2 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Josef,

  för det första, så måste man bli BEHÖRIG, alltså ha godkända betyg i de rätta ämnena i sitt Slutbetyg från grundskolan. För att det hjälper inte ha höga betyg, om man t.ex missar få godkänt betyg i fysik eller matte eller en av de andra obligatoriska kurser.
  Sedan Konkurrerar alla behöriga sökande om platser. Det går inte på förhand veta hur höga betyg som kommer att ge plats på en viss utbildning på en viss gymnasieskola (och för övrigt även vid ansökan till andra utbildningar där man Konkurrerar om plats). Det är sällan som det görs Platsgaranti på en utbildning.
  Med det sagt, så kan man givetvis kika på hur höga betyg som krävdes förut... men det kan bli annorlunda i framtiden; ansökningsgränser går upp och ner (bland annat kan det bero på ändrat antal platser på utbildningen eller på att nya gymnasieskolor med samma program/inriktning öppnar i samma stad...).
  Det är inte hemligt och man kan få "siffrorna" både från gymnasieantagningskansliet och från den gymnasieskola dit man vill söka (i detta fallet Hvitfeldtska gymnasiet i Gbg) ... men, eftersom ingen kan på förhand veta hur många Betygspoäng (eller som det också kan kallas för MTV, meritvärde eller JMF, jämförelsetal) som kommer att krävas, rekommenderar vi i första hand att försöka få så höga betyg man kan i alla kurser man läser.
  Tips! du kan besöka Hvitfeldtska-gymnasiet på Öppet hus den 23 nov 2019 kl.10.00 och där ställa bl.a en fråga om hur höga betyg som förut krävdes för att komma in på utbildningar på deras skola.

  Som jag kan se så finns det fler än bara en utbildning på Naturvet.programmet på den skolan:

  och till Riksrekryterande spetsutbildning kan mycket högre betyg krävas, då elever söker från hela Sverige. Det borde vara lättare att komma in på inriktning "naturvet.& samhälle" på NA på Hvitfeldtska.

  Vänligen
  Milla

  • josef ''Med det sagt, så kan man givetvis kika på hur höga betyg som krävdes förut'' skulle du kunna säga hur högt betyg som krävdes? (det senaste året du kan, om du förstår)
  • Julia

   som jag kan se kom elever in på NA på Hvitfeldtska i Gbg "till slut" från reserv med 297.5 betygspoäng under den här antagningsomgången, alltså till hösten 2019.
   Försök få så höga betyg du kan.
   Sök också till flera skolor; även om du t.ex har A-betyg i alla ämnen, så kan det ändå inte garanteras att komma in; en situation kan uppstå när platserna på utbildningen inte räcker till de som har A-betyg... eller så kan utbildningen bli nedlagd av någon anledning; därför rekommenderar vi alltid att ha flera alternativ i sin ansökan om utbildningar.

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej,
  gymnasieantagningen görs i flera steg - kring midsommar får man Antagningsbesked, sedan finns möjlighet för de antagna att tacka Ja eller Nej och på så sätt kan några platser befrias, och några till elever kan tas in (som har lägre betygspoäng); och sedan pga avhopp från utbildningen i början av den, kan ännu några platser befrias och elever från RESERVKÖN kan tas in, som har ännu lägre antal betygspoäng.
    Antagningsstatistik för GR, göteborgs regionen, från antagning 2019 hittas på goteborgsregionen.se/download/2019 och som jag kan se kom elever in på NA på Hvitfeldtska i Gbg "till slut" från reserv med 297.5 betygspoäng.
  GR´s antagningsstatistik kan man se på goteborgsregionen.se/gymnasieantagningsstatistik och om du inte hittar eller inte förstår vad siffrorna står för - är det bäst att fråga personal på gymnasieantagningskansliet. Kontaktuppgifter som vi har till GR-gymnasieantagningen är:

  Tel: 031-335 51 30

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga