1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Ziba!
  Med gymnasiearbetet knyter eleven ihop sina studier på gymnasieprogrammet och visar att den är förberedd för arbete eller studier. Målet med gymnasiearbetet skiljer sig mellan yrkesprogrammen & de högskoleförberedande gymnasieprogrammen.
  Gymnasiearbetet kan genomföras enskilt eller i grupp. Däremot ska varje elev bedömas och betygsättas individuellt. Om några elever genomför gymnasiearbetet i grupp måste läraren alltså ändå kunna följa elevernas individuella arbete för att kunna bedöma dem var för sig

  Gymnasiearbetet på yrkesprogrammen
  Det ska visa att eleven är förberedd för att arbeta inom de yrkesområden programmet riktar sig mot.

  Gymnasiearbetet på de högskoleförberedande programmen
  Det ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier, i första hand inom de områden som programmet riktar sig mot.

  För mer information var god läs på Skolverkets webbplats.

  • Anonym Tack för svar, hur ska man klara gymnasiearbete? Alltså är det precis som en uppsats.? Man måste undersöka ämnen om vad andra författarna skriver i olika källor ?
  • Anna Det finns väldigt många olika sätt på vilka man kan göra ett gymnasiearbete som blir godkänt. Beror mycket på vilket gymnasieprogram du går på. Vissa gymnasieskolor väljer ge samma tema till alla elever, och sedan jämförs vad olika elever har presterat utifrån samma tema. Det är alltså väldigt olika... när vi inte vet vilket program du går, vilket tema du valde mm. så kan vi inte säga så mycket ... tyvärr.
  • Anonym Jag går ekonomiprogrammet, tänkte skriva om hur man startar ett företag och vilka risker finns i utomlands, men min lärare sa det inte är så tydlig och jag får inte berätta om något. Vet inte verkligen vad ska jag välja eller hur ska jag skriva.
  • Anna

   Be din lärare-handledare om tydligare råd och anvisningar. Du måste också begränsa och påvisa att du vet var relevant information finns och hur du ska gå tillväga för att skaffa relevant information och analysera den informationen. Du kan t.ex ta fram statistik på hur många av de nystartade företag lyckas och misslyckas (t.ex går i konkurs under första året) och ta fram förklaringar på varför det är som det är... alltså vad orsakerna är till varför de nystartade företag går i konkurs. Eller titta på hur det går för företagen i Covid-19-tiden, välj t.ex 2 branscher: en där det är stor kris och en annan - som går bättre än innan (t.ex hemleveranser av mat och medicin borde ju gå bättre nu, när det är corona-krisen); ta fram siffrorna och förklara varför det går som det gör. Gör intervjuer med några företagare. Ta fram egna förslag på lösningar - vad du tror ska göras för att det ska gå bättre! ... - det är bara mina "obehöriga" tankar (har inte läst ekonomi och är inte lärare eller handledare för gymnasiearbete, så är egentligen inte rätt person att fråga om det).

  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga