1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej, läs gärna på framtid.se/yrke/fastighetsmaklare i avsnittet UTBILDNING. REGISTRERING som fastighetsmäklare krävs, i Sverige, för att få lov att jobba inom det yrket. Och man läser i minst 2 år på heltid på högskolenivå för att få ihop kurserna till att kunna få registrering. Inför de utbildningar som leder till yrket fastighetsmäklare är kraven: grundläggande behörighet + godkända betyg i gymnasiala kurser samhällskunskap 1b och matematik 3.
  Om man läser på ett yrkesprogram på gymnasiet, har man rätt att läsa kurser för grundläggande behörighet, svenska 2,3 och eng 6. Det går inte att garantera att läsa tillräckligt med samhällskunskap eller matematik på yrkesprogrammen, för att kunna direkt efter gymnasiet söka utb., som leder till yrket fastighetsmäklare.
  Du läser på HA och du kan se i programplanen för HA att matematik 2a får läsas som programfördjupande kurs. Förhoppningsvis kan du läsa samhällskunskap 1a2 och matematik 3b som kurser inom individuellt val - prata om det med SYV på din skola. I annat fall får du komplettera för behörighet efter gymnasiet innan du kan söka till fastighetsmäklarutbildningen på högskolenivå. Säg på din gymnasieskola, till SYV-en, att du vill läsa kurser för grundläggande behörighet, alltså svenska 2, 3 och eng 6. men det går också att komplettera även med svenska och eng efter gymnasiet;
  Om du ej läser mer än svenska 1 och eng 5 samt ej läser samhällskunskap 1a2 eller matematik 2 och 3 på gymnasiet, så kan du komplettera på komvux eller på en folkhögskola. Alla de kurserna: sv 2,3 - eng6 - matte 2,3 och samhällsk.1a2 motsvarar, sammanlagt, studier på heltid under 27.5 veckor.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga