student

  Hej! Hur mycket höjs ett meritvärde om man läser engelska 7 och inte har några meritoäng sen innan. Jag har 15.25 i jämförelsetal. Fick olika svar och känner att jag inte är med. En här på syv sa att om jag får A på eng7 så höjs mitt betyg till ungefär 17.45, medans en annan sa ca 16.40.

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  om du nu har jämförelsetal på 15.25 så har du i princip "alla C betyg". Har man alla c-betyg i examensbeviset (bortse från betyget E i gymnasiearbete för det räknas inte in) har man jämförelsetal på exakt 15.00 --- och får du A-betyg i en 100poängs kurs som eng7 och de flesta andra gymnasiekurser är, höjs ditt jämförelsetal med cirka + 0.2 i så fall... så ditt nya jämförelsetal blir cirka 15.45 (lite-lite lägre... pga det är fler poäng som räknas in - 100p.extra för eng7 och då blir höjningen lite mindre...). Hur som helst så blir ditt nya jämförelsetal nästan (lite längre) än 15.45. Sedan får du 1.0 meritpoäng: 15.45 + 1.0 = 16.45 (alltså nästan 16.45 - dock lite lägre). Det är så jag tolkar reglerna och det är det jag har räknat fram.
  OBS! vad någon annan räknar fram saknar betydelse. Det är vad personal på Antagning.se räknar fram som kommer att gälla.

  • student : Jaha, om jag då sedan får A i eng7 och mitt meritvärde blir ca 16.45 och jag efteråt läser matematik 3 (där tex socionomprogrammet inte har det som ett måste) hur mycket blir mitt meritvärde?
  • Anna : För godkänt betyg (E eller högre) i matte 3 får du i så fall + 0.5 som "meritpoäng"/extrapoäng, men betyget räknas också in i ditt jämförelsetal. Eftersom du idag har snittbetyget på lite över "C-nivå", blir även C-betyget i en ny kurs en liten sänkning i ditt jämförelsetal. Exempel: du får E i matte 3, då sänker du med det ditt jämförelsetal med cirka - 0.2 men sedan plussas det + 0.5 som meritp., på så sätt blir den totala höjningen på cirka + 0.3 --- om du då innan dess har meritvärde på 16.45 blir ditt nya meritvärde 16.75. Men om du får A i matte 3, blir ditt nya meritvärde cirka 16.95. Man kan inte sänka sitt meritvärde pga man läst nya "onödiga kurser". Kurser som ger meritpoäng, om man får godkänt betyg, ger alltid en höjning (dock kan höjningen bli liten, men ändå en höjning). ... Får man F i en "onödig kurs", blir det ingen påverkan på meritvärde alls.
  • student : Jaha, hur många poäng får jag om jag får D i matte?
  • Ludmila : Varje mattekurs är á 100p. och ett steg upp eller ner medför "skillnad" på + eller "minus" cirka 0.1, så om man får D i stället för E blir höjning på cirka + 0.1 och om man får D i stället för C blir sänkning med cirka - 0.1.
  • student : Jaha, gäller det även matte 3? Jag har E i matte 2.
  • Anna : Kurser i matte är också á 100p. per kurs och höjning från betyget E till D medför höjning av jämförelsetalet med + 0.1. Glömde att skriva om att mellan F och E i en 100p.kurs är det dock cirka plus-minus 0.4, alltså om man höjer från F till E, blir höjning densamma som från E till A, alltså + 0.4.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga