Solmaz
  Jag har läst 2500 poäng i gymnasiet varav 2050 är godkända betyg, ,alltså är jag bara 200 godkända poäng ifrån att uppfylla kriterierna för ett gymnasieexamen. Problemet är dock att på antagning.se står det att jag inte ska räkna in 100 poängen från gymnasiearbetet medan en annan SYV sa att jag inte ska räkna in idrott och hälsa 1.
  Samtidigt säger denna SYV att jag bara får ha 150 poäng F medan gymnasium.se säger att man kan ha 250 poäng F. Jag har fått väldigt olika svar från flera olika sidor och studievägledare och börjar bli stressad nu.

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej,

  alla svar du fick är rätt men de gäller för 2 olika situationer:
  när man tar ut examensbevis i slutet av år 3 på gymnasiet så krävs det 2500p. av dem kan 250 p vara F och kursen idrott och hälsa 1 är obligatorisk kurs.
  Men om man tar ut examensbevis från Komvux (kommunal vuxenutbidlningen) då krävs det 2400 poäng och av dem får 150 p. vara betygsatta med F och kursen idrott och hälsa 1 får inte ingå.

  Gymnasiearbete med godkänt betyg måste finnas med i examensbeviset, och det gäller både gymnasiet och komvux men BETYGET I GA RÄKNAS INTE IN (detta pga i GA kan man endast få F eller E, ej högre -betygsskala för GA finns endast i 2 steg: underkänt och godkänt) och man måste ha godkänt betyg in i sitt examensbebevis för att kunna ta ut examensbevis. I annat fall uppfyller man inte kraven och kan inte ta ut examensbevis.

  Om det i dina 2050 godkända betyg ingår kursen idrott och hälsa 1, så kan du bortse från den och då har du 1950 godkända poäng men du behöver minst 2250 poäng med godkända betyg och 2400p. totalt, för att kunna ta ut examensbevis från komvux. Vi avråder dock från att ta ut F betygen in i sitt examensbevis.
  Jag vill råda dig läsa tillräckligt med kurser så att du kan ta ut examensbevis utan några F betyg i.

  Hänvisning: info om kraven för examensbevis på gymnasiet finns på gymnasieguiden.se/gymnasieexamen
  och för exam.bevis från komvux gäller det :
  100p mindre men kursen Idrott och hälsa 1 får ej ingå + det är friare vilka kurser som får ingå.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga