Sara 19 år

  Hej! Det är så att jag under engelska 7 kursen presterat bra. Jag fick A på alla uppsatser samt B på presentationer. Senare när vi gjorde nationella provet, fick jag ett D. Läraren sa då att jag skulle få D som slutbetyg om jag inte gjorde om nationella. Min fråga är om detta är rätt? För det är inte rätt i mitt huvud, att jag kunnat prestera bra under en hel kurs och senare får jag ett sämre betyg på 2 steg av nationella. Bör jag överklaga?

  1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Sara,

  det är lärarens kompetens att sätta betyg. NP är standard-provet (samma svårighetsnivå för alla elever). De prov och uppgifter man gör under kursens gång kan vara av olika svårighetsgrader (vissa lärare gör för lätta prov eller uppgifter till eleverna). Vidare är det också så att under kursens gång presterar man i delar av kursen och NP mäter kunskaperna i Hela kursen. Betyg som sätts på kurser ska motsvara elevens kunskap vad gäller Hela kursens innehåll vid den tidpunkten som betyget sätts. Om du får möjlighet att göra om NP (vilket är rätt ovanligt, oftast får man inte göra om NP) så råder jag dig tacka Ja och göra om provet. Annars, så är det som jag skrev i början av mitt svar "läraren sätter betyget". SYV har inte kunskap i betygssättningen. Mitt råd är att du gör om NP, om du får möjlighet till det. Prata med läraren. Sedan kan du vända dig till rektorn på din skola. Rektorn är ytterst ansvarig men jag har väldigt svårt att tro att rektorn kan höja betyget för dig. I vissa undantagsfall kan rektorn sätta "rektorns betyg" men det är endast E som rektorn får sätta, ej högre betyg - i alla fall enligt vad jag, som SYV, vet (SYV sätter inte några betyg).
  Du kan också ringa till skolverket - 08-52733200. Jag tror skolverket kommer att säga att det är Lärarens kompetens att sätta rätt betyg och att läraren kan (och t o m bör) sätta ett betyg som motsvarar lägsta betyget på en av delarna på NP. Detta eftersom eleven bör prestera tillräckligt bra på Alla delar av kursen och alla delar av NP.

  • Sara Men hade man kunnat be en annan lärare att sätta betyg för kursen? För det känns orättvisst att allt hårt arbete ska bestämmas av ett prov. ):
  • Milla

   Jag tror inte en lärare som inte var undervisande lärare skulle få lov att sätta betyg. Ett alternativ är att försöka få lov att göra en Prövning. Men det blir troligtvis inte möjligt under gymnasietid utan först efter gymnasiet. gymnasieelever får lov att göra prövningar endast om de fick F i kursen eller om undervisning i en obligatorisk kurs ej kunde ske. Prata med läraren. Du kan också vända dig till rektorn på din skola. Det som betygssätts är Kunskaperna och inte hårt arbete. Vissa elever har väldigt lätt för vissa ämnen och utan någon större ansträngning uppnår kunskapsnivå för A-betyg. Andra kämpar jättemycket men inte kan uppnå ens E-nivå. Det är alltså vilka Kunskaper eleven har och inte hur hårt hen kämpade, som betyget speglar.

  • Sara

   Jag förstår. Dock är mitt problem att jag presterat på A samt B nivå under hela kursen. Läraren bör ta del av dessa uppgifter som jag gjort under kursen och "komprimissa" nationella provet, annars blir det en felbedömning. Jag läste på skolverket att nationella provet är bara en del av kursen, men att läraren bör även ha i åtanke andra delmoment som genomförts under kursens gång. Det är inte logiskt att de andra uppgifterna man gjort under ett läsår inte kommer betyda något för att ett prov har visat sämre. Jag tror jag måste överklaga om detta i min skola :/

  • Mikael Gör vad du känner du måste göra. Vi hoppas det blir som du önskar!
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga