Annai

  Vilket program, universitet och hur många poäng krävs för att studera till att bli epidemiolog?

  • SYV-besökare : Här får du information som jag hittade: https://www.umu.se/utbildning/kurser/epidemiologi3/ https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kKod=1MS018 Egentligen behöver man inte läsa till läkare, du kan läsa till samhällsvetare, ekonom, matematiker, hälsovetenskap, osv. Du kan sedan gå vidare och läsa till epidemiolog som specialisering inom din grundutbildning.
  • Vägledare : såg att Umeå universitet har en kurs inom det ämnet men vet inte om man kan jobba som det direkt efter att ha läst den kursen. Det krävdes viss förkunskap för att kunna gå kursen. Samt fanns det vissa program på karolinska institutet som var inriktad mot detta. Tyvärr kan jag inte ge dig bättre svar än detta, om du vill veta mer skulle du kunna höra av dig till en studie- och yrkesvägledare på karolinska institutet eller Umeås universitet, dom borde veta mer om ämnet.
  • Valentina :

   Epidemiolog är ingen yrkesexamen och det går att närma sig yrket från flera håll. Svaret är att man inte behöver vara läkare för att arbeta som epidemiolog. IDC (Infectious Disease Control) programmet ger en bra bas att stå på för den som vill jobba med epidemiologi men inte vill utbilda sig till läkare. Det är också många som redan är läkare som läser IDC för att skaffa sig mer kunskap inom epidemiologi. För att bli en bra epidemiolog är det bra att läsa hälsovetenskap, medicin, epidemiologi och statistik. Det är sedan möjligt att inrikta sig mot olika typer av hälsorisker, t.ex. infektioner, parasiter, ärftliga faktorer, livsstil mm. Detta kan sedan kombineras ytterligare med retorik och information, krishantering, utvecklingsfrågor och en mängd andra viktiga områden.

  • SYV-besökare :

   Den som vill jobba med epidemiologi kan ha många olika bakgrunder. Troligtvis lägst en kandidatexamen (motsvarande 3 års studier på högskolenivå på heltid). Epidemiolog är ingen skyddat titel, därför blir det upp till arbetsgivaren att avgöra vem som är lämplig att anställas. Exempel på relevanta utbildningar: (mikro)biolog, biomedicinare, husdjursagronom, läkare, veterinär, biomedicinsk analytiker, djursjukskötare. Övriga kunskaper som är viktiga för att kunna jobba som epidemiolog: att kunna statistik och att ha lärt sig ett populationstänk.

  Läs alla kommentarer

  4 Svar

  Liselotte SYV på GymnasieGuiden

  Hejsan,
  på grund av att Epidemiolog är inte någon "yrkesexamen", kan man med många Olika grundutbildningar på sikt bli epidemiolog. Det finns alltså inte ngn ihopsatt utbildning som leder till yrket Epidemiolog.
  Jag undrar om det är människornas sjukdomar, i första hand, eller djurens sjukdomar du vill "arbeta med" som epidemiolog?
  Det är lång akademist utbildning som krävs, alltså man måste läsa i många år på högskolenivå: högskola eller universitet. Man behöver läsa "medicin" och/eller "biologi", möjligtvis "zoologi", om man vill i första hand syssla med sjukdomar hos djur.

  Nedan kan du läsa svar från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet (Swedish University of Agricultural Sciences):
               "Epidemiologi är den vetenskapliga disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp. Att vara epidemiolog är ingen yrkesexamen, så det finns nog inga formella krav som måste vara uppfyllda för att kalla sig epidemiolog. Det är dock vanligt att läkare och veterinärer ägnar sig åt disciplinen epidemiologi, men även många andra yrkesgrupper*** kan förvärva lämpliga kunskaper för att arbeta med epidemiologi."
  *** Exakt Vilka andra yrkesgrupper (förutom Husdjursvetare som jag vet kan bli Epidemiolog och t.ex arbeta på SLU), som kan specialisera sig på Epidemiologi kan jag i skrivandets stund inte svara om, tyvärr, men ska försöka ta reda på det och återkommer i så fall. :)
   
  Bästa hälsningar
  L.

  Liselotte
  SYV-besökare SYV

  Hejsan, nedan - läs svar från Göteborgs Universitet:

                ”Epidemiolog” är inte någon skyddad titel och kan yrkesmässigt ha ganska olika fokus. Generellt sett, handlar det om att undersöka förekomsten av sjukdom (och ibland välbefinnande) på populationsnivå (t.ex Sveriges befolkning) men ibland även subgrupper som baseras på exempelvis kön, ålder, geografiskt område osv. Utöver att undersöka förekomsten av sjuklighet kan en epidemiolog även undersöka riskfaktorer och mekanismer som förklarar denna förekomst alternativt variation i förekomst i en population.
                 För att ge exempel kan detta handla om att undersöka förekomsten av depression bland svenska medborgare och eventuell variation av förekomst avseende utbildningsnivå, ålder, kön osv. Ett nästa steg kan vara undersökning av riskfaktorer för depression.

  Ofta (inte alltid) har epidemiologer ett fokus på antingen smittsamma sjukdomar (t.ex olika typer av virus) eller icke-smittsamma sjukdomar (psykisk ohälsa, övervikt osv).

  Fokuset styr även vilken bakgrundsutbildning som är relevant. Om man t.ex skall jobba som epidemiolog med dagens fokus på Coronavirus och dess utbredning så kan det ju givetvis vara bra med grundläggande kunskaper inom detta område (läkare, sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, mikrobiolog).

  Om man istället ska jobba med icke-smittsamma sjukdomar kan en bakgrund gällande dessa olika utfall vara relevant. Exempelvis: psykolog, psykiatriker, dietist, socionom osv. Samtidigt finns det även inom spridning av smittsamma sjukdomar en tydlig koppling till märkligt beteende så även här kan en bakgrund inom beteendevetenskap vara relevant.

  Själva den epidemiologiska kunskapen består framförallt av kunskap inom biostatistik och epidemiologisk metod vilket till exempel innefattar studiedesign mm.

  Hälsningar
  School of Public Health and Community Medicine
  University of Gothenburg, Sweden

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej, vi fick svar från Folkhälsomyndigheten; var god läs det, nedan:

           För utredare med inriktning epidemiologi har Folkhälsomyndigheten ofta krav på högskoleutbildning på minst grundnivå* inom ett relevant område exempelvis epidemiologi, smittskydd, mikrobiologi eller medicin.

  Flera av Folkhälsomyndighetens utredare som arbetar inom epidemiologi har en utbildning från Karolinska Institutet https://ki.se/meb/utbildning-vid-meb men även andra högskolor har utbildningar inom epidemiologi.

  Med vänlig hälsning
  ANNA
  PS: * utbilnding på "Grundnivå" är det 3-årig högskoleutbildning på heltid = kandidatexamen (eller motsvarande).

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Högskolan i Skövde har vi ett magisterprogram där kurser i Epidemiologi ingår. Programmet heter Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien, 60 högskolepoäng. På skolans hemsida finns mer information om programmet: https://his.se/utbildning/halsa-och-vard/folkhalsovetenskap-smittskydd-och-vardhygien-magisterprogram-fhsva/

  För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom det hälsovetenskapliga området omfattande minst 180 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng (eller motsvarande kunskaper).

  En sökande kan alltså ha studerat t.ex. medicin, omvårdnad eller folkhälsovetenskap för att vara behörig till programmet.

  Här finns mer information angående yrket epidemiolog:

  https://www.framtid.se/yrke/epidemiolog

  https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=epidemiolog

  Med vänlig hälsning

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga