1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej!
  yrket Fastighetsmäklare är i Sverige ett av de reglerade yrken, alltså strikta krav finns på vilken utbildning man ska ha för att kunna bli registrerad och få lov att jobba som fastighetsmäklare.

  Registrering beviljas av den statliga myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen och på deras hemsida kan du läsa mer om utbildningskraven.
  Det finns olika typer av registrering bl.a Fullständig registrering och för den krävs det godkända högskolekurser á 120 högskolepoäng = 2 års studier på heltid.

  Läsa ett program eller genom fristående kurser?
  FMI godtar även fristående kurser som har det innehåll som anges i utbild­nings­kraven och motsvarar 120 högskolepoäng. Om du väljer att läsa fri­stående kurser ska du dock tänka på att du bör läsa varje område samman­hållet. Om du väljer att dela upp ett kunskaps­område på olika skolor finns risken att kurserna överlappar varandra och att kraven inte uppfylls för det området.
  På grund av det som står ovan, och även pga man söker till varje kurs separat och riskerar att inte kom in på varje nästa kurs, är det mycket bekvämare och säkrare att läsa ett helt program.

  Är man intresserad av yrket Fastighetsmäklare, kan man även titta på "liknande" yrken som t.ex Uthyrare, Fastighetsansvarig och Fastighetsmäklarassistent.
   
  Var ges programmen och fristående kurserna som leder till yrket Fastighetsmäklare?
  Eftersom utbildningsutbud förändras och fastställs helt till första dagen i anmälningsperioden, får man titta noga på lärosätenas gemensam sida www.studera.nu och på sidan där man gör anmälan, www.antagning.se - första dagen i anmälningsperioden till HT21, som blir den 15 mars 2021.
   
  Några exempel på utbildningar där det redan finns uppgift om att det kommer bli framtida start:
  ltu.se/edu/program/FHFMG/FHFMG-Fastighetsmaklare - ett 2årigt program på Luleå tekniska universitet; Antagningsstatistik:
  Behörighetskraven för särskild behörighet: godkända betyg i matematik 3 och i samhällskunskap 1b. Har man examensbevis från högskoleförberedande program, t.ex från EK med godkända betyg i matte 3b och samhällskunskap 1b, är man behörig och prövas i BI, direktgruppen.

  Kandidatutbildning/fastighetsutveckling-fastighetsformedling på KTH - ett 3-årigt program som för behörighet kräver bl.a Naturkunskap 2 (eller fysik1 och kemi1).

  Fristående kurser : hig.se - är man behörig till fastighetsmäklarprogrammet och ekonomiutbildningar på högskolenivå, är man behörig sökande till den här kursen,
  men inför andra kurser, t.ex inför Fastighetsrätt eller kursen Fastighetsrätt-for-maklare, måste man först få godkänt i en annan kurs, som heter Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare,15hp.
   

   

  I vilken ordning ska man läsa de fristående kurser?

  Utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoäng (hp) fördelade på följande kunskapsområden:

  fastighetsförmedling (minst 30 hp) - inledande kurs inom det kunskapsområde kräver inte tidigare högskolestudier;

  civilrätt (minst 15 hp) -- kursen Civilrätt, introduktion kräver endast grundläggande behörighet;

  fastighetsrätt (minst 15 hp) - innan den kursen måste man först få godkänt i en annan kurs, som heter Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare (15 hp).

  skatterätt (minst 7,5 hp) - kräver tidigare högskolestudier (60 hp inklusive genomgången Handelsrättslig översiktskurs 15 hp eller Associationsrätt 15 hp eller motsvarande);

  ekonomi (minst 15 hp)

  byggnadsteknik (minst 7,5 hp) - kräver endast grundläggande behörighet;

  fastighetsvärdering (minst 7,5 hp) - kräver tidigare högskolestudier: Affärsredovisning 7,5 hp och Ekonomistyrning 7,5 hp.

  Resterande 22,5 hp ska vara fördjupning eller breddning inom något av de nämnda kunskapsområdena eller inom nationalekonomi.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga