Sandra

  Jag är 39 år och har en civilekonomexamen med inriktning redovisning och finansiell styrning. Jag har därefter 13 års erfarenhet inom det området (som Redovisningsekonom, Controller och Ekonomiansvarig/Ekonomichef) men känner nu att jag vill göra något annat. Jag vill gärna jobba lite mer med mjuka värden och tycker det är väldigt spännande med psykologi, sociologi och personalfrågor. Jag funderar därmed främst på om jag kan kombinera min civilekonomexamen med några kurser/utbildning inom HR (gärna på distans då jag jobbar) för att söka en bredare roll alternativt, på sikt, en roll som personalansvarig/HR-chef? Hur kommer jag i så fall dit? Vad behöver jag läsa för kurser? Vad behöver jag för erfarenhet dvs vad söker jag för jobb initialt inom HR för att på sikt ha rätt bakgrund för en tjänst som personalansvarig/HR-chef? Kan du komma på någon annan typ av tjänst (med inriktning psykologi, sociologi eller liknande) där jag skulle ha nytta av min tidigare utbildning och erfarenhet?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Sandra!
  I rollen som HR-chef (och annars även inom många andra roller inom HR) är det mycket bra att ha goda kunskaper i ekonomi (vilka du har och det är jätte-jättebra!). En annan mycket viktig "pusselbit" är Arbetsrätt och Arbetsmiljö (alltså juridiska kunskaper i första hand inom Arbetsrättsliga frågor).
  Du skriver om att du vill jobba med mer med mjuka värden, och jag gissar på att du kanske vill jobba med trivsel, konflikthantering, gruppdynamik och liknande, stämmer det? Men vår erfarenhet (som baseras på det som de verksamma berättar) är den att en HR-specialist arbetar oftast med diverse administrativa uppgifter, utredningar av personalbehovet i företaget/organisationen, rekrytering, platsannonsering, planering och genomförande av anställningsintervjuer och referenstagning, planering av introduktion för nyanställda, planering av kompetensutveckling, framtagande av underlag inför löneförhandlingar och diverse frågor kring anställningsvillkor, representerar arbetsgivaren vid förhandlingar, tar hand om frågor kring arbetsmiljö och jämställdhetsarbete, rådgivning och stöd i sjuk- och hälsofrågor, omplacering av personal till nya arbetsuppgifter - det är alltså rätt mycket "ren administration" och även ingår ta tråkiga beslut om uppsägningar. På större företag är det vanligt att specialisera sig inom något område, till exempel Rekrytering eller Kompetens- och Ledarutveckling. På mindre företag är det vanligt att en och samma person arbetar med alla typer av personalärenden samt även med löpande löneutbetalningar. Alltså, finns det exempel på att en och samma person (oftast på mindre företag) är både Personal/HR-chef, personaladministratör, rekryterare, schemaläggare, personalhandläggare mm och m.fl. Man kan i så fall kallas för Personalansvarig. Och yrken inom det område är icke-reglerade. Det blir alltså upp till arbetsgivare att bestämma vilken utbildning de tycker passar. Bakgrund inom ekonomi brukar uppskattas av många arbetsgivare. Om man dessutom kan Arbetsrätt och är beredd att lära sig nytt, är flexibel och kan tänka sig göra allt som behövs, vid behov, då finns det inget som säger att man inte skulle få en chans att arbeta inom HR-område. 
  Jag rekommenderar i så fall att du satsar på att lära dig så myckt som möjligt inom område Arbetsrätt. Och sedan kan du söka sommarjobb eller vikariat (större chans att få än fastanställning) eller "i värsta fall" praktik, till att börja med.
  En kreativ lösning skulle vara att på sin semester eller under tjänstledighet att be om lov att "gå bredvid" en HR-person på ett företag eller en organisation där anställningsbehov kommer att finnas (t.ex om HR-personen förväntas gå i pension inom kort).
  Du frågar även följande: "Kan du komma på någon annan typ av tjänst (med inriktning psykologi, sociologi eller liknande) där jag skulle ha nytta av min tidigare utbildning och erfarenhet?" - och jag vill råda dig att både titta på många yrkesbeskrivningar på www.framtid.se (där det finns över 2.ooo yrken presenterade) + på platsannonser/lediga jobb (vem som arbetsgivare söker att anställa). Jag förstår att du vill dra nytta av din tidigare utbildning och erfarenhet och tänker i så fall bl.a på följande möjligheter:
  - att undervisa i ekonomiska kurser t.ex på gymnasiet, folkhögskola, komvux eller inom yrkeshögskolan. Som utbildare/lärare kommer man ofta i kontakt med "mjuka värden" som gruppdynamik (i klassen) och konflikthantering som bl.a kan uppstå vid betygssättning: man bör försöka på ett pedagogiskt (psykologisk) sätt förklara varför eleven får lägre betyg än det hen tycker hen förtjänar.
  - att "skapa sitt eget jobb", starta eget (för det behöver man en hållbar affärsidé)... kanske går det att sälja sina kunskaper i hur man på ett ekonomiskt-hållbart-sätt kan jobba med personalutveckling och trivsel-aktiviteter, t.ex ta fram ett antal bra men billiga alternativ och sälja sina tjänster som konsult på området "team-bildning", personaldagar, kombination av fortbildning och trivsel-aktiviteter --- till diverse företag och organisationer.
  - att söka jobb inom Företagshälsovården - t.ex som "säljare" av de tjänster som företagshälsovården erbjuder och bl.a hjälpa i Offentlijga-upphandlings-processer (när offentliga verksamheter upphandlar företagshälsovård).
  - du kan också titta på arbetsmöjligheter inom olika Intresseorganisationer och föreningar...
  - kika också på yrken där man kommer in via volontärs-insatser (man börjar med att engagera sig på fritiden), t.ex Kvinnojoursmedarbetare.
  Annars så är det svårt att inom område Psykologi konkurrera med legitimerade psykologer, som har 5¨årig utbildning och det är dessutom legitimations-yrke! Och inom område "sociologi" (se framtid.se/yrke/sociolog) är det mycket svårt att få jobb även om man har en gedigen sociologisk utbildning.

  • : Tack för ett väldigt bra och utförligt svar! Jag uttryckte mig nog lite slarvigt när jag skrev ”mjukare värden”. Jag menar nog främst att jag vill jobba lite mer med människor än enbart siffror. Jag tycker de arbetsuppgifter du beskriver under HR-specialist definitivt låter som något jag skulle trivas väldigt bra med. Jag ska kolla upp kurser inom arbetsrätt! Anledningen till att jag funderade lite på psykologi/sociologi är dels att jag tycker det är spännande områden men också att jag tidigare kollat lite på PA-programmet och då såg att det ofta ingår kurser inom sociologi och psykologi. Därför tänkte jag att de kanske var viktiga områden att ha med sig i ett jobb inom HR och kanske även inom andra typer av roller/tjänster men då vet jag att det framförallt är arbetsrätt som jag bör fokusera på för en roll inom HR. Stort tack för hjälpen!
  • Anna : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga