Carolina

  Hej FrågaSYV!


  Jag vill göra en prövning i Idrott och Hälsa 1 då jag inte anser att mitt betyg i gymnasiet drar ner mitt betygsnitt, samt att jag inte känner att betyget avspeglar mig längre. Min fråga är då hur en prövning i idrott och hälsa ser ut.


  Jag kan väl tänka mig att det kommer vara flera tillfällen man träffas och får delta i sport - men finns det någon teoretisk del med?


  Samt så har jag ett lite större bekymmer; simmningen. Det kanske är lätt att förstå varför simmningen är ett jobbigt moment för en ung tjej. Jag skulle vilja säga att jag är uthållig, men bara långsam utav mig. Hur betygssätt simmningen i detta fall - måste jag klara en viss sträcka inom tidsgräns?


  TL;DR: Är prövning inom idrott och hälsa endast baserat på fysisk prestation eller också en del teoretisk?

  • Peter : Det är mycket svårt att hitta var man kan göra prövningar. det kanske därför - tyvärr - blir en icke-fråga... dvs spelar ingen roll vad som ingår i prövningen, om man ej kan göra prövning pga man inte hittar var man kan anmäla sig. :(
  • SYV-besökare :

   Allmän info finns på https://www.skolverket.se/bedomning/betyg/provning & du kan också ringa till Skolverkets Upplysningstjänst - tel.nr 08-527 332 00 tel.tid på vardagar kl.9.30-11.30 och kl.13-15.

  • :

   Alla former av examinationer syftar till att kontrollera en elevs kunskapsnivå i ett visst ämne. På utbildningen i idrott & hälsa lär sig studenterna (blivande lärare) om bedömning & betygsättning. Ngt.särskilt inslag om just prövning, ingår däremot inte i idrottslärarutbildningen. I de fall som jag känner till eller där jag själv gjort särskilda prövningar av elever, är varje fall unikt & måste behandlas var för sig. Det gör det därför svårt att säga att ”så här gör man en prövning”. Om det saknas tillräckligt med underlag för bedömning eller att en elev av olika skäl inte deltagit i vissa delar av en kurs & därför inte blivit godkänd. Kan det finnas skäl till en särskild prövning. För att värdera en elevs kunskaper, kan det vara till hjälp att ta utgångspunkt i läroplanens fyra F: Fakta, Förståelse, Färdighet & Förtrogenhet. Förenklat kan man säga att fakta & förståelse handlar om teoretiskt kunskap & färdighet & förtrogenhet handlar om praktisk kunskap. Inom ämnet idrott & hälsa kallas denna praktiska (eller tysta) kunskap ofta för rörelseförmåga. Med det menas att kunskapen sitter i kroppen. Ta exemplet simning. Det går att teoretiskt beskriva kroppens position i vattnet samt hur armtag respektive bentag ska utföras för att simma så effektivt och rörelseekonomiskt som möjligt. Men att praktiskt kunna utföra detta, att faktiskt kunna simma, går bara att lära sig genom att öva på att simma i vatten. Med det menar jag att i de flesta fall där en särskild prövning ska göras av en elevs kunskaper inom idrott och hälsa, krävs det en prövning av både teoretiskt och praktiskt kunnande, som i exemplet simning. Jag hoppas att detta var till någon hjälp. Med vänlig hälsning, J

  3 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Carolina,

  Det finns inte uttryckliga krav på kunskaper i simning i gymnasieskolans kurs Idrott och hälsa 1. Däremot finns det kunskapskrav på åtgärder vid nödsituationer vid drunkningstillbud

  För övrigt, så är det Lärarens kompetens att utforma prövningen på så sätt att dina kunskaper i kursen /i hela kursen/ testas och relevant betyg sätts.
  Det kan säkert finnas variationer i hur prövningen går till (på samma sätt som det kan finns variationer på hur undervisning i samma kurs utförs på olika skolor - :).
  Det går därför inte i detalj beskriva hur prövningen för just dig (på just det ställe där du ska göra prövning) kommer att gå till (om du hittar var du kan göra prövning, så att säga...). Tyvärr så stämmer det, det som Peter påpekar i sin kommentar: det är mycket svårt att hitta var man kan göra prövningar och blir allt svårare.
  Så, om du har tur och hittar var du kan anmäla dig till prövningen, får du se hur prövningen på just det stället kommer att gå till.
  Lärarens uppgift vid prövningen går ut på att testa dina kunskaper och färdigheter i HELA KURSEN och därefter sätta betyg. Exakt hur olika lärare testar kunskaper på prövningen - kan vara olika.
  Tips: fråga idrottslärare på din "gamla", f d gymnasieskola om hur hen skulle genomföra en prövning. Då får du en bild av hur det kan gå till, ett exempel... men en annan lärare kanske gör lite annorlunda.

   

  Hej igen,
  vi tillfrågade lärare i Idrott på gymnasiet och fick följande svar från en av idrottslärarna:
  "Hej!
  Prövningen i idrott och hälsa 1 på vår skola har både praktiska och teoretiska moment.
  De teoretiska delarna är inlämningsuppgifter i ergonomi, friluftsliv och träningslära.
  De praktiska delarna består av genomförande av ett träningsprogram samt en praktisk prövning där du visa moment som styrketeknik, bollspel, dans och första hjälpen.

  Hur prövningarna ser ut på andra skolor vet jag inte så jag kan inte svara på hur lika eller olika prövningarna är. "...

  OCH EN ANNAN IDROTTSLÄRARE svarar så här: "Hej!
  Kursen Idrott och hälsa 1 innehåller teoretiska moment såväl som praktiska. Hur en prövning utformas bestäms av läraren och upplägget kan därför variera. Men grundprincipen är den att hela kursen prövas.".

  Hej igen,
  en idrottslärare svarar så här:

  I prövningen ingår samtliga moment i kursen, dvs både praktiska med naturligtvis också teoretiska. Detta enligt Skolverkets kursplan.
  Jag vet inte hur prövningar på andra skolor går till så jag kan inte svara på den frågan men eftersom undervisningen kan skilja så kan säkert en prövning också skilja sig.
  Det gemensamma torde dock vara att samtliga moment och kunskapskrav enl kursplan skall prövas.

  Hej igen,
  vi fick idag följande svar; var god läs nedan:

  Hej,
   
  en prövning kan se lite olika ut på olika skolor, men den måste ändå generera tillräckligt med underlag för att sätt betyg. Alla kurser har ett centralt innehåll, men hur lärarna sedan lägger upp undervisningen och Prövningar kan variera, men det ingår absolut teori i Idrott och hälsa 1 också...
   
  Vänliga hälsningar

  • : Tack för svaret! Som tur är så erbjuder Uppsalas Prövningsenhet prövning i Idrott och Hälsa enligt deras prövningsschema (vilken tur!).
  • Anna : Så bra! fråga på Uppsalas Prövningsenhet - hur prövning i Idrott-och-hälsa 1 går till hos dem... då får du svar på JUST DIN FRÅGA. För att hur prövningen "allmänt sett kan gå till på olika ställen" är en mer teoretisk fråga som kanske är intressant för skolforskare men för dig är ju (gissar jag) intressant mest Vad just du ska behöva göra för att genomföra prövning och få betyg, eller hur? :) Lycka till!
  SYV-besökare SYV

  Hej,
  nedan ska jag göra ett försök att svara på frågor om prövning i Idrott och hälsa 1.

  Vad ingår i Prövningen i IDROTT och Hälsa1, bl a om en teoretisk del ingår?
  Svar:
  I en prövning ingår alla delar och kunskapskrav. Dvs praktik och teori. Huvudmomenten är: Att träna, att spela, att dansa, rekreation och motion i naturmiljö, ergonomi.

  Finns det förklaring på hur prövningar i olika ämnen går till? Kan det skilja mycket mellan hur prövningar (i samma kurs) genomförs på olika ställen?
  Svar:
  Lärare som genomför prövning i kursen Idrott och hälsa 1 brukar varva fysisk aktivitet med de teoretiska uppgifterna med betoning på fysisk aktivitet.
  Självklart kan det skilja sig mellan exakt hur prövningar genomförs, även om det är samma kurs man prövar i, men kunskapskraven är desamma överallt.
   
  Med vänlig hälsning
  S.

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hejsan,

  ang. hur en prövning i idrott och hälsa går till.

  Jag har fått svar från en verksam idrottslärare på en av gymnasieskolorna och hen svarar så här:

  Ja, det ingår en teoretisk del i prövningen då alla kunskapskrav måste prövas. Jag brukar sprida ut de teoretiska proven/inlämningarna över ca. en månad men kan inte svara på hur man gör på andra skolor. Följande delar ingår i de teoretiska bitarna.
  1. Ergonomi
  2. Hälsa och livsstil
  3. Planering och utvärdering av en träningsperiod
  4. Jämställdhet och kroppsideal
  5. Idrott, motion och friluftsliv som socialt och kulturellt fenomen i samhället.

  Den praktiska momenten sträcker sig över en termin.

  ******
  Samtidigt fick jag också svar från lärarutbildningar som svarar att de inte ger någon speciell undervisning för blivande lärare i just hur Prövningar ska hanteras... och därför blir det "lite hur som helst", varje lärare får själv (verkar det som) komma på hur hen ska hantera prövningar. Därför går det inte att ge ngt. generellt svar och även en och samma lärare kan utforma prövningen på olika sätt, över tid. :(

  Mvh

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga