Yarab

  Vart kan jag studera för att bli religionslärare. Min plan är att bli idrott och religionslärare. Men jag fick höra att man inte kan bli bara religionslärare utan att man måste ha något annat SO ämne. Är der sant?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  lärarutbildningar är ganska ofta en "djungel" som är svår att hitta inom. Om man inte hittar ämneslärarprogrammet som utbildar till just de ämnena som man vill bli lärare i, då finns det ändå "vägar inom djungeln" men som kan bli krångliga och det kan också ta lång tid innan man får behörighet att undervisa på rätt nivå (t.ex på gymnasiet) och i just de ämnena som man vill bli behörig lärare i.
  Kika på framtid.se/yrke/idrottslärare - stycket UTBILDNING.Kontakta GIH, Gymnastik- och idrottshögskola som har rätt att utfärda gymnasielärarexamen för lärare som blir behöriga i två ämnen, ett av de ämnena blir Idrott och hälsa, och ett annat ämne? lika oklart vilka andra ämnen... kan hända att du kan inkomma med 90 godkända högskolepoäng i ämnet Religion och få på GIH ämneslärarexamen som behörig lärare i Idrott och Religion. Du börjar i så fall läsa på GIH för att bli Idrottslärare och inkluderar religion i din examen. Var kan du läsa ämnet Religion? Jo, du borde kunna göra det på vilket lärosäte som helst som bedriver undervisning i ämnet Religionskunskap men fråga gärna på GIH om det.
  Jag är inte expert på just lärarutbildningar. Jag är allmän studievägledare. Jag har endast översiktlig kunskap om lärarutbildningar. De som är experter på lärarutbildningar jobbar på lärarhögskolorna. Så, du får gärna höra med dem.
  Den allmänna (översiktliga) kunskaper som jag har säger att det snabbaste och minst krångliga vägen till att bli gymnasielärare går via Ämneslärarprogrammet. Dock här blir svårighet att hitta ett program med de rätta undervisningsämnena... 
  Du frågar om man kan bli lärare i endast ett ämne? Jo, det kan man, men det blir svårt att få heltidstjänst med endast ett undervisningsämne. Antingen jobbar man sedan som lärare på deltid eller undervisar även i ämnen som man inte är behörig i (när det är lärarbrist så kan man göra det, tyvärr). Ännu ett alternativ är att försöka "sy ihop" en heltidstjänst med att jobba på flera olika skolor eller på dagen på gymnasiet och på kvällen undervisa på komvux (på kvällskurserna på komvux) eller på distans-kurserna på komvux; som ämneslärare kan man även jobba på folkhögskolorna men även där efterfrågas lärare som är behöriga i fler ämnen.
  Gymnasielärare brukar vara behöriga i två ämnen. Ämneslärare på grundskolan - i tre ämnen. 
  Om vi säger att du vill bli lärare på gymnasiet endast i ett ämne, Religionskunskap - då kan du göra så att du läser 120 högskolepoäng i ämnet Religionskunskap och letar sedan var du kan anmäla dig till KPU, kompletterande pedagogisk utbildning. Som sökande som ska bli behörig i endast ett ämne blir du dock prioriterad, vid ansökan till KPU, i andra hand. Det är därför möjligt att du inte kommer in. KPU brukar prioritera de som ska bli lärare i flera ämnen. Och då kan du läsa ännu 90 hp i ännu ett annat undervisningsämne och efter det söka till KPU igen. Då har du större chans att komma in på KPU. På så sätt läser du först 2 år - religionskunskap och sedan 1.5 år ett annat undervisningsämne och sedan 90 hp inom KPU (om man läser KPU på heltid tar det 1,5 år, alltså 3 terminer). KPU kan ges på hel- eller deltid. Det kan inte heller uteslutas att KPU kan även ges i snabbare takt än endast heltid, man kanske kan hitta möjlighet att läsa KPU på två terminer (i stället för 3 terminer).
   

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga