Carl 25 år
  Hej!
  Jag läser ett högskoleförberedande industritekniskt program på GTG (Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium, www.gtg.se) och läser därmed ett utökat program på 3400 poäng kontra de 2500 som krävs i slutbetyget. Utöver det har jag lagt till 200 poäng och kommer alltså gå ut med ett slutbetyg med totalt 3600 poäng. Skolan jag går på har redan bestämt 2100 poäng av de kurser som ska vara med i slutbetyget.
  Jag har sökt till en civilingenjörsutbildning på Chalmers, och för denna krävs (utöver grundläggande behörighet) Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1, alla av vilka jag har läst och har E eller högre i, ingen av vilka ligger med i de 2100 valda poängen av skolan. Jag har även läst (och fått E eller högre i) Matematik 5, Engelska 7 och Matematik Specialisering, vilka alla är meritgivande (2,5 totalt om jag förstått det hela rätt), ingen av vilka ligger med i de 2100 valda poängen av skolan.
  Frågor:
  1. Är det någon av de här kurserna som måste vara med i de 2500 poäng som inte ligger utökade i slutbetyget, t.ex. för att meritpoäng ska gälla eller för att jag ska ha behörighet?
  2. Om Nej på första frågan: Det skulle gynna mitt betygssnitt att få med så många som möjligt av de kurser som ligger i de extra 1100 poäng jag läst. Om jag skulle lägga alla ovanstående kurser som utökade, räknas fortfarande betygen med i betygssnittet? För alla, några eller ingen?

  Anledning till att jag frågar är att min SYV säger att betygen för meritgivande kurser räknas med, men inte betygen för behörighetsgivande kurser. Jag har googlar runt lite och hittat:
  ”Jag har läst utökat program. Hur räknar ni ut meritvärdet då? Ingår de utökade kurserna?
  Svar: Om du har ett slutbetyg från gymnasiet utfärdat efter 2010 räknas bara de utökade kurserna med i jämförelsetalet (=betygssnittet) om de krävs för behörighet. De kan också ge meritpoäng men då räknas de inte med i jämförelsetalet.”(https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/Slutbetyg-2010-och-framat/Handlaggaren-svarar/#Jag%20har%20l%C3%A4st%20ut%C3%B6kat%20program.%20Hur%20r%C3%A4knar) vilket är motsatsen till vad min SYV har sagt.
  Å andra sidan står det på er sida:
  ”De utökade kurser räknas in i Jämförelsetal i fall de krävs för behörighet eller om de ger Meritpoäng.”(http://www.fragasyv.se/fragor/ingar-betygen-pa-utoekade-meritkurser-i-totala-meritvaerdet) vilket inte heller stämmer överrens med vad min SYV har sagt, men inte heller med vad de säger på antagningshemsidan.
  Svar uppskattas, gärna med någon sorts av källhänvisning till skolverket eller vilka det nu är som bestämmer detta.
  • Anna Jag skriver ett utökat svar till dig nu.
  • Anna Det tog lite tid men nu har jag skickat ett utökat svar till dig. :)

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Carl!

  Du kommer att få Examensbevis och INTE ett Slutbetyg.

  Examensbevis är ett dokument som bekräftar att du har uppnått kraven för gymnasieexamen från år 2014 eller senare.
  Så du bör inte läsa det som skrivs om Slutbetyg utan du söker om info om "Gymnasieexamen" eller "Examensbevis". (Slutbetyg kan man på undantag på nu fram till sista juni 2015 men BARA DEM SOM HAR PÅBÖRJAT SINA STUDIER i det GAMLA systemet - innan reformen år 2011). Jag kan inte tänka mig att du har börjat läsa på gymnasiet innan hösten 2011... och då gäller det inte med Slutbetyg för dig över huvudet taget.

  För gymnasieexamen gäller det att de "utökade kurser" räknas in i Jämförelsetal endast i fall de ger Meritpoäng eller gäller för behörighet till just den utbildningen som du söker "just då" - på så sätt kan du ha olika Meritvärde när du söker till högskoleutbildningar med olika behörighetskrav.

  Egentligen så borde alla kurser - innan de påbörjas - skrivas in i din Studieplan och även markeras (återigen innan du börjar läsa dem) som "programfördjupande", "individuellt val" eller "utökad".

  Så du borde inte behöva fundera på hur ditt Examensbevis kommer att se ut, för att det borde vara bestämt redan.

  Källhänvisningar:
  https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/Gymnasieexamen-2014/

  https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/Gymnasieexamen-2014/Sa-har-raknas-betygen/

  Du får gärna återkomma när du har läst info på länkarna som jag skickar i mitt svar nu.
  Antagning.se är den sida där du hittar info inför ansökan till högskola/universitet - vad det gäller "räkna på betyg". Utbud till högskola/universitet finns på www.studera.nu


  Hoppas mitt svar blir till hjälp för dig!
  Bästa hälsningar
  ANNA

  Hej igen!
  Det är viktigt vilket Nationellt program som din utbildning ligger "under" och om det är t.ex. erkänd Särskild variant av det nationella programmet eller ej.

  Om du läser ett "vanligt" Nationellt program fast med utökade kurser, då gäller de vanliga reglerna för hur gymnasieexamen (Examensbevis) får se ut.
  Om du läser ett erkänd "Särskild variant" (vilket jag tror inte du gör för jag tittade din skolans hemsida och ser inte att den erbjuder någon Särskild variant som just är erkänd som "Särskild variant" av Skolverket). Du kan fråga om det - t.ex. rektor på ditt program eller SYV på din skola.

  Men nu säger vi att du läser ett "vanligt" alternativ: Industritekniska programmet. Se på http://www.gymnasieguiden.se/files/uploads/150122/Programplan_IN.pdf
  Det är programplan, fastställd av Skolverket.
  Längst ner där i planen ser du hur programstrukturen måste se ut. Som Programfördjupande får endast kurser från listan "Programfördjupningar" väljas. Individuellt val är det 200 poäng helt valfritt, det är där man får "laborera" som mest.

  Alla "poäng" utöver 2500 p. måste vara markerade som *utökad kurs - i Examensbeviset. Varje alternativ till högskolan som du söker kommer Antagning.se räkna OLIKA på ditt Examensbevis (i fall det är olika behörighetskrav).

  Säg att du söker en högskoleutbildning som kräver Matematik 2 och en högskoleutbildning som kräver Matematik 3 och tredje utbildning som kräver Matematik 4 - och du har betyg C (tar det som exempel bara) i Matematik 2a, 3b och 4.

  Då blir det så här:
  1. för den första utbildningen får du Meritpoäng för Matte 3 och 4.
  2. för den andra utbildningen får du Meritpoäng för Matte 4.
  3. för den tredje utb. får du inga Meritpoäng för matte.

  Men alla mattekurser kommer ändå alltid räknas in i ditt Jämförelsetal (och betyg C i kurserna kan höja eller sänka Jämförelsetal, beroende för vad du har för betyg för övrigt). Detta pga de mattekurser som är "högre" än de som krävs för behörighet ger Meritpoäng. Och både behörighetsgivande kurser och de som ger meritpoäng räknas in i ditt Jämförelsetal.

  Jämförelsetal + eventuella Meritpoäng = Meritvärde

  Taktiskt klokt är det, om man har möjlighet, att sätta "ut" som *utökade kurser (av dem som inte är obligatoriska) - de kurser som inte krävs för behörighet till just "dina högskoleutbildningar" och som inte heller ger Meritpoäng och i vilka du har "lägre betyg", dvs om de kommer att sänka Jämförelsetal i fall de kurserna ingick i ditt Examensbevis som Programfördjupande eller inom Individuellt val.

  Blev det för krångligt? eller går det att förstå hur jag menar?

  Återkom om ngt. är oklart.
  ANNA
  • Carl Hej Anna!
  • Carl Tack för ett väldigt snabbt svar, grymt imponerad över hur snabbt det gick. Om jag nu förstår det hela rätt så kommer jag att gå ut med ett examensbevis med 3600 poäng. Av ren nyfikenhet, finns det något namn för de 2500 poäng som inte kommer markeras som utökade? Att jag kan vara med och påverka vilka kurser som är med i dessa 2500 poäng är jag däremot väldigt säker på, och jag vet att det är just 400 poäng som jag får välja. Exakt hur det fungerar vet jag inte, men det finns info utgiven av skolan som gäller oss där det står "2100 poäng är obligatoriska i slutbetyget. 400 poäng väljs individuellt.". Men bara för att klargöra, om mitt examensbevis innehåller dessa berögihetsgivande (för just den utbildning jag sökt) och meritgivande kurser på totalt 600 poäng markerade som utökade så skulle jag alltså söka med en poängsumma på 3000 poäng (3100 om man räknar med gymnasiearbetet)?
  • Anna Enligt reglerna bör alla lästa på gymnasiet kurser betygsättas och ingå i ett Examensbevis. Då bör ditt Examensbevis innehålla 3600 poäng. Något namn för de 2500 p. som inte markeras som utökade känner jag inte till. Det är ganska ovanligt - tro det eller ej - att elever läser utökade kurser. *utökad kurs är ett undantag. Det är kanske därför de "vanliga kurser inom programmet" inte har något "gemensamt namn" för det har var sitt vanliga namn t.ex. "Samhällskunskap 1a1, 50 poäng" eller "Engelska 5" .

  Frågor och svar

  • Linda 45 år

   Kan jag komplettera?

   Hej Jag är utbildad fritidspedagog 120p vid Linköpings universitet med en fil.kand. Jag har 19 års erfarenhet i yrket och skulle nu vilja ändra inriktning men fortfarande ha användning av min kompetens. Jag skulle vilja arbeta som kurator. Nu undrar jag om det finns kompletterande utbildning...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Ebba 21 år

   Frågor kring att bygga kandidatexamen?

   Hej! Jag vill bygga min egen kandidatexamen, men vet fortfarande inte riktigt vilket huvud- eller biområde jag vill läsa. Jag lutar åt att bygga en kandidat inom HR, och kommer då troligtvis att välja sociologi eller arbetsrätts som huvudämne. Jag...

   Anna SYV: Hej Ebba!Du vinner på att få svar från studievägledare på den institutionen där du vill få ut kandidatexamen. Och detta på grund av att endast "generella ramar"... Läs hela svaret
  • Inès 21 år

   Läsa språk utomlands?

   Hej! Jag skulle vilja läsa italienska eller franska i Italien eller Frankrike. Den enda italienskakursen jag hittade behövde man ha läst italienska 2 för att vara behörig till, och jag har bara lät italienska 1, så det går tyvärr inte. Sen undrar...

   Anna SYV: Hej Inés,jag tror tyvärr inte att vi på FRåGA SYV kan ge ett fullständigt svar på din fråga.Hör med Rotary, är mitt första tips till dig. ROTARYS UNGDOMYTBYTE är en stiftelse... Läs hela svaret
  • Sara 21 år

   Tillgodose kurser från socionomprogrammet till personalvetare?

   Hej! Jag läser just nu min femte termin på socionomprogrammet vid Uppsala Universitet. Jag har efter denna termin 2 terminer kvar och är sugen på att fortsätta studera även efteråt. Jag har tittat lite på personalvetarprogrammet och undrar om det finns kurser som jag kan tillgodoräkna från...

   Anna SYV: Hej Sara!jämför vilka kurser du läser på socionomprogrammet och vilka kurser som ingår i de programmen där du vill tillgodoräkna kurserna inom. Det måste... Läs hela svaret
  • Jonathan 19 år

   Komvux, tid och krav?

   Tjena. Jag tog studenten i år (2021) Jag jobbar som fast anställd men känner att jag även vill plugga vidare därav mitt intresse för Komvux. Min fritid finns men är självfallet inte obregränsad så därför undrar jag lite om hur jag ska göra när jag väljer kurser, min taktik var en kurs i...

   Anna SYV: Hej Jonathan!Om du fick Examensbevis eller Studiebevis (ej Studieintyg) när du tog studenten, då är din ålder (19 år) ej något hinder. I annat fall är det från 1 juli det kalenderåret som... Läs hela svaret
  • Hannah 25 år

   Hur gör jag när jag flyttar?

   Sedan 1 år tillbaka har jag studerat till undersköterska på distans, jag är antagen till alla kurser tills slutet av utbildningen. Är som sagt helt på distans. Nu kommer jag flytta till en annan kommun, kan jag bara fortsätta som jag gjort tills nu eller...

   Julia SYV: Hej Hannah!Enligt vad jag vet, så har du rätt att läsa de kurser där du är Antagen, även om du under studiernas gång flyttar till en annan kommun. Du kan för säkerhets skull... Läs hela svaret
  • Emma 25 år

   Hur kan jag höja min antagningspoäng?

   Kan jag ansöka till kursen matematik 4 som redan finns i min utländska gymnasieexamen, i syfte att höja min antagningspoäng? Om svaret är ja, har jag rätt till att läsa en vanlig kurs i matte 4, eller ska jag göra en prövning? P.S. jag har redan...

   Julia SYV: Hej Emma!Jag kan nu direkt svara på den delen av din fråga som gäller rätten att läsa på komvux. Den andra delen om högre matte4-betyg skulle hjälpa dig får vi avvakta... Läs hela svaret
  • Elif 19 år

   Måste jag ersätta idrott och hälsa 1 i komvux?

   Hej! Jag läser några kurser i komvux för att komplettera mina studier. Jag undrar ifall jag måste lägga till ytterligare en kurs för att ersätta de 100p jag förlorar pga idrott och hälsa 1?

   Julia SYV: Hej Elif,Nej, det behöver du inte göra. För examensbevis från komvux krävs 100p.mindre. Du behöver ha 2400 betygsatta poäng. På gymnasiet är det 2500p.Gör planering mot examensbevis tillsammans med SYV på komvux, är mitt råd.
  • alva 18 år

   Vad ska jag studera vidare till?

   Hej! Jag är osäker på vad jag vill studera till. Något jag vet är att jag vill studera i Sverige, men i framtiden vill jag arbeta och bo i något annat land. Antingen i ett engelskt talande land eller i sydkorea. Vad ska man studera till? Jag funderar på ett yrke inom vård/omsorg (Då jag är...

   Julia SYV: Hej Alva,det kan finnas många fördelar i att skaffa sig högre utbildning i samma land där man senare vill jobba i. Anledningen är att landets utbildningar är anpassade till de regler, lagar och... Läs hela svaret
  • Leonard 20 år

   Matte 3b, höja meritvärde?

   Hejsan! Jag gick ut gymnasiet med 20,5 i meritpoäng och vill nu läsa upp genom att läsa matt 3b på komvux. Har jag förstått rätt att denna kurs ger 0,5 meritvärde. Eller är det beroende på om man får E-A? Kan det alltså...

   Julia SYV: Hej Leonard!Jag tror du menar att du har 20.5 i meritvärde.Max antal meritpoäng man kan ha är 2.5 och inom dem max 1.5 meritp.för mattekurser.Om du har meritvärde på över 20.0 betyder det att du... Läs hela svaret
  • Nicolai 26 år

   Hur blir man psykolog: Master i psykologi <> Psykologprogrammet?

   Hej, Jag är lite osäker på skillnaden (om det är en skillnad) mellan psykologprogrammet och en master i psykologi. Så vitt jag kan förstå är det bara psykologprogrammet som är behörighetsgivande om man vill jobba som psykolog, men vad...

   Anna SYV: Hejsan,eftersom yrket psykolog är i Sverige ett yrke som kräver legitimation (som utfärdas av socialstyrelsen), så måste man ha examen från psykologprogrammet... Läs hela svaret
  • Michelle 26 år

   Hur funkar det med examensbevis, valfria kurser eller meritpoäng?

   Hej! Jag har läst till examensbevis genom komvux på 2400 poäng, sedan har jag läst valfria kurser i efter hand för att få upp till 100% på grund av CSN. Nu till frågan kommer dessa valfria kurser finnas med i min examensbevis när jag söker till högskolan?? Fråga nummer två om jag läser matematik...

   Liselotte Johansson: Hej Michelle!I dokumentet Examensbevis kan ingenting ändras.Om du fick godkända betyg i ännu fler gymnasiala kurser efter det att du fick ut Examensbevis, då kommer endast... Läs hela svaret
  • Amira 20 år

   Studera utan gymnasieexamen?

   Hej, jag har flyttat till Sundsvall och bor nära universitetet här och jag vill jättegärna studera i någon utbildning i Mittuniversitetet men jag har ingen gymnasieexamen och jag har inte så många kurser, och jag har svårt att plugga i komvux eller...

   Mikael SYV: Hej!För att kunna antas till en svensk högskola eller universitet måste man bland annat ha uppnått grundläggande behörighet t.ex ha examen från gymnasiet eller från komvux eller... Läs hela svaret
  • Ramo 20 år

   Byggingenjör till Arkitektur ?

   Hej, Jag läser nu byggingenjör programmet och jag undrar om jag kan läsa till arkitektur och ta några kurser för att komplettera arkitektur programmet efter jag har tagit byggingenjör examen? Eller måste man läsa hela arkitektur programmet?

   Julia SYV: Hej Ramo!Arkitektur på eftergymnasial nivå kan man läsa även inom yrkeshögskola, se exempel på... Läs hela svaret
  • Caroline 22 år

   På hur många procent får jag studera på högskolan?

   Hej jag studerar mitt andra år på högskolan nu på heltid. Jag vill söka några olika kurser att läsa samtidigt som min utbildning pågår. Hur mycket mer är 100 procent får jag studera?

   Julia SYV: Hej Caroline!antagning.se kan anta dig till 45 hp per termin nya kurser och så kan du platsgaranti på ditt nuvarande program, om du läser ett program. På så sätt kan man bli... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga