Marcus

  Hej!! Jag har en ungdom som är i kvalet inför valet till gymnasiet. Denna ungdom vill efter gymnasiet vara behörig till högskolan i Schweiz. Närmare bestämt ETH. https://ethz.ch/de.html Ungdomen undrar ifall IB underlättar att komma in, följer den högskolan samma kursplan som IB? Ungdomens intresse ligger i programmering, Data science. Ungdomen har över 290 i meritvärde. Tacksam för all hjälp och input som kan hjälpa oss i detta!

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej och tack för din fråga om förberedande studier inför utländsk högre utbildning!
  Jag vill börja svara med att påminna om att utbildningsutbud förändras över tid. Och vad gäller programmering så sker förändringar mycket snabbt i den branschen, så vilka utbildningar som kommer erbjudas om 3 år är det idag ingen som riktigt vet.
  Att sikta på en viss skola med viss utbildning är både bra och "dåligt". Bra för att man har ett konkret mål men dåligt för att man kanske ändrar sig på vägen, eller så ändrar utbildningsutbudet sig och den utbildning man siktar på idag kanske då inte finns, när det blir dags att söka.

  IB-diploma vs Teknikprogrammet?
  Det finns för- och nackdelar i att läsa IB eller TE om man är intresserad av programmering och siktar på högre studier utomlands, efter gymnasiet. Att undervisning på IB sker på engelska är en fördel. Att TE/iinriktning info-mediateknik är inriktat just på webbutveckling-programering är en stor fördel med det alternativet. På IB får man mycket bred utbildning som inte specialiserar sig på just programmering; den är också rätt krävande och "tidsslukande", det blir inte mycket tid över för att på fritiden ägna sig åt programmering på egen hand. Och det finns fortfarande endast 24 timmar/dygnet, så att både satsa på bredden och på spetsen kan bli svårt. Men om eleven är särbegåvad så kanske hen kan satsa både på bredden och på spetsen. Viktigt att tänka på att inte "kör på max" hela tiden, för att inte riskera sin hälsa pga överansträngning.
  Om man läser utbildning på engelska men i icke-eng.talande land, då är det en stor fördel att kunna det språket (de språken) som talas i det landet.
  Råder, alltså, ungdomen i fråga, läsa de språken som talas i utbildningslandet:
  Schweiz
  har fyra officiella språk: tyska, franska, italienska och rätoromanska, som tillika är de fyra nationella språken i Schweiz.

  Eftersom det finns både för- och nackdelar på båda de alternativen som du frågar om, så vill jag råda besöka de skolorna som erbjuder båda alternativen inom pendlingsavstånd för eleven och se på plats (även om det är ett digitalt öppet hus) och ställa frågor till skolans personal, utifrån de individuella önskemålen som just den ungdomen har.
  Några skolor som erbjuder de aktuella programmen:
  IB på Katedralskolan i Lund (men den skolan erbjuder inte Teknik, så det finns nog inte så många programmeringskurser som skolan kan erbjuda); av de 4 gymnasieskolor som i Skåne erbjuder IB erbjuder ingen av de skolorna även TE.
  Skolorna som både erbjuder TE/info-media och IB: här tänker jag att om man går IB så kanske man kan ta några valbara kurser i programmering (eftersom de kurserna kommer gå på skolan, för TE-elever...): kika ex. på NTI-gymnasiet-skovde och Ehrensvardska-gymnasiet

  Det kan finnas en stor fördel i att ha kort pendlingsavstånd till skolan, hemifrån. Den tiden man lägger på att pendla i 3 år (gymnasietiden) kan uppgå till tusentals-timmar, som kan läggas på någonting annat (mer produktivt). Utifrån den info du ger i frågan, så skulle jag i första hand tänka på att välja TE/info-media-inriktning på en skola som ligger närmast hemifrån och läsa både på skolan och på alla andra sätt så mycket engelska som möjligt, så mycket programmering som möjligt + minst ett av de språken som talas i Schweitz (franska, italienska eller tyska). Läsa språk och även annat kan man även utanför gymnasieskolan - både på egen hand, med hjälp av privat lärare, genom resor (tänker här i första hand på språkstudier) och på studieförbund eller genom någon förening.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga