Moa

  Jag behöver läsa naturvetenskapligt basår för att kunna studera på högskola senare. Jag behöver läsa Bi 1& 2, Ke 1 & 2, Fy1a plus Ma3 & 4. Det blir totalt 750 gymnasiepoäng. Hur kan jag dela upp detta? Hur mycket får jag läsa åt gången? Behöver jag läsa vissa av kurserna på distans? Får man läsa ex Biologi 1 och 2 samtidigt? Värt att nämna är att jag har svårt för Matematik, förmodligen kommer kemi och fysik bli lite tufft också. Men biologi har jag enklare för.

  2 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Moa,

  750 gymnasiala poäng = heltidsstudier i 37.5 veckor. Läser man på halvtid, tar det dubbelt så lång tid.

  Komvux i olika kommuner erbjuder olika former av studier: distans blir allt vanligare. Kan också "flex" finnas (eller "halvdistans").
  Biologi 2 bygger på kursen Biologi1, så du läser bio1 först och bio2 efter det, även om du har lätt för ämnet biologi.
  Även kurserna i kemi och matematik bygger direkt på varandra. Du läser alltså kemi 1 först och kemi 2 efter det. Och matematik 3 först och matematik 4 efter det.
  Med matematik 3 finns det valmöjlighet: finns 2 kurser - matematik 3b och 3c, som båda ger behörighet att sedan läsa matematik 4.
  Matte 3b är mer inriktad på ekonomi
  och 3c - på naturvetenskap.

  Rekommendationen är att du bokar tid med SYV på komvux på studieplaneringen.
   

  Studie- och yrkesvägledare
  • : Hur många poäng får jag läsa per termin?
  • Milla : 20 poäng per vecka = heltid. Komvux brukar inte ge plats på mer än heltidsstudier, men kan i undantagsfallen göra det. På så sätt är det vanligt att läsa en 100p. kurs på fem veckor, om man läser endast den kursen. Alltså kemi1 på fem veckor, sedan kemi 2 på ännu fem veckor. Eller så läser man flera ämnen samtidigt: kemi1, biologi 1, matematik 3 och fysik1a under första "studieperioden" och de resterande kurserna - under "andra studieperioden".
  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej,
  komvux kan sätta ihop naturvetenskapliga kurser i en sort "basår" och kalla det för t.ex Naturvetenskapligt basår eller för Kurspaket eller för ännu ngt annat; olika i olika kommuner. Kommer man in på ett sådant "basår"/kurspaket, då är upplägget oftast redan färdigt - brukar läsas på heltid och så fysik 1a under första terminen och fysik 2 - under andra terminen (men du behöver ju inte fysik2, om jag förstår dig rätt?).

  Det finns för- och nackdelar att söka till varje komvux-kurs respektive till ett sådant ihopsatt utbildning (kurspaket/basår). Fördelen är att man söker en gång, kommer in och kan läsa alla kurser som ingår.
  Nackdelen är att upplägget är redan bestämt "åt dig" och du kan i så fall inte läsa en kurs på distans, en annan med lärarledda lektioner och så tredje - på deltid, långsamt, över 2 terminer... men nackdelarna i att söka varje kurs separat är: att kanske inte komma in på nästa kurs man söker.
  Bra om du diskuterar detta med SYV i den kommunen där du är folkbokförd; hen vet vad just komvux i den kommunen har att erbjuda: flex, distans, dag- eller kvällstid. Den långsammaste takt som brukar erbjudas är 25% (10 timmar per vecka) och då tar det 20 veckor att läsa en 100p.kurs.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga