1 Svar

  Daniel SYV

  Hej Anna!
  Om du vill söka till ett annat program, lägg det nya programmet som ditt högre prioriterat alternativ och kurserna på ditt nuvarande program som du ska läsa samma termin som det nya programmet börjar, som lägre prioriterade alternativ. Om dina meriter räcker och du får plats på det nya programmet, kommer du bli antagen men sedan har du platsgaranti på kurserna i ditt nuvarande program, på så sätt blir du "inskriven" i båda utbildningarna, men... Hur ska du hinna och orka? Det som är mer rimligt är att läsa på 150% av studietakt, alltså läsa en heltidsutbildning + en halvtidsutbildning eller läsa på heltid + jobba på halvtid samtidigt.
  Att läsa 2 st.heltidsutbildningar kräver studieinsats på 80 timmar/vecka. Sedan kommer det säkert någon gång bli "stora krockar" då du kommer ha obligatoriska "saker" på båda programmen samtidigt, t.ex kan det bli saltenta på ett av programmen och obligatorisk gruppredovidning på ett annat program.
  Sedan känner vi också till exempel när de ansvariga på utbildningar (på en av dem eller på båda) motsatt sig att acceptera att en studerande satsar på att läsa 2 heltidsutbildningar samtidigt. Hur det skulle hålla "juridiskt sett", är jag inte säker på... alltså om ansvariga på utbildningar kan "spärra" en studerande som visar godkända resultat i kurserna som ingår endast på grund av att hen läser på ännu en annan heltidsutbildning... Det får man fråga juristerna om, om det det kommer till den punkten.
  Första steget för dig bli att söka och se om du kommer in på det nya programmet. Sedan kan du uppskatta tidsåtgången och andra svårigheter och det mest förnyftiga skulle vara att välja ett av programmen, om båda går på heltid. Att läsa 2 heltider samtidigt är väldigt tufft. Risken finns att missa vissa moment i båda programmen och kanske bli "spärrad" på båda - inte kunna fortsätta pga icke-tillfredsställande studieresultat.

  • Elev : Tack så mycket för svar. Jag studerar civilingenjörsprogrammet på 300 hp men den utbildning jag vill studera parallellt är en utbildning på dramatiska högskolan Allrså skådespelarprogrammet och det är inte lika teoretiskt utan snarare praktiskt. Blir det fortfarande svårt att studera de parallellt?
  • Anna : hur ska du kunna delta i föreläsningar eller skriva saltentorna om du samtidigt har de praktiska lektioerna på skådespelarprogammet? Du kan ju inte klona dig. :)

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga