Ellen

  Jag undrar kring hur kursuppläggen ser ut på universitet/högskola, liknar de gymnasiets där man läser fler på en gång eller är det alltid en åt gången, släpper man dessutom hela kursen efter en tenta eller kan de komma att behöva kunskaper från en kurs från första året under sista året?

  1 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Tanken är att de kunskaper man skaffade, behåller man tillsvidare-för högre/överliggande kurser men även för den allmänna kompetensen man bygger sin yrkeskarriär på.

  Upplägg inom program på högskolenivå kan skilja sig mellan olika utbildningar och även inom utbildningen: från en termin till nästa termin, t.ex kan man ha praktik under en hel termin eller ha en ”valbar ” termin då man läser en stor,30hp-kurs eller flera mindre kurser som sammanlagt uppgår till 30 högskolepoäng. 
  Under varje kursens gång kan man ha föreläsningar, seminarier, grupparbete och inläsningsdsgar. Vissa kurser betygssätts genom en tenta i slutet av kursen och andra -genom flera ”moment”, där hemuppgifter, grupparbete och deltagande i seminarier ingår och så får man betyg i kursen på ”sammantagen” bedömning.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga