Johan
  Hej!

  Jag har läst gymnasie- och komvuxkurser om 2350 poäng och är behörig för högskola. Om jag vill höja mitt jämförelsetal kan jag läsa en ny 100-poängs kurs och få exempelvis A i den.

  När jag räknar på det mitt nya jämförelsetal då, utgår jag från snittet av mina 2450 poäng - eller - kan jag "ta bort" någon annan 100-poängs kurs med sämre betyg och räkna ett snitt från mina bästa 2350 poäng?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Johan,
  svaret är tyvärr Nej, det går inte att göra tilläggskomplettering, alltså att räkna in en ny kurs som inte finns i ditt slutbetyg i andra fall än om kursen krävs för särskild behörighet eller om den ger meritpoäng.

  Tilläggskomplettering innebär att en sökande skaffar ett betyg i en kurs som inte finns i slutbetyget, inte är behörighetsgivande, men som höjer jämförelsetalet om det skulle räknas med.Tilläggskomplettering kan ske för sökande med betyg utfärdade före 1 januari 2010.

   Och eftersom Betygen i Gy11/Vux12 - kurser inte kan tillgodoräknas som tilläggskomplettering, så går det inte skaffa sig nya betyg som du skulle tilläggskomplettera med; detta för att betyg i de kurser fick sättas fram till 1 juli 2016 och sedan dess går endast få betyg i skala A-F, alltså i Gy11/Vux12 - kurser.

  Hänvisning: uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Betygsurval/Betygskomplettering

  Studie- och yrkesvägledare
  • :

   Hej! Menar du att jag inte kan höja mitt jämförelsetal genom att läsa fler nya kurser? Finns det inget sätt jag kan höja mitt jämförelsetal?

  • Anna :

   Du kan höja ditt jämförelsetal genom att få Högre betyg i de kurser som Motsvarar de kurser som finns i ditt slutbetyg. Se Tabell för utbyteskomplettering. Se vilka kurser (som finns i ditt slutbetyg med lägre betyg än MVG) som har en ny motsvarande kurs. Du behöver sedan skaffa dig högre betyg än du redan har i en sådan "motsvarande kurs". Sedan kommer det högre betyget räknas in i ditt jämförelsetal. De kurser som ej har motsvarande nya kurser kan man, tyvärr, inte höja betygen i. I så fall hänvisas man till att göra högskoleprovet, när man frågar Skolverket eller UHR.

  • :

   Okej, tack för svar! Det kommer följdfrågor.

   Jag vill gå en utbildning som kräver moderna språk 3. Jag har inte läst några moderna språk. Så även om jag läser in spanska 1, 2, 3 och får A så räknas inte de in i jämförelsetalet? Men jag får behörighet för utbildningen?

   Och jag har läst diverse kurser som inte finns idag, t ex "multimedia" eller "mediakommunikation" m fl. Vad gäller för dessa? Är det omöjligt att höja mig i dem nu i efterhand då?

    

    

  • Anna : Vad gäller Moderna språk, så kommer betyget i Mod.språk 3 räknas in (men ej betygen i mod.språk 1 och 2) - detta för att kursen krävs för Särskild behörighet. - vad gäller kurserna som ej har någon motsvarande ny kurs, så går det inte höja betygen i dem (förklaring: möjlighet att få betyg i de "gamla" kurser upphörde helt 1 juli 2016).
  • :

   Alright, och jag kan inte "byta" dem mot liknade kurser via prövningar?

  • Anna : Nej. Inget i Slutbetyget kan ändras. Du skickar (laddar upp) Slutbetyget som det är + betyget i mod.språk 3 på ett separat dokument + betygen i de motsvarande kurser på ett separat dokument. Och så kommer Antagning.se räkna om ditt jämförelsetal/meritvärde.
  • :

   Okej, sista frågan, som egentligen var min första fråga:

   Om jag räknar in Spanska 3, får jga då räkna bort 100 andra poäng?

  • Anna : nej, inga betyg från slutbetyget räknas bort. Alla betygen från slutbetyget + betyget i spanska 3 kommer räknas in i ditt jämförelsetal/snittbetyget.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga