Nour

  Hej, jag läser teknisk basår och det hände att jag blev väldigt omotiverad och deprimenerad. Jag läste teknikvetenskap (gymnasiet) och är en A student på matte, fysik, kemi och programmering då kände jag att saker är alltför lätt (Förlåt mig om jag låter kaxig). Jag missade tentamena... 24 av 60 HP har jag garenterat, men det behöver jag fixa. Jag tänkte läsa civilingenjör i teknisk fysik med material vetenskap nästa år. Frågan är: Hur många HP behöver jag ha för att få CSN nästa år? I värsta fall, om jag inte fixar mina HP... ska CSN inte betala för hela året?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Nour,

  enligt info på CSN´s hemsida gäller följande:
  "Under de första 40 veckorna med studier måste du klara 62,5 procent av de högskolepoäng (hp) som du fått studiemedel för. Det innebär att kravet är 37 hp om du fått studiemedel för 40 veckor (60 hp). Efter de 40 första veckorna med studiemedel på heltid ökar kravet på studieresultat. Kravet är då 75 procent."

  Mitt förslag är att du noga läser info på csn.se/fragor-och-svar/hur-manga-poang-maste-jag-klara-for-att-fortsatta-fa-studiemedel/studieresultat och att du kontaktar CSN och ställer din fråga till personal på CSN.

  FRåGA SYV beviljar inte studiemedel. Dock kan jag berätta om de fall jag känner till sedan innan: när studerande inte kunde uppvisa tillfredsställande studieresultat och inte hade läkarintyg eller intyg från en psykolog om att det t.ex var deprimerade eller hade en annan sjukdom/sjukskrivning under tiden med studiemedel, då fick de avslag på ansökan om fortsatt studiemedel och fick läsa utan studiemedel tills de uppfylle de kraven som ställs på "tillfredsställande studieresultat". När man läser på högskolenivå är kurserna ofta förlagda under en hel termin, vilket innebär att man ej får några betyg innan man har läst hela terminen och klarade av tentorna i slutet av terminen. På så sätt kan du behöva läsa en termin först innan du skulle kunna få studiemedel "tillbaka" (även om du behöver "inkomma" med endast 13 högskolepoäng och heltidsstudier under en termin = 30 hp, så är det omöjligt att "inkomma med" 13hp innan betygen är satta). Ett rimligt antagande är alltså att du kommer behöva läsa nästa termin utan studiemedel och kan då terminen därpå få tillbaka studiemedel om du uppvisar de "resterande" poängen.

  Men, som sagt, FRåGA SYV beviljar inte studiemedel och vi är inte experter på just studiemedel. Vi läser infå på CSN´s hemsida och vi kan också ringa och fråga personal på CSN, men det kan du också göra själv (alltså både läsa info på CSN´s hemsida och ställa frågor till personal på CSN).

  Vänligen
  Julia

  • : Hej, Tack för svaret! Men jag blev lite förvirrad, jag läste lite på CSN:s hemsida på https://www.csn.se/fragor-och-svar/hur-manga-poang-maste-jag-klara-for-att-fortsatta-fa-studiemedel/studieresultat.html och där står det under "Högskolans basår" följande: "Kravet är att du ska studera i den takt som står i din utbildnings­plan. Med detta menar vi följande: Du bör klara samtliga kurser utan att studierna försenas. Det är skolan som bedömer om du klarat studierna enligt utbildningsplanen. Vi kan godta mindre och tillfälliga förseningar om skolan bedömer att dina studier som helhet inte kommer att försenas." Menas att jag måste klara alla kurser?
  • Julia : Fråga CSN om det. FRåGA SYV fattar inte beslut om studiemedel. Hur vi tolkar info på sidan kommer inte spela roll; utan det är hur CSN tolkar - som kommer spela roll och vi kan inte ansvara för hur CSN kommer tolka detta och vilket beslut CSN tar.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga