Sara 19 år

  Hej! Jag har några frågor angående prövningar. Det är såhär att jag behöver göra en prövning i matematik 1c för att höja mitt jämförelsetal. Min fråga är om jag kan göra prövningar i matematik 1b för jag har störst chans att få A där. När jag går in på Skolverket hemsida står det följande ”..Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 1a eller 1c” Jag har även läst persiska som modersmål (utökad kurs) och även spanska steg 3 moderna språk och persiska steg 4 som moderna språk. Jag fick C i spanska steg 3, så min fråga är om jag kan göra en prövning i persiska steg 3 som moderna och att det betyget jag får räknas med i mitt snitt istället för spanska betyget? Jag har kontaktat prövningsenheten i Göteborg, men de kunde inte svara på mina frågor, så jag hoppas att ni kan göra det. Mvh Sara

  1 Svar

  SYV-besökare Syv SYV

  Hej Sara!
  vad gäller Matematik 1 - så kan du göra prövning i matematik 1a (detta även om du har i ditt examensbevis betyget i matematik 1c). Betyget i matte 1a, om det blir högre än det du har (i matte 1c) kommer räknas in i stället.

  Vad gäller Moderna språk, så måste du höja betyget i just det språket (exakt samma kurs) som redan ingår i ditt examensbevis). Men om du får högre än C, t.ex B eller A i Persiska 3, så kommer även Persiska3-betyget räknas in, då tillsammans med Spanska 3 och Persiska 4, vilket kommer höja ditt jämförelsetal något (inte mycket, men ändå något).

  Vad gäller persiska som modersmål (utökad kurs), så kommer inte det betyget räknas in alls - för att det är en Utökad kurs. Skulle du söka högskoleutbildning där just Persiska som modersmål krävs för särskild behörighet (jag kan tänka mig att det är t.ex utbildning till Modersmålslärare), då skulle det betyget räknas in (just på grund av att det krävs för särskild behörighet), men i alla de andra fallen räknas inte betyg i utökade kurser in.

  Mer om matematik
  Jag antar att du i ditt examensbevis även har betygen i Matematik 2c och 3c. I så fall kan du göra prövningar i matematik 2a och 3b och i fall du får högre betyg, kommer de högre betygen räknas in- och på så sätt höjer du ditt jämförelsetal.

  Övrigt
  Du skriver bland annat följande: "När jag går in på Skolverket hemsida står det följande ”..Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 1a eller 1c”" - och det stämmer. Betyget i en av kurserna på nivå 1 i matte får ingå i examensbevis. I dokumentet Examensbevis kommer inget att ändras, även om du gör prövningarna och får högre betygen. Men Antagning.se kommer vid beräkning av ditt meritvärde räkna in de högre betygen i BII, kompletteringsgruppen. Om du redan innan prövningar/kompletteringar är behörig, kommer du även fortsättningsvis prövas i BI (direktgruppen) med det meritvärde som du hade direkt, när du gick ut gymnasiet.

  • Sara Hej igen, tack för ett välförklarat svar. Uppskattas mycket. Angående frågan om moderna språk, så har jag inte läst persiska steg 3. Den står inte med i mitt examensbevis, utan det är spanska steg 3 som står med istället. Om jag nu väljer att göra en prövning i persiska steg 3 som moderna språk kommer det betyget att räknas med istället för betyget i spanskan steg 3? Eller kan jag bara göra en prövning i spanskan för att kunna höja mig? Mvh Sara
  • Julia Betyget i ett ANNAT modernt språk kommer inte räknas in I STÄLLET FÖR det betyget som du har i ditt examensbevis, men det kan ändå höja något för att (i fall du får högre betyg i en kurs som kan ge meritpoäng ÄN SNITTET AV DINA BETYG i examensbeviset), då kommer det nya betyget OCKSÅ räknas in, alltså tillsammans med de övriga betygen (inte Ersätta, utan både spanska 3 och persiska 3 betygen räknas in), vilket ger liten höjning. Detta pga det nya betyget är Högre än snittet (jämförelsetalet) av dina examensbevis-betyg, så kommer det nya, högre, betyget att dra upp något... inte mycket men kan ändå göra skillnad för ditt jämförelsetal. Så fick vi det förklarat för oss från Antagning.se. Antagning.se räknar i alla de fall där det är möjligt - till sökandes fördel. Som regel räknas inte nya "onödiga" betyg in (alltså, betygen som inte ingår i examensbeviset och inte krävs för särskild behörighet räknas inte in och har man max meritpoäng, räknas inte nya kurser som i princip kan ge meritpoäng in) men nya kurser som kan ge meritpoäng (även om de just FÖR DIG inte ger meritpoäng pga du redan har max meritpoäng - max meritpoäng för moderna språk är 1.5p), så kommer antagning.se ändå räkna in det nya betyget om det höjer ditt jämförelsetal. Höjning av jmf-talet kommer att ske om det nya betyget är högre än snittet av de tidigare betyg.

  Frågor och svar

  • Nooralhuda 24 år

   Vilken matte krävs för receptarieprogrammet på Uppsala universitet?

   Hej , Jag läste att det krävs matte D för att komma in på receptarieprogrammet , jag har läst matte 1c , är det okej att läsa de andra 3 med matte b eller måste det vara c nivå ? En annan fråga har jag , räcker det att vara godkänt i 150 poäng kursen Fysik 1a eller måste jag läsa Fysik 2 också...

   Anna SYV: Hej!enligt våra uppgifter är särskild behörighet till receptarieprogrammet på Uppsala universitet är godkända betyg i gymnasiala kurser Biologi 2, Fysik... Läs hela svaret
  • Maja 22 år

   Kombinationen psykologi och ekonomi?

   Hej! Jag tänkte kolla om det lönar sig på arbetsmarknaden/lönemässigt att läsa en kandidat i psykologi och även ha en kandidat i företagsekonomi med inriktning finans? Hur ser arbetsgivare på den kombinationen och vad kan man exempelvis arbeta...

   Anna SYV: Hej Maja!Jag tror inte det finns väldigt många personer som har kandidat i psykologi och samtidigt även kandidatexamen i företagsekonomi ... det kan givetvis finnas några men vi vet inte hur... Läs hela svaret
  • Maja 22 år

   Läsa master samtidigt som en annan utbildning?

   Hej, Jag undrar om man kan läsa en master på heltid samtidigt som man läser t.ex. juristprogrammet på heltid? Vad krävs i så fall för att få göra det och hur går man tillväga med föreläsningar eller tentor som krockar?...

   Anna SYV: Hej Maja-Felicia,jag kan inte rekommendera att läsa 2 heltidsutbildningar samtidigt, inte ens om en av dem eller båda är på distans. En av anledningar är att tidsinsats som krävs... Läs hela svaret
  • Daniah 15 år

   vad är bäst att ta om man vill utbilda sig till tandläkare?

   Hej Jag skulle vilja utbilda mig till tandläkare, det är snart dags att välja gymnasium. Har hört att man kan ta vård och omsorg och sedan bassår natur vilket då ska vara en lättare väg att ta än att ta natur från början. Vilken väg skulle du rekommendera mig att ta?

   Mikael SYV: Att läsa  VO  och komplettera efter gymnasiet med naturvetenskapliga kurser är en länge väg, en omväg, kanske man kan säga, men det finns många... Läs hela svaret
  • Linus 21 år

   Hur stor chans har jag?

   Hej! Planerar söka till läkarprogrammet i Lund inför VT 2022. Antagningspoängen var förra året 21,77 och jag har 21,59 alltså ligger jag 0,18 ifrån förra året. Det jag undrar är hur stor är chansen skulle någon tro att jag kan komma in. Jag vet såklart att det är väldigt svårt att veta och...

   Anna SYV: Hej Linus,precis som du själv skriver, så kan ju ingen veta vilka som kommer att söka och vilka meriter de kommer att ha. Under hösten gör många prövningar för att höja sitt... Läs hela svaret
  • Madeley 18 år

   Kan jag bli sociologilärare och franska lärare?

   Hej jag undrar om hur man ska gå till väga för att bli ämneslärare och undervisa ämnen som är helt olika från varandra, gäller de enbart att läsa enskilda kurser på högskola och sedan komplettera med KPU, eller vad kan man...

   Anna SYV: Hejsan,läs gärna information om Utbildning i yrkespresentationen Sociologilärare. Att gå via KPU, alltså läsa 120 respektive 90 högskolepoäng i sina blivande... Läs hela svaret
  • lau 20 år

   Hamnar ja i BII ELLER BI?

   Hej håller på att studera komvux och gör även vissa prövningar för att höja vissa betyg. Dock har jag inte tagit ut examen än och undrar om jag hamnar i BII ELler bI om jag för in mina resultat från prövningarna innan jag tar ut...

   Anna SYV: Hej! som du beskriver din situation så borde ditt examensbevis från komvux Ej vara en komplettering, utan enligt den info du ger och hur vi tolkar reglerna så borde du prövas i BI, direktgruppen.Sista ordet... Läs hela svaret
  • Lisen 19 år

   Vad är skillnaden på socialpedagog och behandlingspedagog?

   Vad är skillnaden på socialpedagog och behandlingspedagog? Kan båda läsas på distans? Isåfall vart? Hur söker man yh-utbildningar? Vart kan jag läsa mer? Finns det liknande utbildningar?

   Anna SYV: Hej Lisen!Läs gärna på info/behandlingspedagog-socialpedagog där vi gör ett försök att förklara likheter och skillnader mellan flera "liknande... Läs hela svaret
  • Alva 19 år

   Spanska för internationella studenter?

   Hej! Jag har en vän från Kroatien som gärna vill läsa spanska, helst redan nu till VT22. Han har inte tidigare läst spanska och är alltså inte behörig till kurser som kräver Spanska 3. Finns det något sätt att läsa motsvarande spanska 1-3 (nybörjarkurs) på engelska? Jag har försökt googla runt...

   Anna SYV: Hej Alva,jag tror tyvärr inte du kommer att hitta det du letar efter.:(Komvux ger utbildning till personer som är folkbokförda i den aktuella kommunen och undervisning i spanska sker där... Läs hela svaret
  • Tindra 19 år

   Kan jag vidareutbilda mig som biomedicinare efter bma utbildning?

   Hej! Jag har precis påbörjat min biomedicinska analytiker utbildning med inriktning mot laboratoriemedicin. Jag valde denna utbildning eftersom att jag är intresserad av att arbeta med att utveckla nya läkemedel, metoder och diagnostik samt förstå och studera...

   Anna SYV: Hej Tindra!Vad gäller masterprogrammen (och även magister-, alltså programmen på avancerad nivå) så ska du kunna söka dem först om 3 år och... Läs hela svaret
  • Emma 27 år

   Fråga ang söka in till högskola med examensbevis?

   Hej! Jag har läst in de ämnena jag hade kvar av gymnasiet på komvux och fick sen ett examensbevis från komvux. Nu läser jag en vård- och omsorgsutbildning på Hermods och undrar om de betygen också "räknas" när/om jag ska...

   Anna SYV: Hej Emma!Det kan bli olika, t.ex om du söker en högskoleutbildning som kräver Naturkunskap 2 och du blir behörig genom "ersättningsmöjlighet", alltså genom ett... Läs hela svaret
  • Jelena 51 år

   Anmälan till högskola eller universitet?

   Hej! nu har anmälningsperiod börjat till svenska högskole och universitetsutbildningar. Och jag vill fråga om det är bättre att göra anmälan nu, direkt eller vänta kanske till sista anmälningsdagen? Jag tänker på att man kanske ändrar sig - det är ju nästan en hel månad kvar. Vad tycker ni?

   Peter SYV: Hej Jelena!Det är helt OK att göra anmälan sista dagen under anmälningsperioden, som enligt informationen på antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/viktiga-datum blir den 15 oktober 2021.... Läs hela svaret
  • Nej 19 år

   Hur funkar det där med frånvaro anmälning och CSN?

   Jag hade sjukanmält mig för en dag, men sen när jag kom tillbaka sa min mentor till mig att han behöver intyg, annars är jag ogiltig frånvarande hela dagen. Han sa att man inte kan sjukanmäla sig endast för en dag då det är självklart...

   Julia SYV: Hej!CSN "går på" de uppgifter som din skola rapporterar till CSN. Vad din skola kommer rapportera till CSN (alltså om din skola kommer rapportera skolk) kan inte vi på... Läs hela svaret
  • Anna 20 år

   Är privatskolor giltiga/pålitliga?

   Jag är intresserad av interior design, men de enda högskolorna/universiteten som erbjuder något liknande är Göteborg och Stockholm, och jag vill inte flytta till någon av de städerna, om det inte är på distans. Jag vill faktiskt helst att det är distans då jag har försökt studera ett program som...

   Julia SYV: Hej Anna!Arbetsmarknaden för Inredare/Home-styling verkar i Sverige vara väldigt liten. När man tittar på Arbetsförmedlingens webbplats (Platsbanken) och söker på "inredare",... Läs hela svaret
  • Elin 50 år

   Jobbmässor och karriärmässor?

   Hej, jag undrar om det finns en sida som visar alla (som sammanställning) av diverse jobb- och karrärmässor i hela Sverige? För annars måste man googla, och så missar man kanske någon bra/nyttig mässa. Jag frågar i egenskap av jobbcoach, som vill rekommendera mina deltagare att delta men då...

   Liselotte Johansson: Hej Elin!jag är osäker på om det finns en fullständig sammanställning på just alla jobb- och karriärmässor i hela Sverige. Vissa av dem är rätt små och specifikt... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga