Kajsalena

  Hej, frågar åt en vän som går Teknik/teknik på gymnasiet och är intresserad av att läsa vidare på SU, kandidatprogrammet i Biogenvetenskap. Denna kräver att man har läst Biologi 1. Hur gör man för att läsa in denna under gymnasietiden (går sista året). Kan man läsa på distans? Gymnasieskolan undervisar inte i det ämnet. Hur ofta kan man börja på det programmet, är det endast 1 gång per år, eller startar den både vår och höst? tack för hjälp.

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,

  Biologi 1 är en 100poängs-gymnasiekurs som motsvarar heltidsstudier i fem veckor. Alltså, kan man på komvux läsa in den kursen på fem veckor om man läser på heltid eller på 10 veckor om man läser på halvtid, men vill man ha lärarledda lektioner, så brukar i så fall studierna förläggas under en hel termin (20 veckor) och då läser man på 25% av studietakt (med studieinsats på cirka 10 timmar per vecka). 
  Exakt vilket program som du frågar om (om det startar endast på hösten eller på våren också...) vet jag inte: Det finns rätt många program som på något sätt handlar om biogenvetenskap, se listan på studera.nu/jamfor-utbildning/?q=Biogenvetenskap - skicka snabblänk till beskrivningen av det programmet som din fråga gäller, så ska jag gå in på deras hemsida och se om programmet brukar starta endast på hösten eller om det brukar starta på hösten och på våren (eller endast på våren). Kanske menar du BiogeOvetenskap... alltså inte biogen-utan biogeovetenskap, det här programmet, alltså - su.se/kandidat-biogeovetenskap ? Det programmet kräver för SÄRSKILD BEHÖRIGHET
  Matematik 3b eller 3c, Naturkunskap 2. Det är lättare att få godkänt betyg i naturkunskap 2 (om hen som ska göra prövning redan har godkända betyg i fysik1a och kemi1, än att läsa in biologi 1). Detta för att Nk2 innehåller delar av kurserna på nivå 1 i de tre naturvetenskapliga ämnen. Mitt råd blir att kanske i så fall satsa på prövningen i Nk2. Kandidatprogram i biogeovetenskap (Stockholms universitet) har under de senaste åren startar bara på hösten. Men utbildningsutbud kan förändras. Vilka utbildningar på svenska högskolor och universitet som kommer starta Vårterminen 2025, kommer att fastställas (helt och hållet) först till första dagen i anmälningsperioden, som blir förmodligen i mitten av september 2024.
  ***
  Vad kan en elev göra om den kurs hen vill läsa inte erbjuds på hans/hennes gymnasieskola? Tyvärr måste svaret bli: troligtvis endast komplettera efter gymnasiet. Det är inte förbjudet för gymnasieskolan att köpa kurser åt eleverna på "andra ställen" än den egna skolan men det är dyrt och skolan behöver inte göra det, så därför görs det extremt sällan (men det är inte förbjudet att fråga om det på gymnasieskolan, så klart). En gymnasieelev (så länge hen är inskrivet på gymnasieskolan) kommer tyvärr inte antas varken sig till folkhögskola eller till komvux. Prövningar får eleven göra endast på sin egen gymnasieskola men har rätt till det endast i två fall: om hen läste kursen och fick F eller om undervisning i en kurs som är inskriven i elevens individuella studieplan (av SYV eller rektor) inte kunde erbjudas - i praktiken handlar det nästan uteslutande om obligatoriska kurser. 
  Biologi 1 är inte en obligatorisk kurs på Teknikprogrammet (TE) och därför har gymnasieskolan inga skyldigheter att erbjuda den kursen i någon form: varken sig ge undervisning, bevilja prövning eller hjälpa eleven på ngt annat sätt... men det är, som sagt, inte förbjudet att fråga om det på skolan (ytterst är det upp till rektorn). 
  Den realistiska (kanske, förhoppningsvis) vägen skulle kunna vara om eleven förbereder sig till prövningen på egen hand eller köper undervisning i kursen hos t.ex Hermods Distans ( eleven får undervisning men ej något betyg...). Och gymnasieskola kanske kan hjälpa eleven genom att fixa så att hen kan göra prövning och får betyget i kursen "den vägen", alltså genom en prövning. Finns det en lärare på skolan som är behörig att sätta betyg i Biologi 1, kan rektor anvisa den arbetsuppgiften till läraren (alltså att genomföra prövningen när eleven känner att hen kan innehåll i kursen). Om ingen lärare finns på skolan som kan sätta betyget, då blir det genast mer komplicerat och dyrt också... och skolan kan bara svara Nej, det kan vi inte hjälpa dig med... och så måste eleven i så fall komplettera efter gymnasiet. Tyvärr ser reglerna ut på just det sättet, vilket du kan få bekräftat om du kontaktar skolverket.
  Hoppas mitt svar blir till hjälp!

  Studie- och yrkesvägledare
  • Kajsalena : Tack snälla för svar. Stämmer bra att det ska vara Biogovetenskap. Kan du berätta mer om hur en prövning i Nk2 går till och hur kraven kan se ut. Kan man göra den på gymnasieskolan man är inskriven på? Tack för bra hjälp!
  • Milla :

   Gymnasieelever har rätt att göra prövningar endast på sin egen gymnasieskola och endast i två fall: om en elev läst på gymnasiet en kurs och fick F i den eller om undervisning i en kurs som är inskriven i elevens individuella studieplanen inte kan erbjudas. Annars, så är det inte förbjudet för gymnasieskolan att frivilligt erbjuda eleven göra prövningar även i andra fall. Dock är skolan inte tvungen göra det och därför görs det väldigt sällan. Det är dyrt och besvärligt för skolan att erbjuda prövningar. I Naturkunskap kan även laborationer ingå (är osäker då jag inte är lärare i naturkunskap) me om "labbar" ingår, då består prövningen av 3 delar (i ställer för 2 delar). Den skriftliga delen brukar genomföras först; utifrån de svar eleven ger skriver läraren och medbedömaren (alltså två lärare tillsammans) frågorna inför den muntliga delen som är individuellt anpassade utifrån de svaren eleven gav på den första, skriftliga delen. "Labbar" görs kanske mellan den skriftliga och den muntliga delen... är osäker. De två eller tre delarna brukar genomföras med ett par veckors mellanrum (mellan delarna). Sedan pratar läraren och medbedömaren ihop sig och tillsammans bestämmer vad betyget ska bli. Eftersom det i teknikprogrammet inte ingår varken sig biologi eller kurser i ämnet naturkunskap, så kan skolan bara säga Nej, det går inte (finns inte resurser till) - det går åt ganska mycket lärartid åt att genomföra en prövning (bland annat för att de ska vara två: läraren och medbedömaren). Det är inte förbjudet att fråga på sin gymnasieskola. Man kan börja med SYV-en men syv-en kan svara att hen fick besked från rektorn att inga "onödiga" prövningar kommer att beviljas och då är det i princip "kört". Då är det att ta och komplettera efter gymnasiet. Jag förstår att det känns surt att "förlora ett år" bara för en liten kurs... Det är cirka en tredjedel av kursen Naturkunskap 2 som inte "täcks" av fysik1a och kemi1... så det är typ "33 gymnasiala poäng" kan man säga som kunskap (bekräftat med betyg) kommer att fattas. Det är alltså lite drygt 1,5 veckans studier på heltid... kanske si-så-där 65 studietimmar som fattas. Jämfört med att behöva vänta i ett helt år, så är det lite... Men reglerna gäller och vissa regler går det inte göra undantag från, t.ex antar inte svenska högskolor-universitet obehöriga. Punkt och slut. Oavsett hur lite det fattas, så kommer man få svar OBEHÖRIG. Man måste komplettera senast sista dag för komplettering. Sista dag för komplettering av ansökan till HT24 är planerad till 20 juni 2024, se antagning.se/sv/anmal-dig-sa-har/viktiga-datum/#h-stterminen-2024 
   Fråga på elevens skola; jag håller tummarna för att skolan kommer gå eleven till mötes och beviljar prövning. En kreativ lösning skulle vara att i fall undervisning i Naturkunskap 2 finns på skolan men eleven inte kan hoppa in i den kursen (t.ex på grund av schema-krock) då skulle rektor kunna bevilja eleven skriva slutprovet i kursen tillsammans med de som läser den kursen och då kan läraren kanske sätta godkänt betyg i kursen Nk2... Det är dock inte så att eleven kan kräva att skola fixar eller löser det men man kan alltid hoppas på att skolans rektor vill vara tillmötesgående och vill hjälpa eleven. Om undervisning i Nk2 ej finns på skolan, då blir det genast mycket jobbigare att fixa en lösning. 
   Eleven kan också testa vända sig till utbildningsförvaltningen i den kommunen där hen är folkbokförd och be om hjälp. Dock kan utbildningsförvaltningen svara med hänvisning till elevens gymnasieskola... och det är inte mycket eleven kan göra. Det är endast obligatoriska kurser som gymnasieskola är skyldig att erbjuda och av de "valbara" så kan skola bestämma vilka de "valbara" kurserna blir. Det är inte så att eleven alltid kan välja ngt mer än endast temat för sitt gymnasiearbete.
   En annan "mycket kreativ lösning" skulle vara att eleven gör gymnasiearbete som omfattar hela innehållet i antingen kursen Biologi1 eller Naturkunskap 2 (ganska långsökt... och jag är inte alls säker på att det går att genomföra...) men eleven kan prata med sin handledare för gymnasiearbete och diskutera den frågan. I bästa fall skulle eleven kunna få godkänt i gymnasiearbete + samtidigt få godkänt i Naturkunskap 2-kursen (om hen genom sitt gymnasiearbete påvisar att hen kan innehåll i nk2-kurser på godkänt nivå). Sedan är det så att kursen Nk2 kan inte ingå i samma examensbevis som kurserna Fysik1a och Kemi1 (på grund av överlappning av innehållet). Men det är helt OK att ha godkänt betyg i nk2 på ett separat utbildningsdokument (utdrag från betygskatalogen); glöm bara inte att ladda upp både ditt examensbevis + även det där separata betyget på www.antagning.se

  • Kajsalena : Tack Milla, gällande Nk2, om skolan inte har behörig lärare i biologi, kan man ändå göra en prövning på endast biologi-delen på annan skola? Tänker att man läser de andra delarna redan och att det borde räcka. Är det möjligt att dela upp det så och isåfall vilka skolor erbjuder prövningar? Tack för hjälp!
  • Milla :

   En gymnasieskola kan (frivilligt, skolan måste inte göra det) köpa prövning för sin gymnasieelev, eller köpa in undervisning i en kurs men det görs väldigt sällan (så säger i alla fall min erfarenhet); det är dyrt och besvärligt för skolan att göra det och därför säger rektorer nästan alltid Nej.

  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga