1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  jag håller med det som Pia har skrivit i kommentaren till din fråga. Att man är duktig är jättebra! Det underlättar att lära sig mycket och snabbt! Men det som också spelar roll är i vilken ålder man börjar läsa ett nytt språk, familjesituationen (hur mycket tid man har att läsa på kvällstid och på helgerna), hur motiverad man är och många andra faktorer och förkunskaperna (hur mycket man redan kan när man börjar läsa) är också en viktig faktor. Så, jag tycker definitivt att du vinner på att göra nivåbedömning och komma in på rätt nivå i studierna. Gör sedan ditt bästa och vi hoppas du lär dig mycket och mycket snabbt!
  Jämför: barnen som börjar på förskola i Sverige redan där lär sig svenska och även innan de kommer till förskola kan de rätt mycket svenska (oftast); sedan läser eleverna svenska under hela grundskolan i 9 år och det är den nivån (som motsvarar godkänt betyg från vårterminen i årskurs 9 i grundskola som man som vuxen bör uppnå för att få godkänt betyg i svenska som andraspråk grund). Det kan ta olika lång tid för olika personer att uppnå viss nivå i svenska språket. Det som ofta gör att man lär sig snabbare är bland annat det faktum att man redan kan minst ännu ett "främmande språk", alltså inte endast kan sitt modersmål. Att, som vuxen, lära sig sitt första "främmande språk" (om man sedan innan endast kunde sitt modersmål) brukar vara svårast. Men, eftersom det är många olika faktorer som påverkar och samverkar, så är det omöjligt att säga hur lång tid det kommer ta för just dig (en lärare i svenska som skulle få uppgifter om din tidigare skolgång, din ålder, hur många andra språk du kan och hur många timmar i veckan du har för att lägga på studier i svenska skulle kunna ge en mer eller mindre rätt uppskattning).
  Gör ditt bästa! Prata och skriv på svenska så mycket du kan! Be folk rätta dig om du skulle säga eller skriva fel och Lycka till! Vi håller tummarna!

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga