1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Annelie, det vi vet om utbildningar till att bli Hem- och konsumentkunskapslärare - uppger vi på framtid.se/yrke/hem-och-konsumentkunskapslarare
  Det är mycket svårt att svara på din fråga och bl.a för att du uppger inte om du redan har lärarexamen och lärarlegitimation (i andra ämnen); om du inte har lärarexamen, behöver du - som regel - få ut LÄRAREXAMEN för att det är den som ligger till grund för att kunna få ut Lärarlegitimation hos Skolverket. Om man har lärarlegitimation, kan man sedan ansöka om utökning av legitimationen och vi känner till att även fallen finns där utökning beviljades endast pga "arbetslivserfarenhet" alltså att lärare behörig i andra ämnen har undervisat i "det här ämnet" i kanske 10 år och då ansåg skolverket att hen har det som krävs för att bli behörig lärare även i det nya ämnet.
  Du kan kontakta skolverkets avdelning för lärarlegitimationer; du kan också söka svar hos studievägledare på lärarutbildningar - i första hand på de lärosäten som har examinationsrätt för just det ämnet - alltså, "hem och konsumentkunskap".

  Projekt
  Det kan också finnas olika projekt som hjälper obehöriga Verksamma lärare att bli behöriga. Några projekt kan vara "lokala" för just en viss del av Sverige; det kan också ställas olika krav - t.ex att man har arbetat som obehörig lärare i ett visst antal år för att kunna komma in i projektet. Rektorer på grundskolorna, Skolverket och Lärarhögskolorna borde kunna ge mer info om sådana projekt.
  Vänligen
  Julia SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga