Tim
  Hej,
  jag fick en fråga från en deltagare - en vuxen arbetssökande - som fick ögonen upp för att kanske bli pannoperatör. Har ni några förslag på vad hen ska göra för att kunna bli det?
  Tack så mycket på förhand!
  Tim

  1 Svar

  Daniel SYV

  Hej Tim och tack för din fråga!
  Vi har för en tid sedan fått svar från en sakkunnig inom den aktuella branschen, som jag klistrar in här, nedan:

  Som Pannoperatör så ansvarar man för övervakningen av pannan när den är i drift, man ansvarar också för start och stopp av pannan, hantering av inkommande larm samt att kunna ta hand om pannan i händelse av ett haveri eller störning på pannan. 
                  Att vara pannoperatör kan vara en primär eller sekundär arbetsuppgift man får från sin arbetsgivare. Detta är beroende på vilken typ av anläggning man jobbar på. Den vanligaste titeln som jag har sprungit på inom detta arbetsområde är Drifttekniker eller Processoperatör. Beroende på vilken typ av anläggning man jobbar på, det vill säga vilken panna man har, så finns det olika krav från Arbetsmiljöverket vad gäller övervakningen av pannan (=Pannoperatör). En panna kan få ständig övervakning alternativ periodisk övervakning, vilket då betyder hur ofta man behöver övervaka pannan.

  För att få jobb som Drifttekniker eller Processoperatör så behöver man i regel ha en teknisk utbildning alternativt en arbetslivserfarenhet inom liknande områden. Graden av krav på vilken teknisk utbildning är väldigt varierande men det vanligaste skulle jag vilja påstå är att man läst Drifttekniker utbildning på högskolan alternativ Sjöingenjörsutbildningen (som är väldigt attraktiv för arbetsgivare). Det kan även ”räcka” med en 3 eller 4 årig teknisk utbildning på gymnasiet.

  Pannoperatörsyrket har funnits sedan urminnes tider. Men det som gör det så speciellt nu är att man från och med 1 december 2020 alternativt 1/12-2022 (beroende på panntyp) måste vara certifierad för att få lov att utföra de arbetsuppgifter som ligger under rollen som pannoperatör. Certifieringskravet kommer från Arbetsmiljöverket och styrs av AFS 2017:3. Man behöver alltså inte gå någon specifik extra utbildning för att bli pannoperatör men vad man däremot behöver att skriva ett certifieringsprov hos ett ackrediterat certifieringsorgan, exempelvis Kiwa, för att få arbeta som pannoperatör. Däremot vet vi av erfarenhet att det är svårt att klara provet om man inte har fått en allmän utbildning inom den specifika kategori som man skall certifiera sig emot. Därför har vi 4 olika utbildningar, en per kategori där Kategori 1 är de mer komplicerade pannorna och kat 4 är de enklare pannorna, som man normalt hittar i fastigheter för uppvärmning.

  För att kunna arbeta som pannoperatör och klara certifieringen behöver man bland annat god kännedom om

  - Termodynamik

  - Säkerhetssystem

  - Bränslen och förbrännignsteknik

  - Regelverk

  - Risker med pannor, bland annat resteffekt osv.

  Hoppas det här hjälpte!
  Samordningsansvarig för Pannoperatörsutbildningar i Västra Sverige

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga