Anonym Kanin

  Hej! Jag kommer snart att flytta in med min fästmö och vi har börjat snacka om diverse utbildningar. Efter mycket snack har vi kommit fram till att hon vill byta över till naturvetenskapsprogrammet, men går för nuvarande på samhällsvetenskapsprogrammet. Problemet är att hon saknar behörighet till NA programmet då hon har F i Kemi och Biologi från grundskolan. Efter många år har hon nu insett att hon har intresse för dessa ämnen. Hon blir 20 nästa år. Vi har ingen möjlighet att kontakta hennes grundskola och fråga om att göra prövningar där. Vi har kikat på IM program runtom i Stockholm med omnejd men hittar inga som passar henne då alla verkar vara inriktade på yrkesprogram. Hur kan vi göra för att säkra en plats på NA programmet åt henne och fixa behörigheten? Mvh

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej,
  om en person vill bli behörig till ett program på högskolenivå som för särskild behörighet kräver godkända betyg i fysik2, kemi1 och matematik 4 då kan man uppnå den behörigheten även på andra sätt än genom att läsa NA på gymnasiet.
  Om man på gymnasiet läser på ett annat program, då kan man göra så här: komplettera efter gymnasiet på komvux eller på en folkhögskola alternativt på basåret (det tekniska basåret) på högskolenivå.
  Rekommendationen är att hen läser så mycket matte som möjligt och försöker uppnå kraven för examensbevis. Om personen får examensbevis från samhällsvetenskapsprogrammet och godkänt betyg i matematik 2 (och ännu hellre i matematik 3) då kan hen komma in på de tekniska basåren på högskolenivå. Annars så kan man läsa fysik1a och 2, kemi1 och matematik 3 och 4 på komvux, efter gymnasiet.
  Även folkhögskolorna kan erbjuda utbildningar som ger behörighet till de tekniska/naturvetenskapliga utbildningar på högskolenivå.

  Att söka om till NA-programmet på gymnasiet om man på grundskolan ej hade godkända betyg i de kurser som krävs för behörighet till NA, kommer nog inte att ge bra resultat. Det går givetvis att göra ansökan, men jag tror inte personen kan bli antagen.
  Att försöka göra prövningar - är svårt, bl.a undrar jag - varifrån ska kunskaperna komma? Om personen inte hade tillräckliga kunskaper i fysik och kemi på grundskolan och ej läste de ämnena sedan dess, hur har hen skaffat sig de nödvändiga kunskaper?
  Sedan är det också så att så länge man är gymnasieelev är möjlighet att göra prövningar mycket begränsad. Och det är nu även Covid-19 krisen. Sedan innan hade vi stor lärarbrist. Jag tror alltså inte på möjlighet att få godkända betyg genom prövningar och komma in på NA-gymnasieprogram ( i det fallet som du beskrivet i din fråga).

  Många gymnasiala kurser är identiska på de olika gymnasieprogrammen.
  Om vi tar och jämför vad eleverna läser på NA och vad de läser på SA.

  Se gärna Programplan för NA
  och
  Programplan för SA

  Kurserna: engelska 5 och 6, Historia 1b, Religionskunskap1, Svenska 1, 2 och 3, Idrott och hälsa 1 - är exakt desamma. Och på båda programmen (på gymnasiet) måste man få betyg även i Moderna språk (på NA - i minst en kurs och på SA - i minst två kurser). Inom individuellt val (2 normalstora kurser) är det ganska fritt vilka kurser eleven får läsa - och elever som går NA och SA kan ha exakt samma kurser inom individ.val. Och även som programfördjupande - är det många kurser som är desamma, t.ex kan man på båda programmen läsa moderna språk som programfördjupning.

  Vi avråder från att hoppa av gymnasiet i fall man ej har ett jobb eller andra studier där man redan fick plats. Det är bättre att gå i skolan, än att ej ha ngn sysselsättning och ingen inkomst. Genom att studera (även om det är "fel sort studier") skaffar man sig studievana och även viss kunskapsgrund (att stå på och utgå ifrån vid vidare studier, senare).

  • Anonym Kanin : Jag kanske borde nämnt att hon fortf. går i årskurs 1 på GY och känner att de nästa två åren skulle bli "slöseri på tid" då hon inte känner något intresse för utbildningen just nu. Om hon tar denna väg kommer hon behöva anstränga sig i två år till på ett program hon inte gillar. Finns det verkligen ingen annan utväg än basår/komvux efter gymnasiet? Vad skulle hända exempelvis om hon väntade tills 20 och försökte börja NA progammet via vux? Skulle de neka henne plats för att hon inte har betyg från grundskolan i kemi och biologi?
  • Julia :

   Komvux i varje kommun har väldigt mycket makt att bestämma över vem de tar in. Från 1 juli det kalenderåret man fyller 20 år kan man bli antagen till komvux (i den kommunen där man är folkbokförd) för att läsa på gymnasienivå men Komvux i olika kommuner har olika god ekonomi - i vissa kommuner finns det inte pengar att erbjuda så många gymnasieplatser... tyvärr. Att få plats på alla kurser som man behöver läsa och att få läsa på heltid för att hinna klara av få ihop till examensbevis på 3 år (6 teminer) kan inte garanteras, när man läser på komvux. Gymnasieelever har många förmåner som inte finns på komvux: gratis läroböcker, lunch under skoltid, åkkort och rätten att läsa på heltid - inget av det finns på komvux. .. Många kurser är exakt samma på Samhällsvet. och Naturvet.programmen.

  • Anonym Kanin : Tack! Jag har fått en mycket bättre bild av läget nu. Jag vill bara klargöra: Det krävs alltså inte godkänd i kemi på grundskolenivå för att antas till kemi 1 på komvux rent formellt sätt?
  • Julia : Grundskolekompetens för en vuxen (över 20 år) anses - som regel - i Sverige, bestå av Godkända betyg i svenska, engelska och matematik = godkänt nivå från vårterminen på grundskolans årskurs 9. Men jag kan inte lova ngt. angående hur komvux i en viss kommun kommer att bedöma. Komvux får anta till kurserna endast om "förutsättningar för att klara av få godkänt betyg finns" men exakt hur komvux bedömer att "förutsättningar finns" kan vara olika i olika kommuner.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga