Mia
  Hur arbeta med karriärteorier i praktiken?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Mia!
  Kunskap om karriärteorierna  kan användas i vägledningssamtal. Karriärteorierna kan användas både som metoder och/eller som verktyg i vägledningssituationer, bland annat under ett vägledningssamtal - t.ex med syfte att ännu bättre förstå den vägledde (sökande, klient).  En av de vanliga metoderna i detta sammanhang är brainstorming.
  Lästips:
  - Forskningsartiklar av Tristram Hooley, professor  i  karriärvägledning, ex. artikeln som heter "How the internet changed career: framing the relationship between career development and online technologies".
  - “Karriärvägledning  -  en  forskningsöversikt”, av författare Bimrose & Brown.
  - Cedefops rapport (år 2020) "Career  guidance  policy and practice in the pandemic".
  - Erik Hagaseth Haug & Peter Plant, forskare inom karriärvägledning, har skriver bland annat en artikel som heter “Unheard:  the voice of users in the development of quality in career guidance  services".
  - Leif Andergren, boken "Samtala:  vägledning för framtid och karriär i en kaotisk värld".

  Länkar:
  diva-portal.se/smash/get/diva2:901295/FULLTEXT01.pdf
  Karriarteorier-i-vagledningsarbetet-cecilia-s-stenberg-institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap
  diva-portal.org/smash/get/diva2:1493274/FULLTEXT01.pdf
  umu.se/utbildning/kursplan/6sy030

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga