1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,

  det yrket som du är intresserad av är, i alla fall i Sverige, icke-reglerat, vilket betyder att inga strikta (allmänna, generella) krav finns på vilken utbildning man behöver ha eller vilka andra meriter som krävs, utan olika arbetsgivare kan efterfråga olika utbildningar och sätta större värde på olika utbildningsbakgrund. 

  Men min erfarenhet som SYV och de svar som jag tidigare har fått från de sakkunniga kan jag (i relation till din fråga) sammanfatta så här: för att bli en framgångsrik Talent Acquisition Manager kan det vara fördelaktigt för dig att ha tagit universitetsexamen inom ett eller flera områden som personalvetenskap, affärsadministration, psykologi och/eller sociologi. Din bakgrund inom psykologi kommer säkert bli mycket användbar på grund av de kunskaper om människors beteende och motivation som du har skaffat. De kunskaperna kan vara mycket viktiga i en rekryteringskontext.
  För att ytterligare höja dina chanser kan det vara värdefullt att skaffa mer specifika kompetenser och kunskaper. Här är några förslag: 
  -- Försök skaffa dig praktisk erfarenhet av HR-arbete (Många Talent Acquisition Managers har tidigare erfarenhet från HR-avdelningar på företag eller organisationer eller från arbete på rekryteringsbyråer). 
  -- Satsa på studier på avancerad nivå, t.ex sikta på masterexamen från ett masterprogram inom personalvetenskap, HR-management eller ett annat (liknande) ämne.
  -- Rekrytering och talent acquisition har blivit allt mer teknikdrivet, med användning av Applicant Tracking Systems (ATS), HR-analysverktyg och sociala media för att hitta och attrahera talanger. Att ha kompetens inom dessa områden kan vara en stor fördel.
  -- Nätverka brett och skapa många professionella kontakter. Att bygga ett starkt professionellt nätverk kan öppna många dörrar och erbjuda möjligheter inom HR och rekrytering. Att delta i branschorganisationer och evenemang och/eller att nätverka online, kan hjälpa dig att skapa många värdefulla kontakter.
  -- Sist men inte minst, behöver du mycket goda kommunikativa färdigheter, problemlösningsförmåga och förmåga att bygga relationer för att bli framgångsrik som Talent aquisition manager.

  Hoppas att någonting i mitt svar blir till hjälp för dig!

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga