2 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Sofie,

  ang. bli behörig lärare i Psykologi...
  Ämneslärarprogrammet - gymnasielärare, ingång Psykologi, erbjuds i Sverige endast på Linnéuniversitetet - på studieorter Växjö och Kalmar - på de två orter finns det psykologi i kombination med andra ämnen (uppgift från januari 2018).
  Ett annat alternativ är att läsa högskolekurser i psykologi - 120hp (motsvarande heltidsstudier i fyra terminer) och sedan söka till KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning, 90hp, motsvarande heltidsstudier i tre terminer). OBS! gymnasielärare är oftast behörig i två undervisningsämnen; det kan bli svårt att komma in på KPU med endast ett undervisningsämne "i bagaget". Man bör helst läsa ännu 90 hp /tre terminer på heltid/ i ett annat undervisningsämne (biämne) och söka KPU efter det; psykologi blir med det "huvud-undervisningsämne". Har man psykologexamen, är det möligt att genom KPU bli behörig psykologilärare.
  OBS! Det är viktigt att säkerställa att lärosätet (högskolan eller universitetet) har examensrättigheter för gymnasielärarexamen med det aktuella ämnet (psykologi); detta för att du vidare ska kunna ansöka om - hos Skolverket - och få ut sin lärarlegitimation.

  Ang. bli gymnasielärare i Kriminologi...
  Det är i så fall inom som på gymnasiet i Sverige kan undervisning i Kriminologi ingå.
  Om vilken kompetens som Lärare behöver ha för att bli behörig att undervisa i det ämnet - var god se skolverket.se/regelverk

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  hej igen, vi fick svar från en lärare som är behörig att undervisa i kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering. Läs hans svar nedan:

  "Jag är behörig att undervisa i kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering och det är genom denna kursen som vi bedriver vår profil. jag har blivit behörig i denna kurs genom att jag är legitimerad lärare i samhällskunskap och historia.
   
  Utifrån den ursprungliga frågan så tänker jag att ämnet psykologi definitivt är ett relevant ämne att kombinera med kriminologi men på frågan hur man kan kombinera olika ämnesbehörigheter till en lärarexamen så skall man nog vända sig till någon av lärarhögskolorna.
   
  Personligen tänker jag att kombinationen psykologi och samhällskunskap skulle kunna vara en väg att skaffa sig en lämplig behörighet till att undervisa i psykologi, samhällskunskap och kriminologi. Givetvis skulle kriminologi vara ett bra ämne att läsa men jag tror inte du kan bygga en lärarbehörighet med kriminologi som ett av ämnena. Kriminologi är inte en specifik kurs inom gymnasieskolan utan en profil under just ”Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering. Skulle man kunna kombinera dessa ämnen till en lärarexamen utifrån att man enbart läser psykologi och kriminologi så blir man nog tyvärr alldeles för smal för att kunna skapa en heltidstjänst.
   
  Med vänliga hälsningar"

  Hej igen,

  vi fick idag svar från Lärarnas Riksförbund; var god läs nedan:

  Kriminologi är inget ämne i gymnasieskolan, så det finns inga särskilda behörighetskrav för det. Inom ämnet Humanistisk och Samhällsvetenskaplig specialisering kan man läsa nästan vad som helst, det är ju en specialiseringskurs. Alla lärare som har behörighet i något humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne får behörighet i det ämnet. Men man tänker sig förstås att eleverna erbjuds att läsa specialiseringar om lärarna har kompetens för och som hänger ihop med någon programinriktning. Det är tydligen så att vissa gymnasieskolor låter eleverna specialisera sig inom kriminologi, och att man då anser att man har lärare som kan undervisa i det, kanske lärare som är behöriga i juridik, eller som har studier i kriminologi utanför sin lärarexamen.
   
  Behörighet i Psykologi, ger behörighet i Humanistisk och Samhällsvetenskaplig specialisering så har man även kunskaper i kriminologi så kan det säkert vara möjligt att få undervisa på en gymnasieskola som ger en sådan specialisering.
   

  • Sofie Tusen tack för svaret :)
  • Mikael Roligt om du tycker att du fick hjälp av oss på Fråga SYV !

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga