Alma

  Hej! Jag undrar vad som gäller angående slutbetyg, grundläggande behörighet och eventuellt krav på gymnasieexamen. En person nära mig har ett slutbetyg från gymnasiet (dvs det står Slutbetyg i rubriken, innehåller 2500 poäng och har kodats som F - fullständigt), utfärdat 2011-06-01. Hen har dock IG i 15 kurser (1250 poäng), och behöver således läsa minst 1000 poäng på komvux för att uppnå de 2250 poäng som krävs för grundläggande behörighet. Av dessa behöver 300 utgöras av svenska 2, svenska 3 och engelska 6, om jag har förstått de regler som ska börja gälla från juli 2020 rätt. Hen har redan svenska A, matematik A och engelska A, vilket väl innebär att kraven på att ha svenska 1, matematik 1 och engelska 5 redan är uppfyllda. Men, måste hen göra ett gymnasiearbete på komvux? Måste hen läsa samma (eller ja, de kurser som idag motsvarar de som finns i slutbetyget från dåtidens system) kurser som de hen fått IG i på komvux eller kan hen läsa vilka som helst så länge kraven på grundläggande behörighet uppfylls? Om hen väljer andra kurser än motsvarande de som hen underkänts i under gymnasietiden, gör det då att hen också måste läsa mot en gymnasieexamen eller räknas det som kompletteringar även om det är andra kurser? Dvs, vilka vägar finns till grundläggande behörighet för någon med ett slutbetyg från 2011 med otillräckligt antal godkända kurser?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Alma,
  jag rekommenderar att personen som har ett Slutbetyg från 2011 och som vill uppnå behörighet till högskola bokar tid med SYV på komvux i den kommunen där hen är folkbokförd.
  Att läsa in 1000 p. på en termin är nog orealistiskt; jag menar att hen kommer inte hinna uppnå grundläggande behörighet innan 1 juli 2020. Men Måste hen uppnå grundläggande behörighet just genom betyg? Det finns ett annat sätt - "Reell kompetens"/en annan väg.
  Det finns också möjlighet att söka till folkhögskolornas allmänna kurser och kunna där uppnå Omdöme om grundläggande behörighet.
  Det finns flera vägar att gå. Vill personen i fråga komma in på just högskola/universitet? Det finns nämligen även andra studieformer - t.ex yrkeshögskola. YH kan ta in obehöriga.

  ang. gymnasiearbete
  Nej, den personen du skriver om behöver inte göra gymnasiearbete. Detta pga gymnasiearbete kan inte ingå i ett slutbetyg; GA är en obligatorisk kurs för examensbevis, men hen kan inte få ut examensbevis (pga hen redan har ett Slutbetyg); har man ett slutbetyg, kan man inte få ut examensbevis - säger reglerna.

  Om det är "lönt" att läsa kurserna på komvux eller om det är bättre att söka till folkhögskolornas allmänna kurser beror i mångt och mycket på Vilka kurser som hen har IG i. Om det finns många kurser i slutbetyget med betyget IG, som inte har ngn motsvarande ny kurs, då kommer personen i fråga - hur som helst - ha väldigt lågt meritvärde sen... oavsett hur många nya kurser hen läser (detta pga nya kurser kan endast ersätta "gamla kurser" om de är "motsvarande" men alla gamla kurser har ej en ny motsvarande kurs, tyvärr).
  Studera är nästan alltid bra, men frågan är då Hur lång tid kommer studierna att ha innan personen uppnår grundläggande behörighet? Sedan - vid mycket lågt meritvärde - kommer personen ej kunna konkurrera om platser på de högskoleutb., där många söker med höga betyg; i så fall är det Resultat på Högskoleprovet som blir avgörande om hen kommer in eller inte.
  Alltså, kan det tyvärr bli så att personen läser flera terminer på komvux på heltid och kanske t o m får höga betyg men ändå ej kommer in på de högskoleutb., som hen vill komma in på - sen.
  Jag rekommenderar följande:
  - boka tid med SYV på komvux;
  - planera för att göra högskoleprovet;
  - titta på www.yhguiden.se - kanske kan personen i fråga komma in på en yrkeshögskoleutbildning och ej behöver läsa för grundläggande behörighet till högskola-universitet;
  - fundera över alternativet "Allmän kurs på en folkhögskola" (studietid där blir mellan 1 och 3 läsår innan hen ska kunna få ut Omdöme om grundläggande behörighet). Med det omdöme prövas man i BF-urvalet, om man söker till högskoleutbildning.
  Vänligen
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga