1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  om jag förstår din fråga rätt, så skriver du om att du har "fastnat" i kursen Svenska som andraspråk grund (del 2). Har du pratat med din lärare (dina lärare) i svenska och frågat vad de tror är orsaken till att du har svårt att få godkänt i kursen? 
  I språket finns flera olika "delar": skrivförståelse, hörförståelse, talproduktion (där även uttal spelar stor roll), skrivproduktion (här är det både ordförråd och grammatik spelar stor roll). Orsaker till varför vissa personer "fastnar" på en viss nivå inom inlärling kan vara väldigt olika. T.ex känner jag till ett fall då en person kämpade mycket för att lära sig svenska och gjorde allt möjligt (pluggade dygnet runt) men inte kunde lära sig tillräckligt för att få godkänt i SFI som är lägre nivå än där du läser nu... och efter många "om och men" visade det sig att hen hade en ovanlig och komplicerad hörselnedsättning där hen hörde endast delar av orden (hen kunde inte uppfatta ljud på vissa frekvenser, vilket hen själv inte ens visste om), så det löste sig bra med en hörselapparat sen. Det är bara ett exempel på att orsakerna kan vara olika och utan att veta orsaken kan man inte ge rätt hjälp. 
  De ganska vanliga orsaker till att man har svårt att lära sig är stress, oro, dålig sömn som gör negativ påverkan på minnet. Vidare kan man också kanske inte, sedan innan, hittat studieteknik som passar en. Titta gärna in på gymnasieguiden.se/informeras/tips-om-studieteknik
  Du frågar om vilka studier som skulle passa dig men jag vet inte orsaken till att du upplever att du har "fastnat" i dina studier. Undervisning i svenska som andraspråk kan finns, för vuxna, på komvux och på folkhögskolorna men även inom studieförbund. Anmäler man sig till kurser inom studieförbund (förbi komvux) så är det inte gratis. Fördelen där är dock att grupperna är små och undervisning anpassas till varje deltagare. Se om du har råd att köpa undervisning hos ett av studieförbund

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga