LudvigFråga

  1

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Ludvig!
  Behörighet till yrkeshögskola är inte lätt att förklara kort och tydligt. Var god läs sammanfattningen på yhguiden.se/om-yrkeshogskolan/behoerighet

  Så här kanske jag kan försöka förklara: om du får ut examensbevis från komvux + skaffar dig godkända betyg (inom eller utanför examensbevis) i de kurserna som "din" yrkeshögskoleutbildning kräver för särskild behörighet (du uppger att det är följande kurser: Fordon och redskap, 100p
  Marken och växternas biologi, 100p
  Växtkunskap 1, 100p), så blir du behörig sökande till "din" yrkeshögskoleutbildning, men det betyder inte per automatik att du kommer komma in på yh-utbildningen. Det betyder bara att du kommer delta i konkurrensen om utbildningsplats och kanske kommer in.
  Å andra sidan händer det att folk kommer in på yh-utbildningar utan att ha examensbevis från gymnasiet eller från komvux och med ganska lite gymnasiala studier (och i undantagsfall även när personen inte läste på gymnasiet, över huvudet taget, utan jobbade inom rätt bransch under lång tid, t.ex i 15 år...). Yrkeshögskole-ansvariga får göra bedömning att man är "behörig", även om man inte uppfyller alla de formella kraven - därför att de får göra "sammantagen bedömning": väga in arbetslivserfarenhet, kunskaper som personen skaffade sig genom hobby/intresseförening eller på annat sätt + ta hänsyn till resultat av tester som ofta finns inom antagningsprocessen till yrkeshögskola.

  Mina råd till dig
  - sök till alla de yrkeshögskoleutbildningar som du är intresserad av, även om du inte uppfyller de formella kraven - för att det alltid finns en liten chans att du kan bli antagen. Men det är absolut inte fel att försöka bli "helt och fullt" behörig. Dock måste man ha i åtanke att det ej finns någon garanti på att "bara för att" man är behörig, att man får utbildningsplats.
  Du frågar om du kan samtidigt som du går förberedande utbildning läsa mot examensbevis på komvux. Jag kan inte svara på frågan om du kommer bli antagen till förberedande utbildningen och i fall du blir antagen, om den utbildningen går på heltid - att du då även hinner samtidigt läsa annat, t.ex på komvux.
  Jag råder dig läsa noga på yh-utbildningens webbplats - bl.a läsa noga allt som står om förberedande utbildningen och att ställa frågorna till de utbildningsansvariga. Jag råder dig också att göra ansökan - även om du vid ansökningstillfället inte ännu är behörig.
  Jag vill också råda dig att ha "plan B": vad gör du om du inte kommer in på yrkeshögskoleutbildningen? Det är bra att ha examensbevis från gymnasiet eller från komvux "i bagaget"; och detta oavsett om du kommer eller inte kommer in på en viss eftergymnasial utbildning. Därför råder jag dig att boka tid med SYV på komvux för planering mot examensbevis. Från "vilket program" ditt examensbevis blir, får du diskutera med komvux-SYVen. Från 1 juli 2021 är det ännu friare vilka kurser som får ingå i högskoleförberedande examen från komvux, jämfört med hur det var innan. Det är därför mycket möjligt att du i planeringen mot examensbevis kan inkludera de kurser som krävs för särskild behörighet till "din" yrkeshögskoleutbildning, och detta även om ditt examensbevis blir från "estetiska programmet".

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga