Sara

  Hej! Jag har några frågor angående prövningar. Det är såhär att jag behöver göra en prövning i matematik 1c för att höja mitt jämförelsetal. Min fråga är om jag kan göra prövningar i matematik 1b för jag har störst chans att få A där. När jag går in på Skolverket hemsida står det följande ”..Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 1a eller 1c” Jag har även läst persiska som modersmål (utökad kurs) och även spanska steg 3 moderna språk och persiska steg 4 som moderna språk. Jag fick C i spanska steg 3, så min fråga är om jag kan göra en prövning i persiska steg 3 som moderna och att det betyget jag får räknas med i mitt snitt istället för spanska betyget? Jag har kontaktat prövningsenheten i Göteborg, men de kunde inte svara på mina frågor, så jag hoppas att ni kan göra det. Mvh Sara

  1 Svar

  SYV-besökare SYV

  Hej Sara!
  vad gäller Matematik 1 - så kan du göra prövning i matematik 1a (detta även om du har i ditt examensbevis betyget i matematik 1c). Betyget i matte 1a, om det blir högre än det du har (i matte 1c) kommer räknas in i stället.

  Vad gäller Moderna språk, så måste du höja betyget i just det språket (exakt samma kurs) som redan ingår i ditt examensbevis). Men om du får högre än C, t.ex B eller A i Persiska 3, så kommer även Persiska3-betyget räknas in, då tillsammans med Spanska 3 och Persiska 4, vilket kommer höja ditt jämförelsetal något (inte mycket, men ändå något).

  Vad gäller persiska som modersmål (utökad kurs), så kommer inte det betyget räknas in alls - för att det är en Utökad kurs. Skulle du söka högskoleutbildning där just Persiska som modersmål krävs för särskild behörighet (jag kan tänka mig att det är t.ex utbildning till Modersmålslärare), då skulle det betyget räknas in (just på grund av att det krävs för särskild behörighet), men i alla de andra fallen räknas inte betyg i utökade kurser in.

  Mer om matematik
  Jag antar att du i ditt examensbevis även har betygen i Matematik 2c och 3c. I så fall kan du göra prövningar i matematik 2a och 3b och i fall du får högre betyg, kommer de högre betygen räknas in- och på så sätt höjer du ditt jämförelsetal.

  Övrigt
  Du skriver bland annat följande: "När jag går in på Skolverket hemsida står det följande ”..Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 1a eller 1c”" - och det stämmer. Betyget i en av kurserna på nivå 1 i matte får ingå i examensbevis. I dokumentet Examensbevis kommer inget att ändras, även om du gör prövningarna och får högre betygen. Men Antagning.se kommer vid beräkning av ditt meritvärde räkna in de högre betygen i BII, kompletteringsgruppen. Om du redan innan prövningar/kompletteringar är behörig, kommer du även fortsättningsvis prövas i BI (direktgruppen) med det meritvärde som du hade direkt, när du gick ut gymnasiet.

  • : Hej igen, tack för ett välförklarat svar. Uppskattas mycket. Angående frågan om moderna språk, så har jag inte läst persiska steg 3. Den står inte med i mitt examensbevis, utan det är spanska steg 3 som står med istället. Om jag nu väljer att göra en prövning i persiska steg 3 som moderna språk kommer det betyget att räknas med istället för betyget i spanskan steg 3? Eller kan jag bara göra en prövning i spanskan för att kunna höja mig? Mvh Sara
  • Julia : Betyget i ett ANNAT modernt språk kommer inte räknas in I STÄLLET FÖR det betyget som du har i ditt examensbevis, men det kan ändå höja något för att (i fall du får högre betyg i en kurs som kan ge meritpoäng ÄN SNITTET AV DINA BETYG i examensbeviset), då kommer det nya betyget OCKSÅ räknas in, alltså tillsammans med de övriga betygen (inte Ersätta, utan både spanska 3 och persiska 3 betygen räknas in), vilket ger liten höjning. Detta pga det nya betyget är Högre än snittet (jämförelsetalet) av dina examensbevis-betyg, så kommer det nya, högre, betyget att dra upp något... inte mycket men kan ändå göra skillnad för ditt jämförelsetal. Så fick vi det förklarat för oss från Antagning.se. Antagning.se räknar i alla de fall där det är möjligt - till sökandes fördel. Som regel räknas inte nya "onödiga" betyg in (alltså, betygen som inte ingår i examensbeviset och inte krävs för särskild behörighet räknas inte in och har man max meritpoäng, räknas inte nya kurser som i princip kan ge meritpoäng in) men nya kurser som kan ge meritpoäng (även om de just FÖR DIG inte ger meritpoäng pga du redan har max meritpoäng - max meritpoäng för moderna språk är 1.5p), så kommer antagning.se ändå räkna in det nya betyget om det höjer ditt jämförelsetal. Höjning av jmf-talet kommer att ske om det nya betyget är högre än snittet av de tidigare betyg.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga