Olivia

  Hej! Jag läser Na och Jag bestämde mig för att läsa på läkareprogrammet efter gymnasiet. Mitt betygsnittet håller sig till 16 vilket innebär att jag kan inte komma in i programmet direkt, utan har jag en lång väg i komvux. 1. Därför undrar jag hur räknas ut betygsnittet i komvux? Hur många kurser måste jag läsa för att mitt betygsnitt höjas till 22? Hälsningar

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Olivia,
  Betygssnittet kan högst uppgå till 20.0. Betygssnittet på 20.0 får man om man har alla A-betyg i alla kurser som ingår i ditt examensbevis (alltså alla kurser från alla 3 år på gymnasiet, förutom GA, gymnasiearbete där man ej kan få högre än E, men betyget i GA räknas inte in).
  För att uppnå MERITVÄRDE på 22.0 behöver man antingen ha betygssnittet på 20.0 (alltså alla A i alla kurser) + 2.0 meritpoäng (extrapoäng och A-betygen även i de kurserna som ger meritpoängen), eller så kan man ha betygssnittet på 19.5 + 2.5 meritpoäng.
  2.5 merit (extra-) poäng är maximalt antal. Mer än 2.5 meritp.kan ingen få. Om vilka kurser som ger meritpoäng var god läs på gymnasieGuiden.se/merit
  Eftersom det inte är möjligt att få fler än 2.5 meritpoäng och du vill uppnå meritvärde på 22.0, då behöver du ha betygssnittet/jämförelsetal på lägst 19.5 och det får du om du har B-betygen i fem stycken 100poängskurser + A-betygen i alla andra kurser från alla 3 åren från gymnasiet (bortsett från gymnasiearbete där betygsskala består av F och E).
  Att läsa om (läsa en gång till) de kurser i vilka man redan har godkända betyg brukar inte vara möjligt. Komvux får inte ta in på kurser där den sökande redan har kunskaper "som kursen avser att ge". Och har man godkänt betyg, då har man de kunskaperna som kursen avser att ge.
  Jag vet inte vilket program du går på gymnasiet. Om du läser en annan utbildning än NA/naturvetenskap, då kommer du behöva komplettera för särskild behörighet (inför läkarprogrammet).
  Det viktigaste är att bli behörig. Att få plats på läkarprogrammet kan man bl.a genom högskoleprovet (när man prövas i HP-urvalet). Gör högskoleprovet så många ggr du kan!
  Du frågar hur "betygssnittet räknas på komvux". Till läkarprogrammet, i Sverige, konkurrerar du i betygsgrupper med ditt MERITVÄRDE. Meritvärde är summan av jämförelsetalet (snittbetyget) + meritpoängen.  Har man inga meritpoäng blir meritvärde = jämförelsetalet och kan i så fall uppgå till max 20.0, ej högre.
  Om du får högskoleförberedande examensbevis från gymnasiet, kan du inte få ett nytt högskoleförberedande examensbevis på komvux (men du ska kunna få ut yrkesexamen, t.ex mot yrke Undersköterska men endast om komvux ger dig plats på yrkesutbildning som leder till yrket Undersköterska). Men även om du får A-betygen i alla yrkeskurser, men har lägre betyg än A kvar i matte, svenska, engelska, historia, samhällskunskap, religion mm då kommer du inte uppnå 20.0 eller ens 19.5 i betygssnittet (jag har ovan nämnt att snittet på 19.5 får man om man har B-betygen i fem stycken 100poängskurser och A-betygen i alla de resterande kurserna från alla 3 år av sin gymnasieutbildning).
  Om du idag har snittbetyget på 16.0 då är det lite högre än "alla C-betyg i alla kurser". Har man alla C-betyg, har man snittet på 15.0.
  Jag kan ge dig följande råd (om ditt mål är att i Sverige utbilda dig till läkare):
  - gör ditt bästa i varje kurs du läser;
  - gör högskoleprovet så många ggr du kan (högsta resultat kommer att gälla);
  - fundera över att söka till VO till år1 och gå om hela gymnasieutbildning och försök få A-betygen i alla kurser på VO; du kommer sedan behöva komplettera för naturvetenskaplig behörighet men det kan du t.ex göra på basåret på universitetet (studierna som ej kommer påverka ditt meritvärde). Om VO kan du läsa på gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/VO Exempel: då går 3 år på VO och får alla A-betygen i alla kurser. Du väljer läsa kurser för grundläggande behörighet (svenska 3 och engelska 6) + matematik 2a och kanske t o m matte 3b och du blir med det behörig att läsa naturvetenskapligt basår på universiteten. Du kan samtidigt som du läser naturvet.basår på universiteten försöka få betygen i moderna språk 3 och 4 och i engelska 7, för meritpoängen/extrapoängen (t.ex på komvux, eller om du skaffar dig kunskaperna genom självstudier + betygen genom prövningar).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga