Annette 56 år

  Hej, måste inte alla gymnasium erbjuda möjligheten att läsa de 1,5 extra meritpoängen antingen genom att läsa moderna språk ELLER genom att läsa matematik? Gäller Teknikprogrammet (och Natur). Moderna språk är ju fördjupning. är inte tanken från Skolverket att man ska kunna hoppa över Moderna språk och fördjupa sig i Matematik istället? Till exempel genom att välja inriktning Teknikvetenskap. Jag såg i en tråd att SYV Anna nämner att Nils ericsonsgymnasiet erbjuder alla fem inriktningar inom teknikprogrammet. Det var en post från 2015-01-11. Så är inte längre fallet. Nu erbjuds inom kunskapsförbundet bara tre inriktningar. teknikvetenskap ingår inte. Moderna språk som är en fördjupning schemaläggs från år 1 utan möjlighet att välja någon annan fördjupning istället för språk det första året. Ma4, Ma5, Ma Spec. och Eng 7 erbjuds inte förrän år 3. Detta leder till ett dilemma, nämligen att det blir svårt för de elever som inte läser språk att få ihop de 2,5 extra meritpoängen som går att läsa sig till genom Eng7 och antingen språk eller matematik. När jag frågar skolan om hur en elev som vill slippa språk ska bära sig åt för att få ihop 2,5 extra merit, får jag till svar att det går inte, dels behövs ett rektorsbeslut för att få läsa Ma4, Ma5 och En7 samtidigt i år 3, och Ma specialisering erbjuds inte till teknikeleverna, utan bara till Natur. (Skolan har 4 teknikklasser. ) Får skolan göra så här, eller måste de ge ALLA elever möjlighet att läsa in 2,5 extra merit, dvs även om de inte vill läsa språk som fördjupning? (Både elever som väljer bort moderna språk och de som väljer att läsa ett nytt modernt språk jämfört med grundskolan, får samma problem.) På både gymnasiekoll.se och gymnasieguiden.se, där eleverna läser innan de gör sina gymnasieval, står att teknikprogrammet innehåller fem inriktningar. På gymnasiekoll.se står att "Inom teknikprogrammet finns fem inriktningar. Inom dessa inriktningar får varje skola skapa egna fördjupningar som är mer anpassade efter forskning eller arbetsmarknad till exempel. " Kunskapsförbundet Väst verkar ha schemalagt moderna språk som ett slags "basutbud" från år 1 snarare än en programfördjupning, lite som när det var linjer förr i tiden. Och så finns inget annat alternativ. De som inte läser språk, tappar 3h undervisning varje vecka fösta året, som de sedan måste ta igen år 3, så att säga. Matematik 4 ingår i grundläggande behörighet på i stort sett alla civilingenjörsutbildningar och ger därför ingen extra merit, utan det krävs Ma5 och Ma specialisering. Har jag fullständigt missat Skolverkets intention med att ha språk som programfördjupning? kan jag kräva att skolan ska erbjuda Teknikvetenskap som programinriktning, och Matematik specialisering i år 3, så att alla elever ges samma möjlighet att plocka 2,5 merit? Mvh undrande förälder

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Annette!
  Meritpoängen är "extra"-poäng, det är inte en rättighet att läsa någon kurs som ger meritpoäng, utan det är en möjlighet som ibland finns (om man har tur), och ibland - inte. Det är många elever som inte har någon som helst möjlighet att få meritpoäng, över huvudet taget, och inte ens bli behöriga - menar särskild behörighet, t.ex matematik 4 inför civil- och höjgskoleingenjörsutbildningarna - till "sin" högskoleutbildning. Då är tanken att man kan komplettera på komvux eller på en folkhögskola eller på basåren på högskolenivå sen.
  Gymnasieskolorna är inte skyldiga att erbjuda alla inriktningar inom ett program. En gymnasieskola kan erbjuda endast en inriktning inom ett visst program, eller inte erbjuda det programmet, över huvudet taget. Gymnasieskolans skyldighet är att ge eleverna möjlighet att läsa kurser så att de kan uppfylla kraven för examensbevis.
  Vad gäller "valbara kurser" så kan skola välja åt eleverna. En gymnasieskola kan meddela att "de här kurserna ska erbjudas" inom programfördjupning. Punkt. Vad gäller individuellt val så säger skolverket att minst en idrottskurs och minst en estetisk kurs måste finns att kunna välja inom individ.val - men här blir det också "stop" om för få elever väljer en viss kurs, då kan inte den kursen starta.
  Du kan ringa till skolverket, 08-52733200 och ställa dina frågor där.
  Jag svarar utifrån den kunskap jag har, bl.a utifrån det som vi tidigare fått som svar från skolverket.
  ****
  Allmänt gäller - till högskole-/universitetsutbildningar i Sverige konkurrerar man med sitt meritvärde, som är summan av jämförelsetalet (snittbetyget) + ev. meritpoängen. Har man inga meritpoäng, blir snittbetyget (jämförelsetal) = meritvärde. Har man inga meritpoäng kan man uppnå max 20.0 (det uppnår man om man har alla A-betygen i alla kurser, förutom gymnasiearbete, där betygsskalan är F och E; men E i GA räknas inte in i jämförelsetal/meritvärde).
  Meritpoängen har inget med behörighet att göra. För konkurrens kan man försöka göra högskoleprovet.
  ****
  Vår erfarenhet är att de flesta gymnasieskolor vill gå eleverna och föräldrarna till mötes så mycket de kan, bl.a genom att ge möjlighet till fler valbara kurser och också genom att erbjuda kurser som ger meritpoäng. Problemen är dock, för skolorna, flera - bl.a begränsade ekonomiska resurser och lärarbrist.

  Sammanfattning
  Endast kurser utan vilka det inte går att ta ut examensbevis från gymnasiet kan man kräva läsa (eleven är garanterat att läsa de kurserna som för det programmet och inriktningen är obligatoriska). Engelska 7 kan inte garanteras på någon utbildning därför att den ingår inte som obligatorisk kurs. Moderna språk (i den omfattning som examensbeviset kräver) garanteras endast på de programmen där det ämnet är obligatoriskt. Högre mattekurser än programmet kräver (obligatoriska kurser) erbjuds i mån av möjlighet.
  Elevens rättigheter omfattar rätten att läsa kurser utan vilka hen inte kan ta ut examensbevis.

  Frågor och svar

  • Lovisa 35 år

   RIG/NIU poängplan?

   Jag har läst att om man går RIG eller NIU läser man ämnet specialidrott upp till 700 poäng. "Tar" man då poäng från andra kurser eller läser man utökat program för att få plats med idrotten, eller en kombination av...

   Milla SYV: Hej Lovisa!inom Individuellt val, 200p. läser RIG- och NIU elever idrottskurserna. De resterande idrottskurser, utöver 200p.individuellt val, brukar läsas som U-kurser, utökat program. Det är inte ovanligt att... Läs hela svaret
  • Åsa 47 år

   värt att läsa till Logistiker och får man jobb?

   Hej! Jag är 47 år gammal och har sista tiden upplevt att man blir bortvald när man söker till jobb inom vård och service där jag har utbildning och erfarenhet. Antagligen pga att man tror att yngre människor kräver lägre lön samt att...

   Milla SYV: Hej Åsa,Logistiker och Speditör är två av de många icke-reglerade, i Sverige, yrken. Att yrket är Icke-reglerat betyder att det ej finns strikta regler ang.vilken... Läs hela svaret
  • Elissa 21 år

   hur får man 120hp i engelskastudier för att bli behörig för KPU?

   Hej, jag funderar på att läsa till engelsklärare i gymnasieskolan men vill helst läsa fristående kurser då ingen högskola har ett lärarprogram som erbjuder den kombination av ämnen jag vill undervisa i. Jag läste att det krävs 120hp i ämnesstudier för att bli behörig för KPU i engelska, men jag...

   Milla SYV: Hej Elissa!Du får det bästa (mest rätta) svar på din fråga hos antagningsgruppen på det lärosäte där du vill läsa KPU. Det är... Läs hela svaret
  • Lovisa 35 år

   behörighetintyg från folkhögskola?

   Hur funkar det om man får grundläggande behörighet från folkhögskola? Det är fortfarande meritvärdet från gymnasiet man konkurrerar med när man söker till högskola/universitet?

   Milla SYV: Hej Lovisa,om man får studieomdöme från en folkhögskola (som ger grundläggande behörighet) då får man som "betyg" en siffra upp till max 4.0 och med den siffran... Läs hela svaret
  • Lovisa 35 år

   Högskolebehörighet fr om nästa år?

   Jag läser olika krav på grundläggande högskolebehörighet på olika sidor så undrar vad som gäller? Sen läste jag att i nuläget kan man välja till högskolebehörighet på yrkesprogrammen inom ramen för de 2500...

   Milla SYV: Hej Lovisa,den frågan du ställer blir aktuell från hösten 2024, alltså först om 2 år. De elever som börjar på gymnasiets yrkesprogram kommer under sitt första... Läs hela svaret
  • alva 19 år

   Vägar efter kognitionsvetenskap?

   Hej! Under den senaste tiden har jag funderat på att läsa kognitionsvetenskap på Linköpings universitet. Det låter intressant, men inte utmanande för mig. Därför har jag funderat på civilingenjör. Vilka yrken eller vidare studier kan jag läsa efter kognitionsvetenskap? Eller ska jag satsa på...

   Julia SYV: Hej Alva!Med kandidatexamen i kognitionsvetenskap får man en bred och kvalificerad teoretisk kunskap om hur biologiska och maskinella system bearbetar och kommunicerar information. I en komplex och... Läs hela svaret
  • alva 19 år

   Vilken ingenjörsinriktning?

   Hej! Jag funderar på att läsa till civilingenjör, men har upptäckt att det finns så många olika inriktningar? Mina intressen är människokroppen, gillade även biomedicin i skolan. Jag är också intresserad av design. Matte är ett ämne jag gillar, men fysisk 1 och 2 tyckte jag var svårare. Jag...

   Julia SYV: Hej Alva,det stämmer att det finns många olika inriktningar på civilingenjörsprogrammen. Utbud av utbildningar på de svenska lärosäten fastställs till första dagen i... Läs hela svaret
  • Josefin 32 år

   Teknikinformatör, fler titlar?

   Hej! Jag studerar till teknikinformatör via hermodhs. Vad kan en teknikinformatör arbeta mer som? Kan jag arbeta som någon slags informatör eller kommunikatör? Eller bör jag gå en annan utbildning för just det?

   Julia SYV: Hej Josefin!yrken som Teknikinformatör, Informatör och Kommunikatör är i Sverige icke-reglerade vilket betyder att arbetsgivare får fritt anställa med vilken utbildning de själva tycker... Läs hela svaret
  • Leah 20 år

   Studieintyg?????

   Hej Det är så att jag har precis börjat plugga på universitetet och nu vill jag söka jobb. Men dem begär studieintyg. Hur fixar jag det och jag har fortfarande inte fått betyg så jag vet inte hur jag gör?

   Milla SYV: Hej Leah,kontakta administratör på den institutionen där du studerar. Hen bör kunna hjälpa dig genom att skriva ut ett Intyg på att du är för närvarande studerande vid deras institution.... Läs hela svaret
  • Linn 24 år

   Var kan jag träna på Matematik digitalt?

   Jag ska plugga kort gymnasiet på komvux och innan det måste jag lära mig matematik igen. Kan typ högstadiet. Har dyskalkyli så det är svårt för mig. Jag vill ej ha bok utan helst plugga matematik digitalt. Helst gratis! Några bra appar / hemsidor?

   Milla SYV:  Hej Linn,den hemsida vi brukar rekommendera vad gäller repetera eller lära sig nytt inom matematik är matteboken.se - det är gratis och de har också forumet för... Läs hela svaret
  • Linn 24 år

   Komvux: Fristående kurser enbart kopplat till programmet man läser?

   (KOMVUX) Jag måste göra klart de ämnen som ger en gymnasieexamen och dom fristående kurserna man får välja efter svenska engelska (dom ämnen som krävs för en examen) måste vara kopplade till samhällsvetenskapliga och humaniora ”programmet” som jag valt? Förut verkade man kunna välja fritt...

   Anna SYV: Hej Linn,det skedde en stor ändring - trädde i kraft 1 juli 2021 - och det blev friare vilka kurser som får ingå i examensbevis från komvux men helt fritt är... Läs hela svaret
  • mehdi 17 år

   Kan jag läsa om kurser jag redan läst?

   Kan jag läsa om kurser som jag redan är godkända i för och höja mina betyg. Vid byte av gymnasieprogram?

   Julia SYV: Hej Mehdi,en gymnasieelev har rätt att läsa på Heltid (bland annat för att inte förlora rätten till studiehjälpen från CSN). En gymnasieskola kan erbjuda läsa Andra... Läs hela svaret
  • Mahdy 20 år

   Kan man läsa upp godkända kurser på komvux?

   Hej, Jag har studerat klart gymnasiet och har gymnasieexamen, men skanar vissa betyg alltså har ett "F", och vill höja vissa betyg från ett godkänd betyg till ett högre för att kunna komma in i det programmet jag vill på högskolan. Jag vet att man kan läsa underkända kurser på komvux, men...

   Mikael SYV: Komvux bör ge plats på kurserna till sökande som saknar kunskap som kursen avser att ge. Den vanliga tolkningen av det är att om man har godkänt betyg då har man kunskaper... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga