Alicia
  Hej! Jag har vill bli gymnasielärare i psykologi (beteendevetenskapsämnen) och religion eller samhällskunskap men hittar inte riktigt något program för det. Vad ska jag söka till för program? Psykologin är det ämnet jag vill lära ut först och främst.
  Tack

  4 Svar

  Daniel SYV

  Hej Alicia,

  det sättet att bli behörig lärare i psykologi som vi känner till är att först läsa 120 högskolepoäng (4 terminer på heltid) psykologi och sedan KPU, kompletterande pedagogisk utbildning (3 terminer på heltid = 90 hp). Vill man ha ännu ett ämne in i sin lärarexamen, då behöver man 120 hp i sitt "första undervisningsämne" och 90 hp i sitt "andra undervisningsämne" och sedan läser man KPU.

  KPU för blibande lärare i psykologi finns i dagens läge på Stockholms universitet - se gärna information här >>

  Bästa hälsningar

  Daniel SYV

  • : Hej! Tack för svaret! Söker jag in till psykologi fristående kurser och isåfall vilka? Med vänlig hälsning, Alicia
  • Daniel : Du kan börja med en 30 hp-kurs som kan heta Psykologi1, Psykologi A eller Psykologi grund. De heter olika på olika lärosäten. På vilken högskola/universitet vill du läsa`?
  • : Stockholms universitet eller Södertörns. Så då läser jag psykologi 1- 4 om alla kurser är ek termin och jag måste läsa 4 terminer?
  • Daniel : Du måste uppnå minst 90 högskolepoäng i psykologi. Du kan t.ex ha Samhällsvetenskap som ditt "huvudämne" och då räcker det med 90 hp psykologi som blir ditt "andra ämne". Det är tillåtet att läsa 45 hp per temin (som max). På så sätt är det teoretiskt möjligt att uppnå 90 hp på två terminer. Jättebra att prata med studievägledare på Stockholms universitet och på Södertörns högskola. De känner sina egna kurser bäst (för att det är deras kurser ju :) !
  Läs alla kommentarer
  Ludmila SYV på FrågaSYV

  Hejsan, vi fick nu ett svar från en Studievägledare på Institutionen för de humanistiska och
  samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik på
  Stockholms universitet. Läs detta svar i sin helhet nedan:

  "Det stämmer att vi inte ger psykologi som ämne inom ämneslärarprogrammet. I vår fil med behörighetskrav finns det inte heller några bra riktlinjer om vad som ska finnas med då man ansöker till KPU.
  http://www.su.se/polopoly_fs/1.277003.1459340372!/menu/standard/file/%C3%84mneskrav%20och%20beh%C3%B6righet%20GY%20KPU%20HT16.pdf
  Jag rekommenderar att ni kontaktar Psykologiska institutionen så kan de hjälpa till med kurser för att det ska bli rätt bredd och djup.
  http://www.psychology.su.se/
   
  Vänliga hälsningar,
  Studievägledare
  ______________________________________
   
  Institutionen för de humanistiska och
  samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
  Stockholms universitet".

  hej igen!

  jag har nu - förhoppningsvis - hittat en hemsida med kontaktinfo till rätt person: här är hemsidan>>

  Den studievägledaren borde vara rätt person att göra studieplanering tillsammans med. Tyvärr är inte hon tillgänglig idag och imorgon, dvs det är ons den 22 mars som man tidigast kan förväntas få svar. Vi har mailat henne och när hon svarar oss, svarar vi till dig.

  Du kan också själv försöka få kontakt med henne. Det finns epostadress, tel.nr och tel.tider uppgivna på hemsidan.

  bästa hälsningar & lycka till!

  ;)

  Hej igen!

  nu fick vi svar som lyder:

  Hej !
   
  Det stämmer att det inte finns något ämneslärarprogram inom psykologi ( i alla fall inte på SU, kan ej svara för andra lärosäten). Eleven kan läsa kurser inom psykologi på 120 hp och sedan läsa KPU.
   
  https://sisu.it.su.se/search/info/PS1122?eventident=36017&semester=20174
  https://sisu.it.su.se/search/info/PS2211?eventident=36056&semester=20181
  https://sisu.it.su.se/search/info/PS2214?eventident=36058&semester=20181
  https://sisu.it.su.se/search/info/PS3311?eventident=36057&semester=20181
   
  Med vänlig hälsning
   
  Studie- och karriärvägledningen
  Studentavdelningen
  Stockholms universitet

  • : Tack så mycket för hjälpen! Kontaktar henne så fort som möjligt :)
  • Peter : Sista ansökningsdag till högskoleutbildningar som börjar hösten 2017 är 18 april - så än finns det tid, men visst - man ska inte vänta till sista dagen. Lycka till!
  Milla SYV på FrågaSYV

  Hejsan,

  jag har pratat med en kollega som jobbar som Studievägledare på ett Universitet och fick tips från henne som jag vill dela med mig till dig:

  - läs alla psykologikurser på samma högskola/universitet (annars finns det risk att kursinnehåll "överlappar" varandra och du kanske senare inte blir behörig till KPU) - dvs om du t.ex läser Psykologi Introduktionskurs på en högskola och sedan psykologi 2 på en annan högskola och sedan Psykologi 3 - på ett universitet... så är det inte säkert att det blir "tillräcklig bred och djup", utan det är säkrast att läsa kurser 1, 2, 3 och 4 på samma lärosäte;

  - för det andra så tipsade hon mig om att det är fördelaktigt för dig att skriva Kandidatuppsats i varje av dina kommande undervisningsämnen. På så sätt kan du både ta ut lärarexamen och även samtidigt kandidatexamen i beteendevetenskap. Det innebär inte mer eller svårare studier, men du får "dubbel-utdelning" på samma antal studieterminer. Så, om du t.ex läser 120 hp psykologi och 90 hp samhällskunskap innan du sedan går in på KPU för att bli behörig lärare på gymnasienivå i psykologi och samhällsvetenskap, skriv då Kandidat-uppsats i både psykologi och i samhällsvetenskap. Prata om det med studievägledare på det lärosäte där du kommer att studera. Det är frivilligt, så klart. Men det kan vara mycket fördelaktigt för dig. Det kan inte skada att även ha Beteendevetenskaplig kandidatexamen "på köpet". :)

  vänliga hälsningar

  Milla SYV

  Studie- och yrkesvägledare
  SYV-besökare SYV

  Hej!
  Vad jag ser på vår hemsida så krävs för kompletterande pedagogisk utbildning att personen har ”Psykologi - kurser om 120 hp i ämnet med succesiv fördjupning samt med relevans för undervisningsämnet psykologi”, se https://www.oru.se/utbildning/program/1718/?pid=700 ;
  Detta skulle alltså innebära att man börjar läsa Psykologi grundkurs 30 hp, se http://lily.oru.se/studieinformation/tillfalle_lista.cgi?amnekod=PSA&kurskod=PS707G&lasar=2017/2018
   
  Jag tycker dock att du eller din elev ska vända sig till studievägledningen på lärarprogrammet för bäst information kring detta: [email protected]
   
  Vänliga hälsningar
  Studievägledare psykologi/Psykologprogrammet
  Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
  Örebro universitet

  Hej! De kombinationer av undervisningsämnen för lärare som finns vid Stockholms Universitet hittar ni här:

  http://www.su.se/hsd/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/program/%C3%A4mnesl%C3%A4rarprogrammet/%C3%A4mnesl%C3%A4rare-gymnasiet/%C3%A4mneskombinationer

  Visst kan man söka till KPU med ämnesstudier i samhällsvetenskap och/eller psykologi och då gäller följande behörighetskrav:

  http://www.su.se/polopoly_fs/1.277003.1459340372!/menu/standard/file/%C3%84mneskrav%20och%20beh%C3%B6righet%20GY%20KPU%20HT16.pdf

  Som du ser i ovan behörighetskrav är det inte specificerat vad poängen i psykologi ska innehålla, men om man kollar i Skolverkets riktlinjer för utökad behörighet när det gäller psykologi så står det följande ämnesinnehåll/delar:
  Kognitionspsykolog
  Biologisk psykologi - Neuropsykologi
  Social- personlighets och utvecklingspsykologi - Psykisk hälsa och ohälsa och behandlingsalternativ
  Arbets- och hälsopsykologi​.

  Här finns kursplanen för Psykologi I, 30 hp:
  https://sisu.it.su.se/pdf_creator/8399/35294

  Om du vill veta mer om de olika kurserna i psykologi så kontakta gärna studievägledaren på Psykologiska Institutionen. Du hittar deras kontaktuppgifter här:   www.psychology.su.se

  Med vänlig hälsning
  Studievägledare Lärarlegitimation
   
  Stockholms Universitet
  Studentavdelningen

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga