SYV

  Hej!

  Under rådande omständigheter och oro i omvärlden känner sig en del elever oroliga inför framtida arbetsmöjligheter men även för själva utbildningen. I detta särskilda fall berör min fråga Hotell och turismprogrammet.

  Oron härstammar i att denna bransch framförallt påverkats av pandemin och att den faktiskt inte kan gå att genomföra, att den i höst helt plötsligt ställs in.

  Lärlingsvarianter som erbjuder nära samarbete med hotellkedjor och vissa utvalda hotell. Men inom hotellbranschen är det ju mycket varsel och uppsägningar just nu. Hotell har knappt några bokningar, konferenser eller gäster under pandemin.

  Elever och vårdnadshavare frågar och oroar sig då det ju tidigare varit skriverier om när privata gymnasieskolor gått i konkurs och eleverna blivit strandsatta. Det har även varit en oro kring VFU platser då de förmodar att utbildningsanordnare ser till att de elever som står närmast i kö för en examen hade prioriterats vad gäller praktiktid.

  Vad tänker ni om detta? Vilken approach hade ni tagit om ni väglett elever som sökt framförallt detta program?

  Tack!

  • Peter : Svår fråga. Jag tror många vill få svar på den. Vet dock inte vem som skulle kunna ge ett annat svar än "Alla blev "tagna på sängen" av Covid-19... och vi gör så gott vi kan... få så vad som händer i framtiden"...
  • Ludmila :

   Jag har tagit kontakt med personerna verksamma i de aktuella branscher och fick svar att de sakkunniga tror att det kommer att vända efter sommaren 2020, kan bli förändrade förhållanden ett tag framöver - t.ex att folk kommer hemestra (semestra inom Sverige) mer än att åka till utlandet, så turisterna kommer att komma ändå, tror branschen, fast kanske (i alla fall under första tiden) mer inhemska turister. När krisen väl är över, kommer arbetsgivare skrika efter utbildad personal!

  • :

   Tack för era svar. Absolut är det jättesvårt att säga något just nu. Men när det kommer till specifikt själva utbildningen inom branscher som är drabbade (ex. hotell och turism), skulle jag vilja undra om det är något ni med "syv glasögonen" på hade diskuterat med elever som sökt dessa program?

  • Vägledare :

   finns exempel på att gymnasieskolorna/gymn.antagningskanslier stoppat intag till HT (om det är pga eleverna sviker och ändrar sina val eller och kanske eller/och pga gymnasieskolorna tror det blir svårt med praktikpaltserna - kan vara olika från fall till fall..). Jag tänker att det kan vara många som "flyr" de drabbade branscherna nu och om ett par år kan det bli stor brist på utbildade inom dem. Så, det vara en smart satsning att inte låta sig skrämmas (om man i grunden är intresserad av just ett viss yrke) av en tillfällig nedgång!

  • : Just det, bra tankar så kan det absolut vara!
  • Anna : fick idag detta som svar från en syv-kollega: "Hemestern kommer att öka i år och vi kommer att fortsätta turista men med tåg."
  Läs alla kommentarer

  1 Svar

  Kristoffer SYV på FrågaSYV

  Hej!
  När det gäller världsläget och den pandemi vi nu alla utmanar så finns det ingen som kan säga med säkerhet hur detta kommer att utvecklas eller påverka framtiden. Personligen tror jag dock att vi måste våga se en framtid som återgår till ett mer normalt läge, kanske dock med förändrad syn på det som vi tidigare tagit för självklart när det gäller t ex. rörelsefrihet och resurser. När det gäller en ung människas karriärplanering så är det nog viktigt att våga tänka långsiktigt och inte dra för stora slutsatser utifrån rådande situation här och nu. Framtidens arbetsmarknad kommer förmodligen att påverkas av en mängd olika faktorer, t ex. miljöaspekter, artificiell intelligens etc. men en sak som borde vara konstant är vårt behov av att äta och även se och uppleva vår omvärld. Av dessa anledningar tror jag att en utbildning inom restaurang och turistnäring fortfarande kommer att vara en god investering för framtiden. När det gäller praktik och lärlingsplatser så brukar "..bristen vara uppfinningsrikedomens moder.." så det kommer säkert att finnas möjlighet att få praktik så snart smittspridningen minskar. I övrigt när det gäller skolornas framtid så borde dagens situation inte påverka behovet av gymnasieutbildning. Eftersom skolorna får statlig skolpeng för varje elev så finns ändå grundförutsättningarna klara för fortsatt drift hos landets gymnasieskolor.

  Kristoffer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga