Carolina

  Hej FrågaSYV!


  Jag vill göra en prövning i Idrott och Hälsa 1 då jag inte anser att mitt betyg i gymnasiet drar ner mitt betygsnitt, samt att jag inte känner att betyget avspeglar mig längre. Min fråga är då hur en prövning i idrott och hälsa ser ut.


  Jag kan väl tänka mig att det kommer vara flera tillfällen man träffas och får delta i sport - men finns det någon teoretisk del med?


  Samt så har jag ett lite större bekymmer; simmningen. Det kanske är lätt att förstå varför simmningen är ett jobbigt moment för en ung tjej. Jag skulle vilja säga att jag är uthållig, men bara långsam utav mig. Hur betygssätt simmningen i detta fall - måste jag klara en viss sträcka inom tidsgräns?


  TL;DR: Är prövning inom idrott och hälsa endast baserat på fysisk prestation eller också en del teoretisk?

  • Peter Det är mycket svårt att hitta var man kan göra prövningar. det kanske därför - tyvärr - blir en icke-fråga... dvs spelar ingen roll vad som ingår i prövningen, om man ej kan göra prövning pga man inte hittar var man kan anmäla sig. :(
  • SYV-besökare

   Allmän info finns på https://www.skolverket.se/bedomning/betyg/provning & du kan också ringa till Skolverkets Upplysningstjänst - tel.nr 08-527 332 00 tel.tid på vardagar kl.9.30-11.30 och kl.13-15.

  • Jonas

   Alla former av examinationer syftar till att kontrollera en elevs kunskapsnivå i ett visst ämne. På utbildningen i idrott & hälsa lär sig studenterna (blivande lärare) om bedömning & betygsättning. Ngt.särskilt inslag om just prövning, ingår däremot inte i idrottslärarutbildningen. I de fall som jag känner till eller där jag själv gjort särskilda prövningar av elever, är varje fall unikt & måste behandlas var för sig. Det gör det därför svårt att säga att ”så här gör man en prövning”. Om det saknas tillräckligt med underlag för bedömning eller att en elev av olika skäl inte deltagit i vissa delar av en kurs & därför inte blivit godkänd. Kan det finnas skäl till en särskild prövning. För att värdera en elevs kunskaper, kan det vara till hjälp att ta utgångspunkt i läroplanens fyra F: Fakta, Förståelse, Färdighet & Förtrogenhet. Förenklat kan man säga att fakta & förståelse handlar om teoretiskt kunskap & färdighet & förtrogenhet handlar om praktisk kunskap. Inom ämnet idrott & hälsa kallas denna praktiska (eller tysta) kunskap ofta för rörelseförmåga. Med det menas att kunskapen sitter i kroppen. Ta exemplet simning. Det går att teoretiskt beskriva kroppens position i vattnet samt hur armtag respektive bentag ska utföras för att simma så effektivt och rörelseekonomiskt som möjligt. Men att praktiskt kunna utföra detta, att faktiskt kunna simma, går bara att lära sig genom att öva på att simma i vatten. Med det menar jag att i de flesta fall där en särskild prövning ska göras av en elevs kunskaper inom idrott och hälsa, krävs det en prövning av både teoretiskt och praktiskt kunnande, som i exemplet simning. Jag hoppas att detta var till någon hjälp. Med vänlig hälsning, J

  3 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Carolina,

  Det finns inte uttryckliga krav på kunskaper i simning i gymnasieskolans kurs Idrott och hälsa 1. Däremot finns det kunskapskrav på åtgärder vid nödsituationer vid drunkningstillbud

  För övrigt, så är det Lärarens kompetens att utforma prövningen på så sätt att dina kunskaper i kursen /i hela kursen/ testas och relevant betyg sätts.
  Det kan säkert finnas variationer i hur prövningen går till (på samma sätt som det kan finns variationer på hur undervisning i samma kurs utförs på olika skolor - :).
  Det går därför inte i detalj beskriva hur prövningen för just dig (på just det ställe där du ska göra prövning) kommer att gå till (om du hittar var du kan göra prövning, så att säga...). Tyvärr så stämmer det, det som Peter påpekar i sin kommentar: det är mycket svårt att hitta var man kan göra prövningar och blir allt svårare.
  Så, om du har tur och hittar var du kan anmäla dig till prövningen, får du se hur prövningen på just det stället kommer att gå till.
  Lärarens uppgift vid prövningen går ut på att testa dina kunskaper och färdigheter i HELA KURSEN och därefter sätta betyg. Exakt hur olika lärare testar kunskaper på prövningen - kan vara olika.
  Tips: fråga idrottslärare på din "gamla", f d gymnasieskola om hur hen skulle genomföra en prövning. Då får du en bild av hur det kan gå till, ett exempel... men en annan lärare kanske gör lite annorlunda.

   

  Hej igen,
  vi tillfrågade lärare i Idrott på gymnasiet och fick följande svar från en av idrottslärarna:
  "Hej!
  Prövningen i idrott och hälsa 1 på vår skola har både praktiska och teoretiska moment.
  De teoretiska delarna är inlämningsuppgifter i ergonomi, friluftsliv och träningslära.
  De praktiska delarna består av genomförande av ett träningsprogram samt en praktisk prövning där du visa moment som styrketeknik, bollspel, dans och första hjälpen.

  Hur prövningarna ser ut på andra skolor vet jag inte så jag kan inte svara på hur lika eller olika prövningarna är. "...

  OCH EN ANNAN IDROTTSLÄRARE svarar så här: "Hej!
  Kursen Idrott och hälsa 1 innehåller teoretiska moment såväl som praktiska. Hur en prövning utformas bestäms av läraren och upplägget kan därför variera. Men grundprincipen är den att hela kursen prövas.".

  Hej igen,
  en idrottslärare svarar så här:

  I prövningen ingår samtliga moment i kursen, dvs både praktiska med naturligtvis också teoretiska. Detta enligt Skolverkets kursplan.
  Jag vet inte hur prövningar på andra skolor går till så jag kan inte svara på den frågan men eftersom undervisningen kan skilja så kan säkert en prövning också skilja sig.
  Det gemensamma torde dock vara att samtliga moment och kunskapskrav enl kursplan skall prövas.

  Hej igen,
  vi fick idag följande svar; var god läs nedan:

  Hej,
   
  en prövning kan se lite olika ut på olika skolor, men den måste ändå generera tillräckligt med underlag för att sätt betyg. Alla kurser har ett centralt innehåll, men hur lärarna sedan lägger upp undervisningen och Prövningar kan variera, men det ingår absolut teori i Idrott och hälsa 1 också...
   
  Vänliga hälsningar

  • Carolina Tack för svaret! Som tur är så erbjuder Uppsalas Prövningsenhet prövning i Idrott och Hälsa enligt deras prövningsschema (vilken tur!).
  • Anna Så bra! fråga på Uppsalas Prövningsenhet - hur prövning i Idrott-och-hälsa 1 går till hos dem... då får du svar på JUST DIN FRÅGA. För att hur prövningen "allmänt sett kan gå till på olika ställen" är en mer teoretisk fråga som kanske är intressant för skolforskare men för dig är ju (gissar jag) intressant mest Vad just du ska behöva göra för att genomföra prövning och få betyg, eller hur? :) Lycka till!
  SYV-besökare Syv SYV

  Hej,
  nedan ska jag göra ett försök att svara på frågor om prövning i Idrott och hälsa 1.

  Vad ingår i Prövningen i IDROTT och Hälsa1, bl a om en teoretisk del ingår?
  Svar:
  I en prövning ingår alla delar och kunskapskrav. Dvs praktik och teori. Huvudmomenten är: Att träna, att spela, att dansa, rekreation och motion i naturmiljö, ergonomi.

  Finns det förklaring på hur prövningar i olika ämnen går till? Kan det skilja mycket mellan hur prövningar (i samma kurs) genomförs på olika ställen?
  Svar:
  Lärare som genomför prövning i kursen Idrott och hälsa 1 brukar varva fysisk aktivitet med de teoretiska uppgifterna med betoning på fysisk aktivitet.
  Självklart kan det skilja sig mellan exakt hur prövningar genomförs, även om det är samma kurs man prövar i, men kunskapskraven är desamma överallt.
   
  Med vänlig hälsning
  S.

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hejsan,

  ang. hur en prövning i idrott och hälsa går till.

  Jag har fått svar från en verksam idrottslärare på en av gymnasieskolorna och hen svarar så här:

  Ja, det ingår en teoretisk del i prövningen då alla kunskapskrav måste prövas. Jag brukar sprida ut de teoretiska proven/inlämningarna över ca. en månad men kan inte svara på hur man gör på andra skolor. Följande delar ingår i de teoretiska bitarna.
  1. Ergonomi
  2. Hälsa och livsstil
  3. Planering och utvärdering av en träningsperiod
  4. Jämställdhet och kroppsideal
  5. Idrott, motion och friluftsliv som socialt och kulturellt fenomen i samhället.

  Den praktiska momenten sträcker sig över en termin.

  ******
  Samtidigt fick jag också svar från lärarutbildningar som svarar att de inte ger någon speciell undervisning för blivande lärare i just hur Prövningar ska hanteras... och därför blir det "lite hur som helst", varje lärare får själv (verkar det som) komma på hur hen ska hantera prövningar. Därför går det inte att ge ngt. generellt svar och även en och samma lärare kan utforma prövningen på olika sätt, över tid. :(

  Mvh

  Frågor och svar

  • ifakharul 22 år

   Högskoleprovet?

   Hej, är det inte ett krav på att alla universitet ska ta emot hp ansökande. När jag söker upp antagningspoänger i antagning.se finns det många universitet som inte tar emot sökande med högskoleprov. Varför är det så? Jag undrar just om Jönköping universitet då jag är intresserad av att söka...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Emil 19 år

   Nekad av komvux, tillåtet?

   Hej Jag har försökt läsa upp några ämnen på komvux för att kunna söka dietistpogrammet eftersom min examen från livsmedelsprogrammet inte räcker så långt. Jag har läst en kurs på komvux distans, dock blir jag...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • ifakharul 22 år

   Ansökan till högskolan?

   Hej, jag studerar i komvux där jag har 450 poäng kvar för examen, vilket är 2250 poäng minimum för att kunna ta ut en examen. Jag tänkte läsa allt på en termin genom att göra en prövning och läsa resten av kurserna på komvux. Det kan hända att jag läser sommar kurser i komvux och därför undrar...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Cajsa 23 år

   Kan jag höja mitt meritpoäng med andra kurser?

   Hej! Jag gick ut gymnasiet (ekonomiprogrammet med inriktning juridik) med F i matte 3c och 4 (individuella val alltså). Kan jag läsa 2 andra 100-poängskurser på komvux för att höja mitt meritvärde istället för att göra om mattekurserna? Har i nuläget 13,86.

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Tilda 17 år

   Hoppa av gymnasiet?

   Hej. Jag har lust att hoppa av gymnasiet på grund av min psykiska hälsa, det har helt enkelt blitt för mycket och känner att jag inte kommer klara av detta. Jag går nu i åk 2 på naturbruksprogrammet med inriktning djurvård. (Är 17 år) Men har tappat intresse och motivation. Om jag nu hoppar...

   Julia SYV: Hej Tilda,jättetråkigt att läsa om att du mår dåligt. Har du kontakt med vården? Har du fått hjälp och behandling (i form av medicinering och/eller samtalskontakt)? Har du fått diagnos... Läs hela svaret
  • Benjamin 15 år

   Orolig över gymnasiet?

   Hej! Jag har fått veta utav min mattelärare att jag kommer få F i matematik ( Höstterminens betyg) Och jag går och oroar mig för att jag inte ska kunna komma in på ett gymnasium , ( menar då preliminära sökandet) så min fråga...

   Julia SYV: Hej Benjamin, det är de betygen som kommer finnas i ditt Slutbetyg från grundskolan, som utgör grund för antagning till gymnasiet. Oavsett hur det går i det preliminära antagningen, så... Läs hela svaret
  • Nove 20 år

   Hur gör jag om jag inte är nöjd med min universitetsutbildning?

   Jag har pluggat kandidatprogram i geovetenskap i en termin nu men börjar inse att det inte är vad jag vill över huvud taget. Det är även svårt att orka och hänga med när jag inte tycker det är kul. Jag hade hellre pluggat något som...

   Julia SYV: Hej Nove!Vad gäller studiemedel, så är mitt råd att du försöker klara av studierna som du nu får studiemedel för (få godkända betyg i... Läs hela svaret
  • Abdulrahim 18 år

   Karriärval om man inte har betygen för att bli notarienominerad?

   Hejsan! Nu är det så att jag kanske ska söka till Juristprogrammet, och efter att kollat lite på några karriärval man kan välja som jurist är det uppenbart att betygen från utbildningen är  väldigt viktiga. Om man vill till...

   Julia SYV: Hej,en utbildad jurist kan i Sverige arbeta som Utredare på någon myndighet, t ex på Försäkringskassan eller som Civil utredare hos... Läs hela svaret
  • Paulina 48 år

   Optikerassistent?

   Kan man bara läsa till optikerassistent i Jönköping? Är det svårt att komma in? Hur ser det ut med CSN på yrkeshögskola?

   Julia SYV: Hej Paulina,som det är just nu (5 dec 2022) så känner vi till endast en Yrkeshögskoleutbilnding till Optikerassistent, den här distansutbildning med träffar i... Läs hela svaret
  • Elisabeth 19 år

   Hur går jag tillväga för att jobba med event, utan gymnasieutbildning?

   Jag hoppade av gymnasiet efter många om och men, pga måendet. Hann inte samla på mig så många ämnen. Idag jobbar jag på förskola i Stockholm, men hade velat utbilda mig till något jag känner mig riktigt intresserad utav. Hur...

   Peter SYV: Hej Elisabeth,det yrket som du ställer en fråga om, Eventkoordinator, är i Sverige ett av många icke-reglerade yrken. Det betyder att inga centrala eller... Läs hela svaret
  • Altina 20 år

   Fristående kurser och program på universitet?

   Jag har sökt några fristående kurser. Jag undrar bara om de hjälper sen till att komma in på program på universitet eller inte alls? Tänkte mest på att de räknas som högskolepoäng.

   Julia SYV: Hej Altina,till utbildningar på grundnivå på svenska högskolor-universitet konkurrerar du med dina gymnasiala meriter. Ingen hänsyn tas till de högskolepoängen du... Läs hela svaret
  • Sebastian 21 år

   Hur ska jag göra?

   Jag tog studenten 2021 och fick ingen examen för fick F i ett ämne som antingen va programfördjupning eller individuellt val. Läste historia 2 eller 3. Jag funderar på att läsa till hudterapeut. Man behöver vara godkänd i svenska och naturkunskap...

   Julia SYV: Hej Sebastian,om den utbildning du vill komma in på ligger inom en annan skolform än högskola-universitet, då är det inte nödvändigt att du tar ut examensbevis.Om du vill ta ut examensbevis från... Läs hela svaret
  • Elias 15 år

   Hur funkar det att lägga till extra ämnen på sin gymnasie utbildning?

   Okej, så jag vet att man t ex kan lägga till matte 2 med en utbildning som bara har matte 1, men hur gör man det? Alltså hur fungerar det? Jag planerar på att gå omvårdnadsprogrammet, och jag behöver lägga till matte 2. Men hur? Och hur funkar...

   Julia SYV: Hej Elias!titta gärna på Programplan för VO (om jag förstår dig rätt så är det Vård- och omsorgsprogrammet du planerar att läsa... Läs hela svaret
  • Melo 19 år

   Samtalsterapeut?

   Hej, jag går vård och omsorg på komvux. Jag vill läsa både till samtalsterapeut och inredare. Jag är rädd att jag inte kan få A på allt. Jag tänker läsa till samtalsterapeut som fristående kurser och komma in kanske på...

   Julia SYV: Hej Melo!Du är intresserad av yrken Inredare och Samtalsterapeut, skriver du i din fråga om.Yrket Inredare och andra yrken inom inredning är, i Sverige, icke-reglerade. Det betyder att arbetsgivare får fritt... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga