det är smidigare då min tid är väldigt viktig. Vill inte sitta i ett år till för ett par kurser. Hört att man kan göra prövning på kurser på komvux för bara 500kr per kurs. Min plan är alltså att jobba i 1.5år och sen samma år som ja fyller 20 år, ansöka för prövningar på komvux. Tänkt att ja ska göra hela 3an på kanske en månad genom n prövningar . Allt för att spara tid. Varför gå 1 år o behöva bevisa sig 100 gånger för examensbevis när jag kan gå komvux o göra prövningar snabbt på allt. Sen vill ja bli läkare genom hp, efter att ha fått examensbevis för natur natur genom att ha gjort prövningar på kurserna jag egentligen skulle haft om ja gick 3an... Har inga problem med att bli läkare 1-2 år efter så länge ja inte slösat min tid. Har stort hat mot att behöva göra 20 prov i varje kurs i skolan, varför räcker ej np? Finns det något fel i min plan? Tack

  • SYV-besökare :

   Det är absolut förmånligast för dig att fullfölja gymnasieutbildningen - det är både snabbare, smidigare och billigare - jämförrt med att du ska från 1 juli det kalenderåret du fyller 20 komplettera och sedan söka till högskoleutbildning, vilket försenar dig i flera år. Med vänliga hälsningar SYV :)

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Olof!
  Jobba får man i Sverige från det att man fyllt 13 år och när man är 18 år får man själv bestämma om man ska studera, jobba eller göra någonting annat, för att man blir då myndig och har inte längre några vårdnadshavare.
  Du frågar om det finns något fel i din plan och jag ser några. För det första så är det inte så lätt var man kan anmäla sig till prövningar men ännu mer bekymmersamt är det faktum att du kommer behöva skaffa dig Kunskaper på egen hand i varje kurs i vilken du behöver göra prövningar och det är cirka 8 kurser. I fysik och kemi kommer prövningar (troligtvis) bestå av 3 delar/tillfällen; i andra kurser - av 2 delar/tillfällen - på så sätt behöver du göra cirka 18 stycken stora prov som omfattar hela kurserna. Att läsa en 100p.-kurs tar fem veckor om man läser på heltid (det är alltså 200 timmars studieinsats på kurs). Det är lättare att få högre betyg om man har lärare som undervisar och/eller handleder, jämfört med prövningar då du ska skaffa dig kunskaper på egen hand.
  Om du ska ta ut examensbevis från komvux (enligt din plan), tänk på följande: betyget du har i kursen Idrott och hälsa 1 kan inte ingå i examensbevis från komvux; du kommer prövas i BII, kompletteringsgruppen där högre meritvärde och högre resultat från högskoleprovet brukar krävas för att få utbildningsplats på en svensk högskole-universitetsutbildning.

  Fundera på följande: börja med sommarjobb och se om du kan samtidigt som du läser årskurs 3 på gymnasiet jobba extra, vid sidan av skolan under nästa läsår. På så sätt kan du kanske komma in på läkarprogrammet redan till hösten 2022 och bli klar med läkarutbildningen tidigare än vad som skulle vara möjligt enligt din plan.  Den lön du kommer ha som utbildad läkare lär bli högre än den du kan få när du hoppar av gymnasiet och jobbar som "vad"? inom vilket yrke kommer du att jobba, är du säker att du får jobb och kommer det i så fall vara heltid eller timmar vid behov (som springvikarie)?
  Med det sagt, så vill jag poängtera att arbetslivserfarenhet är bra att ha och skaffa sig så tidigt i livet man kan - ingen tvekan kring det! :) men så känner vi också många elever som hoppade av gymnasiet och ångrade det senare: de säger ofta att de inte uppskattade de förmåner och den tryggheten som gymnasieskola gav och först några år senare har förstått att det var mindre bra att hoppa av gymnasiet. Det man som gymnasieelev ofta inte tänker på är bl.a att man får kostnadsfritt undervisning med platsgaranti på kurser man behöver läsa (man slipper söka separat till varje kurs och varje gång riskera att inte komma in), och proven och möjlighet att få ut betyg i kurserna ingår också, och kurslitteratur samt rätt till gratis lunch och ekonomisk hjälp att ta sig till skolan (busskort). Som vuxenstuderande t.ex om man ska komplettera för examensbevis på komvux, så försvinner majoritet av de förmåner - man får fixa väldigt mycket själv och ibland finns det inte den möjligheten eller så kan det dröja länge innan man kan gå vidare, till nästa nivå i sina studier.

  Studie- och yrkesvägledare
  • : Jag skrev att jag kommer komma in genom hp. Då finns inget urval bII...? Ja vill bara bli behörig till läkarutbildningen, sen satsa hp. Jag kanske var otydlig. 2. Jag vill inte ha lärare. Jag hatar lärare. Jag lär mig extremt snabbt på egen hand genom lärare på yt. Ja läste in ma3c på 12h. Kmr skaffa körkort under sommarlovet. Får jag ett bra jobb så hoppar ja skolan. Min poäng är att jag inte vill sitta i ett ååååår för bara 8 kurser. Nu när det är överstökat. Kan du hjälpa mig ang. Att det är svårt att hitta prövningar som du skrev? Utveckla lite mer för ett barn som mig? Tack. Min dröm är komvux. Att göra 3 prov bara för en kurs är jätteschysst. Ja vill bara få E på proven så jag får examensbevis för natur natur för att kunna bli behörig t läkarprogrammet så ja kan gmra hp o komma in. Ja kmr 90% få jobb efter ja tagit körkort. Fråga inte mer ang. Om vilket yrke o så tack. När man jobbar slösar man ej tid, man får betalt för sin tid. Att gå i skolan i 10 mån för 8 kurser är inte värt ett busskort o lunch. För att förtydliga. Vill ej läsa en kurs på fem veckor. Vill göra prövning i alla kurser. E räcker. Skulle det gå att boka prövningar för alla kurser under t.ex. En månad? Ja tror ja måste besöka sidor för att se hur bokning fungerar. Tacl
  • Julia : vi på FRåGA SYV bestämmer inte hur du gör. Vi kan bara ge information och råd. Angående komma in på en högskoleutbildning "genom HP", så kan en situation uppstå att antal sökande i HP-urvalet som har högsta resultat är fler än platser, och då tittar man även på meritvärde (alltså snittbetyget + meritpoängen). Så, det finns inga garantier att komma in även om man har högsta HP-resultat. --- Vad gäller prövningar, så gäller följande: de som inte är gymnasieelever får göra prövningar i hela Sverige och de letar själva var de kan anmäla sig. Det brukar vara svårt at hitta, då många vill göra prövningar och få tillfällen finns att boka sig på. Se om du hittar var du skulle kunna boka dig om du skulle göra det idag. --- Du behöver inte redovisa för oss var du ska jobba, det är din sak att bestämma över och fixa kring. Lycka till!
  • Milla :

   Vad jag tänker på nu är att du kanske kan jobba Extra, vid sidan av dina gymnasiestudier? Det är givetvis upp till dig, men vår erfarenhet är att du kommer behöva lägga mer tid på att hitta var du kan göra prövningar, ta dig till och från prövnignstillfällen, och annat kring prövningar... än det skulle ta att läsa varje kurs "i vanlig ordning". Givetvis är det upp till dig vad du vill göra, men vi råder att vänta med att hoppa av skolan fram tills du fick jobb som "krockar" med skolan, alltså ett jobb som du inte kan ta om du samtidigt går i skolan. Hoppa av gymnasiet hinner du alltid göra, den möjligheten försvinner inte, men att bli återigen inskriven på en gymnasieskola kanske man senare inte kan göra, om man har hoppat av.

  • :

   Ja har redan extrajobb. Ska skaffa ett t fast jobb efter mitt körkort b. Har kollat bokningar o det verkar vara rikligt när anmälningar precis öppnar (för prövningar i olika kurser) . Sen kan ju jag boka prövningar hos olika komvux? För såg att vissa har i januari o februari, o en annan i mars o april. Så d känns som att man får skitmånga prövningstillfällen. MIN SLUTLIGA FRÅGA: Ja kommer alltså bli behörig till läkarprogrammet om jag läser kurser ja skulle läsa i 3an när ja blir 20 genom prövningar på komvux om ja hoppar av nu efter 2an? D ingen rektor lr så som måste skriva ett så kallat examensbevis lr ngt sånt bs? Tack!

  • : Vad är "gymnasiearbete"? Ser att ja har d för 3an. Kan man läsa det som prövning på komvux sen? Behövs den för att bli behörig t läkarprogrammet? Tack
  • Anna :

   Utan godkänt betyg i bland annat gymnasiearbete går inte att få ut examensbevis från gymnasiet eller från komvux. Temat för gymnasiearbete väljs i samråd med handledaren; temat måste stämma överens med gymnasieutbildningens inriktning. Det går endast få F eller E i gymnasiearbete. Får man F, uppfyller man inte kraven för examensbevis, man måste alltså få E. Omfattning av gymnasiearbete är 100 gymnasiala poäng, alltså studieinsats på 200 timmar, eller fem veckor på heltid (40 timmar per vecka). Se information om GA på skolverkets hemsida: skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasiearbetet och på komvux i din kommun borde du ges möjlighet att genomföra GA, för att annars går ju inte ta ut examensbevis. --- En fråga i din kommentar som jag inte förstår. du skriver "D ingen rektor lr så som måste skriva ett så kallat examensbevis lr ngt sånt bs?" och jag förstår inte vad du menar med "lr" eller D? D är ett betyg, men hur passar det in i den meningen? :)

  • Anna : Vad gäller examensbevis (från gymnasiet eller från komvux) så brukar SYV-en förbereda det dokumentet för påskrift hos rektorn. Det är rektor på den skolan som utfärdar examensbevis som har "sista ordet", kollar att alla regler har följts och undertecknar dokumentet Examensbevis, som utfärdas och noteras i databaser och de studerande brukar också få ut ett så kallat "originaldokument" på ett arkivpapper. När man söker till högskola-universitet bör man se om examensbeviset dök upp på "mina sidor" på din inloggning senast sista dag för komplettering av ansökan och i annat fall laddar man upp det själv på www.antagning.se
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga